Grigorij DOLGIN. SPEKTRO DE L' TEMPO (2)

GEOGRAFI-FAKTORO

De l'tempo lerneja
Ni konas doktrinon:
En klas-apartigho
Konsistas kombino
De plagoj homaraj:
Militoj, suferoj...
Sed kie apogis
Levilo infera? -
Kaj estas chu klasoj
La sola faktoro,
Jhetinta popolojn
Al eg-reaktoro?

Turnighas Terglob',
Mi perpense navigas
Kaj kalejdoskope
La spaco enigmas:
Eventoj pasintaj,
Pejzaghoj sovaghaj...
Jen sudoriente
Serpentas miraghe
Oaz-Egiptio,
Flavkampoj chiniaj,
Abund-rikoltante
Sklavaron dechie.

Fatalon eviti
Ne povas povruloj -
Chu nur atendante
Miraklon nebulan?
Neniu kashighos -
Dezertas terenoj
Kaj en imperioj
Shparighas venenoj.

Sed plue, je Nord'
En belec' primkreita,
De skaldoj sentimaj
Elekte-votita,
Jen land' estas, kie
Nature - sen magoj
Fortegdismovighis
La arhhipelagoj.
Kaj montoj kun mar'
En severa fandilo
Spiriton kreskigis
Dum longaj jarmiloj.

- Granitaj bord-fjordoj,
Fiere-kvietaj
Klarigas por chiuj
Sagaon profetan.

1963, 1992.


***

La glorsciencisto Njuton'
Formulis, ke agon efikan
Kunsekvas severa kanon'
De movo fizika.

Se agas chu kruda hakil',
Au la konstelaro komplika, -
Rezistas al ajn' ne simil' -
Preciz-kinetiko.

Kaj pasas nenio sen spur'
Jen de faligitoj pashado
En ritm' de venkinta parado
Audighas kun sama mezur'.

1963, 1992.


TUTKONFORMO

Ringeroj el chen' foriranta, pecetoj de kazoj rompitaj,
Bizar' de diversmanier' kaj la multekolora komplik', -
Jen en la memor' ili dronas, elflosas denove,
Neripeteble-fatale al sortlinioj sumighas.

Ringeroj el cheno-Estont', la genoj de sekvaj eventoj,
Nekalkuleblaj konglomeratoj, prefere-hazardaj, -
Kie sin kashas la kriteri' kaj neces' de l'gravito
Por la ekzist' alvokintaj kaj kondamnintaj hhaoson?

Jen la paraf' de komet', trajektori' de markitaj atomoj,
Danc' infuzora en marcha gutet', ankau birda milmejla
Navigaci', - laumezuras kaj alkonformighas jen chio,
Plenplenumita per antaudifin' kaj siaj akcioj.

Kie, ho regh' de Natur', estas via sukces-kriterio? -
Chu ghi konformas al viaj kapabloj, al via laboro?
Ringerojn el chen' foriranta kun eroj venonte-sonoraj
Chu vi kunligos per man' via chiopotenca?

1973, 1992

PANCONFORMICUM*

Звенья цепи уходящей, осколки событий Минувшего,
Многообразья и многоцветья причудливость, -
Перемежаясь, всплывая и вновь угасая в рефлекторе памяти,
Строками судеб неповторимых слагаются.

Звенья цепи Предстоящего, гены грядущих событий,
Неисчислимые конгломераты возможного, -
Где тот критерий? Где гравитация Необходимости,
К Жизни воазвавшая и предающая Хаосу?..

Росчерк зловещих комет, траектории меченых атомов,
Твист инфузории в капле болотной и тысячемильная
Птиц навигация, - все в соразмерности! -
Предназначенья и акций своих преисполнено.

Где же критерий твоим, Повелитель Природы, свершениям?
Все ли сполна? Все ли к месту и в меру призвания?
Звенья цепи уходящей и звонкие звенья Грядущего
Соединишь ли десницей своей всемогущею?!

декабрь 1973 г.

* Всеобщее соответствие (лат.).


 

"Energetika krizo jam ghis 1975 jaro
superondis chiujn kontinentojn de l' Tero"
(el gazetaro)

***

Suchintaj sangon Teran homvampiroj, -
Mi damnas vin!
Sentripigintaj teran sinon,
Hakintaj branchon kun folioj de kulturo nia, -
Vi, pretaj forbruligi kosmoshipon,
Portantan Mondesperojn, -
Mi damnas vin!De l' tempoj chen' jam estas disshirita...
Jen la hienaj idoj - heredas ili
Azilon varman, kaj vulturo - neston.
Heredas sharko maran hejmon.
Sed kion lasos al la idoj homo? -
Dezerton pli teruran ol pasintmilitan
Restigas vi.
Petrolo kie estas, karbo, erc' metala?
Ech akvon venenigis vi.
Venenigita akvo fluas en riveroj duonsekaj.
Seitfekinndeco por estontaj renaskighoj - jen!
Dezertas Tera spac'
Kaj ventoj vagas sur sovaghigita
Planedo nia.
Susuras disshirit-pecetoj de pasinta vanto...
Ni, kromosomoj de la transformighoj,
La posteuloj viaj nun deklaras:
"Ni damnas vin!"

Tradukis el rusa Ludomir Sobanski
1991, Litovio

"Энергетический кризис уже к 1975 г.
захлестнул все континенты Земли" (из прессы)

* * *

Вы, кровь Земли сосущие вампиры,
Проклятье вам!
Вы, потрошащие земные недра;
Вы, рубящие сук, на коем держится Эпоха,
Готовые спалить корабль свой,
Спасающий надежды Мирозданья...
Проклятье вам!

Разъята цепь времен.
Последышам гиены,
И тем - заботливо согретая нора,
Гнездо у коршуна, купель - акуле...
А Человек потомку - пустоту?!

Опустошение страшней, чем войны,
Несете вы!
Где нефть? Где уголь? Где руда?
Вода, и та отравлена навеки,
Испиты реки!
И вот бесплодье для возможных возрождений,
Бесплоден лик Земли.

Гуляет ветер по планете,
Шурша обрывками былых тщеславий...
Мы - хромосомы перевоплощений,
Потомки ваши - возвещаем ныне:
"Проклятье вам!!!"

апрель 1974 г.

 


Ju pli valoras via arto, des pli estas vane
kaj danghere turni sin al sovetia redakcio.
Tie renkontos vin, sidanta en apogsegho
okpieda oceanpolpo lau nomo Kroken.

KIU ESTAS KIO

Ne kuru, ho aedo
Al redakci' malbena,
Char tie okpieda
Atendas vin Krokeno.

Por morti sub palpiloj
Se vi rapidas mem,
Renkontos vin ghentile
Redakciul' -Kroken.

Kun shuoj, pantalono
Vin ghi ne manghos plene.
Elektos por buljono
Nur cerbon la Krokeno.

Sen stulta plagiato
Kaj krudshtelado sen
Nomenklaturnutradon
Kuiras mem Kroken.

- Al kiu, funt', kvintalo? -
Akceptu lau postenoj, -
Pensaron ideale
Preparis mi, Krokeno.

Jen kia ordo regas
Sur sovetia scen'.
Pri achaed' ridegas
Okpiedul-Kroken.

1972, 1992 j.

 КТО есть ЧТО

В редакциях не трутни торчат,
Не лежебоки,
А, словно в гротах, - спруты,
А в креслах - осьминоги.

Под щупальца рыбешка
Несет себя сама,
Но спруты при дележке
Не тронутся с ума.

Здесь просто плагиатом
Не пахло и в помине.
Дотошные ребята
На нуклепротеины,
На аминокислоты
Распределят мозги,
И закипит работа
По синтезу "ухи".

- Кому сырье по фунту?
Кому стихов центнер?
Но-но, мошну не суйте -
На то акционер.
Он, кит, клиент маститый,
Процедит через ус
Зеркально знаменитый
Эпохи нашей груз.

Не иссякает почта,
Не ускользает почва
У спрута из-под ног.
Вершит, крушит, хохочет
Редакционный Бог!

январь 1972 г.
Одесса -
Москва


Al trijarigho de procedo "Adilj"
1975-1978

Senespereble alkrochighinte vestrobon de la virino, kvarjara knabeto kriis: "panjo!" Kaj shi, ne inkriminiita, lastforte penadis lin ekteni. Sed "la plej humana" en la Mondo nia Sovetia realeco disshiris iljn imu dis la alia. Porchiam. Estis dudek tria jaro post stalinismo.

***

Mi elvokas pafadon al mi,
Trovighante che mont' senracie.
Se ekstremas la situacio,
Kiel mia plej inda premi',
Montlavango postsekvu al mi!

Min instruis Natursolidar'.
Vidis mi: hund' ne mordis infanon,
En ghangal' ajnan beb-elefanton,
Krom patrin', gardas tutparencar' -
Ne domaghas sin la solidar'.

Kaj peteg' de senkulpa patrin',
Kaj infan-malespero, beb-larmoj
Rezonancas en koro alarme,
Ighas kiel persona destin' -
Batalad' por la beb' kaj patrin'.

Ne ghojigos anim-anemi',
Vin, vampiroj, suchintaj la sangon! -
Pereigu montshtona lavango
Min kun sama barbar-endemi' -
Mi elvokas pafadon al mi!!

* * *

P.S. Rezulte de la montlavango mi estis traumita. Du ej kvin homvampiroj pereis. Sur barikadoj che Blanka Domo moskvanoj defendis demokiation la 19-21-an de augusto 1991. Mi batalis por la demokratio ekde printempo de 1975 jaro.

1978, 1992

третьей годовщине дела "Адиль"

...Отчаянно цепляясь за платье женщины, малыш 4-х лет кричал: "Мама!" И она, "бесстатейная" из последних сил пыталась его удержать. Но самая "гуманная" в мире советская наша действительность оторвала их друг от друга. И навсегда. Был 23-й год после Сталина.

* * *

Вызываю огонь на себя!
Кто сказал, что во мне безрассудство?
Это самое здравое чувство,
Если жизнь приемлешь, любя.
Вызываю огонь на себя!

Разве здраво не тем Естество,
Что собака не тронет ребенка,
Что по кодексу джунглей слоненка
Защитит все слоновье родство?

Слезы детские - вечный укор, -
И мольба без вины виноватой
Отзываются в сердце набатом,
Отражаются рокотом гор.

Чтоб не тешить садизм, скорбя,
Слышишь, мать! - за тебя и за сына
Пусть со мною сметает лавина
Все, что в мир наползает, губя...
Вызываю огонь на себя!!!

сентябрь 1978 г.


KONFESO

Mi naskighis dum hor' ateisma -
Preskau chiuj rifuzis de Dio.
Servis patro por komunismo,
Komsomolis patrino mia.

Oni diris al mi: "Jen mielo
De gazet-foliar', de radio.."
Sed rigardas mi al chielo,
Preghas arde mi: "Savu, Dio!"

Kial do tia sento stranga
Tiras min, kvazau flu' sub floso?
Chu ghi estas alvok' de sango?
Chu tentegas min falsa pozo?

Ne, mi scias: "Jen tuta vero:
Kredis homoj pri justa forto,
Sed ne restis por ni espero
Nek dum vivo, nek post la morto.

Super floso tremetas velo,
Forportante el la medio.
Kaj rigardas mi al chielo,
Preghas arde mi: "Savu, Dio!"

1963, 1990

ИСПОВЕДЬ

Я родился в час пик атеизма -
Все вокруг отреклись от Бога.
Мой отец служил коммунизму,
Мать была комсомолкой строгой.

Мне твердили: "Даст пайку хлеба
Лишь кремлевских вождей дорога",
Но глаза мои смотрят в небо,
Но душа моя жаждет Бога.

Отчего это? - я не знаю...
Может, зов этот - голос крови?
Может, это во мне взывает
Лишь тщеслав
ия суесловье?

Нет! Я знаю: так было прежде,
Нам Всевышний гласил: "Поверьте..."
А теперь никакой надежды
Ни при жизни, ни после смерти.

Жду покоя. Надежду мне бы...
Счастье - это ведь так немного!
И глаза мои смотрят в небо,
И душа моя жаждет Бога.

октябрь 1963 г.


Pri la plej inda amiko kaj mentoro mia V. V. Hh. *

NIRVANO

Al mi finlasta el la mondperceptoj
donita estas mort'
Kaj vivon volas mi sen larmoj, sen bedauroj
elcherpi ghis la fiind'.
Ghis nun mi, ekkoninta chion, volas
ekkoni morton
Kaj per propra fin' malkovri
ter-tavolon.
Chu estas senc' por putri,
damnante la enuon kaj la timon? -
Se ridetinta Sort', kiel favoro,
dependas nur de manoj miaj.
Eskapighinte de l' vantad' kaj de l' atendo,
ghi resumos chion.
Ne timos plu dolor', sufero lasta.
Post ghi nenio estos - nur plen-silent-Nirvano
en cirkulad-Natur'.
Sed en la turnighantaj sferoj,
en movad' senchesa revenos chio sama.
Antau Etern' majesta ech miljaroj
egalas al moment'.
Kaj inter miriad-aliaj venos hor' simila.
Nenio novas en la Universo:
nek cerbo, nek vizagh'.
Aperos mi denove. Ho, eshafodon de similoj
eviti oni ne kapablas.
Malvirta mondo per koler' chiama
turmentos nin denove.
Kaj mi petegas: ho, Nirvan' eterna,
plenprenu min!
Chu rompos vi vivchenon mian,
kiam vi malvarmigos vundojn de l'anim'?
Jen venis fin' senvola, sensoifa,
jam malvarmighis ard'.
Kaj por relegi chi-liniojn, chi-konfeson
lastfortoj mankas.

Januare 1971, decembre 1993

О лучшем друге и менторе В. X.*

НИРВАНА

Последнею из мироощущений мне смерть дана.
Я жизнь хочу без слез, без сожалений
Испить до дна.

Хочу я, все изведавший доныне,
Узнать и смерть.
Хочу разверзнуть собственной кончиной
Земную твердь.

Что толку тлеть, кляня неотвратимость,
Тоску и страх,
Когда судьба с улыбкою, как милость,
В твоих руках?

Избавит от сует и ожиданья, итог свершит.
И даже боль последнего страданья
Пусть не страшит.

За ним Ничто, безгласая Нирвана,
Круговорот.
Но в смене сфер, в движеньи непрестанном
Твой Час грядет.

Пред сенью Вечности что - тень тысячелетий? -
Лишь краткий миг.
Ничто не ново в этом бренном Свете -
Ни мозг, ни лик.

И ты взойдешь... О, эшафот подобий
Не миновать!
И будет Мир порочный с прежней злобой
Тебя терзать.

И молишь ты: "О, вечная Нирвана!
Забытое!
Прервешь ли цепь, когда остудишь раны,
Чело мое?"

Вот и Конец. И утолилась жажда.
И пыл остыл.
И перечесть все эти строки дважды
Нет больше сил.

январь 1971 г.


Al Olga Sh... *

* * *

Vi - hirundet' de primaver' venonta,
Proklamantin' de bril-bonec', -
En blu-chiel' impet-flugiloj viaj
Formulas Mond-esencon per la strofoj.

Al ni vi flugas malgrau plagoj,
Minacas kiuj.
Jen vi aperas, kvazau bird-felicho
Kaj kredas ni vastecon sunradian!

1977, 1992 j.

Ольге Ш... *

* * *

Ты - ласточка весны грядущей,
Ты - провозвестница Добра.
И росчерк твоего крыла
Слагает в строфы Мира сущность.

Ты к нам летишь, наперекор
Несчетным бедам и напастям,
И вот являешься, как счастье,
Как вера в солнечный простор.

1977 год

* El miaj veraj geamikoj kaj samideanoj en Soveta medio:

1. Aleksandi Kornienko (duone ruso kaj ukraino) servinte en Sovetanneo, rifuzis reprezalii civitanojn kaj pafmortigis sin. 20-jara. 1954 j., u. Bakuo.

2. Vladimir Hhamagushkin (kvarone burjato, ruso, mikiobiologo) foibruligis doktoran disertacion sian, por ne lasi ghin al "okpiedaj Krokenoj", sinmortigis 39-jara, fine de 1970 j.

3. Roberto Mkrtchjan (armeno, tekniko) evitis ekscesojn, mia samaghulo, u. Tbiliso.

4. Olga Shevchenko (ukrainino, lingvistino) prizorgita de KGB (KShS), estingigis 30-jara, 1978, u. Dnepropetrovsk.

5. Sofija Vishkoveckaja (judino, naskighinta 1940 j., librotenistino) krude animtraumita flanke de soveta senlegheco. 1976 j. u. Odeso. (procedo "Adilj").

6. Lidija Nikiforova (rusino, ingheniero) samideanino, E-samkursanino mia, talenta, unua el geplenumantoj de miaj E-taj kantoj. 30-jara akcident-rezulte pereis. 1987 j. u. Odeso.

7. Ludomir Sobanski (polo, naskiginta 1915 j., lingvist-instruisto, loghanta en Litovio, mia estimata samideano) evitis ekscesojn.

* Из истинных друзей моих и samideanoj в Советской действительности:

1. Александр Корниенко (наполовину русский и украинец), проходя службу в Сов. Армии, отказался участвовать в репрессивных мерах против гражданских лиц. Застрелился. 20 лет. 1954 г., г. Баку.

2. Владимир Хамагушкин (на четверть бурят, русский, микробиолог). Сжег докторскую диссертацию, дабы не оставлять ее "осьминогам Крокенам", покончил жизнь самоубийством. 39-ти лет, конец 1970 г., г. Одесса.

3. Роберт Мкртчан (армянин, техник) избежал эксцессов, мой ровесник, житель г. Тбилиси.

4. Ольга Шевченко (украинка, лингвист) удостоена вниманием КГБ, стрессы, угасла 30 лет 1978 г., г. Днепропетровск.

5. София Вишковецкая (еврейка, бухгалтер, 1940 г. рождения) жестоко душевно травмирована советским беззаконием 1976 г., г. Одесса (Дело "Адиль").

6. Лидия Никифорова (русская, инженер), samideanino, э-сокурсница моя, талантливая, первая из исполнителей моих э-песен, 30 лет трагически погибла. 1987 г., г. Одесса.

7. Людомир Собански (поляк, рождения 1915 г., лингвист-педагог, житель Литвы, мой уважаемый samideano) эксцессов избежал.


Вместо факела "вечного огня",
не пылавшего у могилы неизвестного
согражданина советского, эти строки:

* * *

Кисти великих, палитре возвыситься разве? -
В серости этой, промозглости однообразья.
Горечь усмешки в ответ: лишь мираж героина
Яркость сулит, неземные рисуя картины:

Зеленого моря волна, звон пальм серебристо-хрустальных
И притяженье двух лун, и Она этим взглядом астральным
Заполняют тебя. Это значит - не будет возврата
В Мир лицемерных словес и реалий разврата.

Ошеломляющий всплеск. И фанфары. Оранжевым кругом
Солнце свободы, поющее бешенный ритм центрифуги.
Белую немочь отвергнув и желтой тоски лихорадку,
Личностью стал ты в объятьях фантазии сладкой.

Там, в синеве, за каймой изумрудной печали
Ты постигаешь себя и миров изначалье.
Сферы галактик подвластны горящему взору.
Ты - громовержец, подобный всесильному Гору!
*

Хмурое утро и серые будни не страшны,
Если до дна изопьешь искрометную Чашу.
Жизнь коротка, словно луч в листолете лиловом,
Но бесконечна она, если в каждом мгновеньи все ново!

март 1968 г., ноябрь 1993 г.

* Гор - борющийся с силами мрака Бог света (древн. Египет)

Anstatau torch' de "eterna fajro",
ne flamighinta che tombo de nekonata
samcivitano sovetia, jen la versoj:

* * *

Pentrista majstrec', la paletro сhu povas altighi? -
En griz' chiutaga, en malesper' monotona.
Responde amaras ridet': nur miragh' heroina
Brilecon promesas, pentrante la bildon neteran:

Jen ondo verdmara, sonor' de palmoj arghente-kristalaj,
Duluna gravito kaj shi per astrala rigardo
Vin jam plenplenigis. Kaj sekve: ne estos reveno
En Mondon de l'hipokritec' kaj reala dibocho.

Konsterna eksplaud'. Kaj fanfaroj. Orangh-furioza
Jen Sun' de liber', turnighanta en ritm' centrifuga.
For blanka senforto kaj flava enuo de febro! -
Vi, chirkauprenita per dolchfantazi', personighis!

Kaj en la bluec', post la rand' de smeralda chagreno,
Komprenas vi vin kaj Tutmond-absolutan Komencon.
Orbit' galaksia obeas la brilan rigardon,
Jam ighis vi fulmojhetul', vi Di-Goron* similas!

Maten' malserena kaj griz-chhitag' ne dangheros,
Se jam vi eltrinkis ghis funde la tason fajreran.
Ne longas la viv' en autuna viol-folifalo,
Sed shajnas eternan, se chiumomente ghi novas!

novembre 1993

* Gor' - batalanta kontrau malhel-fortoj Dio de lumo (antikva Egiptio).


PRI HUNDA SORT'

El hundinfer' - detie certe
El subetagha vivari'
Por falsa ver', sovetscience
Spektaklas jen de sang-ebri'.
Audighas, plende kaj kolere,
Dum tuta tag', dum chiu hor'
Diverstonale kaj hhimere,
Hundachbojad' - terura hhor'.

Dolorkreschendon sama hhoro
Atingis en la simfoni',
Kaj ne komprenis ghi ankorau:
Kun ili hurlas ankau ni.
Ho, se suferus nur hundacho,
Lekinta manon de tiran'? -
Sed kiel povas mi ne krachi
Renkonte al malnobla man'?
Ve, ne komprenos homstatuton
Ploranta hundo, kies for
Jen sango fluas. Ekzekuti
Chu vere rajtas la doktor'?
Chu zoigas li pri mia felo,
Murdante fraton mian? Sed
Ne devas ech glorega celo
Absolvi achon de rimed'.

El hundinfer' - detie certe
El subetagha vivari'
Por falsa ver', sovetscience
Spektaklas jen de sang-ebri'.
Audighas, plende kaj kolere,
Dum tuta tag', dum chiu hor'
Diverstonale kaj hhimere,
Hundachbojad' - terura hor'.

Chu shanghi ion? - Hund' preferas
Pro osto danki. Sed liber'...
Nur hom' racia konsideras:
Liber' pli gravas ol aer'
Kaj dum li vivas - li esperas!

1961, 1992 j.

СУДЬБА СОБАЧЬЯ

Из Преисподней - не иначе! -
Вгрызаясь дрожью в глыбы стен, -
Из Преисподней, где собачий
Необратим в свободу плен,
Несется жалобный и злобный,
Ночь напролет и день деньской,
Разноголосый и утробный,
Кошмарный хор - собачий вой.

Крещендо боли правит хором.
Так что же псам - непонятье? -
Что нет почтенья к дирижеру
За столь веселое житье...
Добро б еще какой дворняге,
Готовой подлости лизать,
Но как смирятся передряге
Иные скорбные глаза?

О, разве скажешь рыжей суке,
Что движет скальпелем не месть,
Что в деловитости и скуке
На пытки право чье-то есть?
Поди, толкуй сей божьей твари,
Во имя чье она живет,
Ее заботит не виварий
А свой распоротый живот.

Из Преисподней - не иначе! -
Вгрызаясь дрожью в глыбы стен, -
Из Преисподней, где собачий
Необратим в свободу плен,
Несется, жалобный и злобный,
Ночь напролет и день деньской,
Разноголосый и утробный,
Кошмарный хор - собачий вой.

Что мир изменит этот косный?
Доволен брошенною костью
Пес. Но свободою дыша,
Не примиряется душа.

июль 1961 г., август 1992 г.


* * *

Ho, kies estas la propono? -
Chu de serpentreghin-Gorgono,
Au de mustangoj Patagonaj? -
Au simple estas mit',
Ke ni elpensis la sistemon,
Per kiu chiu laborema
Homhundaran'- dum ajna hor'
El sia dermo strechas for!

Chu per diabla la fervoro
Disshiras sin li en ekstaz'? -
Hundacha naz'
Eksentis antau si logilon.
He-hej, shamana sonorilo! -
Jen kun frandajh' fishkapta kan'.
Kaj la freneza kompanio
Pakajhon tiras al nenio -
Sidighis ruze la shaman'.

Sed se ne estas vi profan'
Kaj se la frando shvitpelinta
Al homhundaro vin ne fintas,
Ne tentas vin?
Rigardu, jen najbar' fiera -
Ne petas pecon li mizeran.
Li, urs' fishkaptas mem.
Kaj en libera verdarbaro
Li loghas ekster homhundaro
Sen la problem'.

1980, 1992 j.

* * *

Чей это метод потогонный?
Змеевластительной Горгоны,
Мустангов диких патагонских,
Иль искусителей иных?
А, может, миф,
Что кто-то выдумал систему,
Когда в собачьей своре все мы -
Из кожи вон!

Откуда этакое рвенье,
Что на разрыв, что на износ?
Собачий нос
Учуял пред собой приманку.
Эй, звонче бубенцы шаманьи!
Каюр удилище занес.
И, сатанея, тянет свора
Поклажу нарт с горы да в гору -
Хитро уселся эскимос!

Но, если ты не пес,
И, если пряник потогонный
Тебя в упряжку не загонит,
Не соблазнит,
Гляди: собрат куска не просит,
Он Урс. И жирного лосося
Из речки хвать!
А метод чей, столь потогонный,
Шамана или же Горгоны,
Ему плевать!

август 1980 г.

<< >>

Главная страница

О ВСЕОБЩЕМ ЯЗЫКЕPRI TUTKOMUNA LINGVO
О РУССКОМ ЯЗЫКЕPRI RUSA LINGVO
ОБ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕPRI ANGLA LINGVO
О ДРУГИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЯЗЫКАХPRI ALIAJ NACIAJ LINGVOJ
БОРЬБА ЯЗЫКОВBATALO DE LINGVOJ
СТАТЬИ ОБ ЭСПЕРАНТОARTIKOLOJ PRI ESPERANTO
О "КОНКУРЕНТАХ" ЭСПЕРАНТОPRI "KONKURENTOJ" DE ESPERANTO
УРОКИ ЭСПЕРАНТОLECIONOJ DE ESPERANTO
КОНСУЛЬТАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ЭСП.KONSULTOJ DE E-INSTRUISTOJ
ЭСПЕРАНТОЛОГИЯ И ИНТЕРЛИНГВИСТИКАESPERANTOLOGIO KAJ INTERLINGVISTIKO
ПЕРЕВОД НА ЭСПЕРАНТО ТРУДНЫХ ФРАЗTRADUKO DE MALSIMPLAJ FRAZOJ
ПЕРЕВОДЫ РАЗНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙTRADUKOJ DE DIVERSAJ VERKOJ
ФРАЗЕОЛОГИЯ ЭСПЕРАНТОFRAZEOLOGIO DE ESPERANTO
РЕЧИ, СТАТЬИ Л.ЗАМЕНГОФА И О НЕМVERKOJ DE ZAMENHOF KAJ PRI LI
ДВИЖЕНИЯ, БЛИЗКИЕ ЭСПЕРАНТИЗМУPROKSIMAJ MOVADOJ
ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛИЧНОСТИ И ЭСПЕРАНТОELSTARAJ PERSONOJ KAJ ESPERANTO
О ВЫДАЮЩИХСЯ ЭСПЕРАНТИСТАХPRI ELSTARAJ ESPERANTISTOJ
ИЗ ИСТОРИИ РОССИЙСКОГО ЭСП. ДВИЖЕНИЯEL HISTORIO DE RUSIA E-MOVADO
ЧТО ПИШУТ ОБ ЭСПЕРАНТОKION ONI SKRIBAS PRI ESPERANTO
ЭСПЕРАНТО В ЛИТЕРАТУРЕESPERANTO EN LITERATURO
ПОЧЕМУ ЭСП.ДВИЖЕНИЕ НЕ ПРОГРЕССИРУЕТKIAL E-MOVADO NE PROGRESAS
ЮМОР ОБ И НА ЭСПЕРАНТОHUMURO PRI KAJ EN ESPERANTO
ЭСПЕРАНТО - ДЕТЯМESPERANTO POR INFANOJ
РАЗНОЕDIVERSAJHOJ
ИНТЕРЕСНОЕINTERESAJHOJ
ЛИЧНОЕPERSONAJHOJ
АНКЕТА/ ОТВЕТЫ НА АНКЕТУDEMANDARO / RESPONDARO
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИUTILAJ LIGILOJ
IN ENGLISHPAGHOJ EN ANGLA LINGVO
СТРАНИЦЫ НА ЭСПЕРАНТОPAGHOJ TUTE EN ESPERANTO
НАША БИБЛИОТЕКАNIA BIBLIOTEKO


© Все права защищены. При любом использовании материалов ссылка на сайт miresperanto.com обязательна! ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ