Stella, eterne juna sorchistino  de Roza Lando

  La resta parto de la vojo pasis sen aventuroj. Kiam la vojaghantoj eliris el la arbaro, antau ili aperis ronda roka monto. Chirkauiri ghin ne eblis - lau ambau flankoj de la vojo estis profundaj ravinoj.
  - Estas malfacile grimpi sur chi tiun monton! - diris Timigulo. - Sed la monto ne estas glata loko, kaj se ghi estas antau ni, sekve ni devas ghin transgrimpi!
  Kaj li ekgrimpis supren, premante sin al la roko kaj sin tenante je chiu elstarajho. Aliaj vojaghantoj sekvis lin.
  Ili surgrimpis sufiche alte, sed subite malafabla vocho kriis de post la roko:
  - Returnen!
  - Kiu estas tie? - demandis Timigulo.
  De post la roko aperis stranga kapo.
  - Chi monto estas nia, kaj neniu rajtas transiri ghin.
  - Sed ni devas transiri,- ghentile oponis Timigulo.- Ni iras en la landon de Stella, sed alia vojo ne ekzistas chi tie.
  - Ni Marranoj al neniu permesas transiri nian landon!
  Sur la rokon kun ridego elsaltis malalta dika homo kun granda kapo sur mallonga kolo. Liaj dikaj manoj estis premitaj en grandegajn pugnojn, per kiuj li minacis al la vojaghantoj. La homo ne shajnis tro forta, kaj Timigulo kuraghe grimpis supren.
  Sed subite okazis mirinda afero. La stranga homo depushis grundon per piedoj, saltis aeren kvazau guma pilko, kaj rapide frapis Timigulan bruston per kapo kaj fortaj pugnoj. Timigulo salte falis al piedo de la monto, sed la homo lerte starighis sur piedojn, ridegis kaj kriis:
  - Ho-la-la! Jen kiel ni Marranoj faras tion.
  Kaj kvazau lau signalo de post la rokoj kaj montetoj elsaltis centoj da Saltuloj: tiel nomis ilin apudaj gentoj.
  - Ho-la-la! Ho-la-la! Provu transiri!- kune kriis ili.
  Leono ekkoleris kaj rapide jhetis sin en atakon, minace mughante kaj vipante siajn flankojn per la vosto. Sed kelkaj Saltuloj saltis kaj tiel batis lin per siaj plataj kapoj kaj firmaj pugnoj, ke Leono rulighis malsupren, saltetante kaj miauante pro doloro kvazau ordinara kato. Li konfuzite ekstaris, kaj lamante foriris de la monta piedo.
  Fera Hakisto svingis sian hakilon, provis elastecon de la artikoj kaj kuraghe grimpis supren.
  - Revenu, revenu! - kriis Elli kaj plore kaptis lian brakon. - Vi disbatighos sur la rokoj! Kiel ni riparos vin en chi sovagha lando?
  Larmoj de Elli momente revenigis Hakiston.
  - Ni voku Flugantajn Simiojn,- proponis Timigulo. - Chi tie ni ne povas ne uzi ilin, pikapu, trikapu!
  Elli suspiris:
  - Se Stella renkontos nin neamike, ni estos sendefendaj...
  Subite Totochjo diris:
  - Mi estas sagha hundo kaj hontas konfesi, ke mi kaj vi Elli estis grandaj stultuloj.
  - Kial?- miris Elli.
  - Sed tial! Kiam nin portis la tribestro de la Flugantaj Simioj, li rakontis al ni la historion de Ora Chapo... Ja Chapon oni povas transdoni!
  - Do kio el tio sekvas? - ankorau ne komprenis Elli.
  - Kiam vi konsumos la lastan sorchon de Ora Chapo, vi transdonu ghin al Timigulo, kaj li ekhavos tri sorchojn.
  - Hura! Hura! - kriis chiuj. - Totochjo, vi estas nia savinto!
  - Mi bedauras, certe,- modeste respondis la hundeto,- ke chi brila penso ne venis en mian kapon pli frue. Ni ne suferus pro la inundo...
  - Kion fari,- diris Elli. - Kio pasis, tio ne revenos...
  - Atendu, atendu, - intermiksighis Timigulo. - Sed tio signifas... Tri, kaj tri, kaj tri... - Li longe kalkulis per la fingroj. - Montrighas, ke mi, kaj Hakisto, kaj Leono, ni povas ordoni al la Flugantaj Simioj ankorau naufoje!
  - Sed chu vi forgesis pri mi? - ofendighe diris Totochjo. - Ja ankau mi povas posedi Oran Chapon!
  - Mi ne forgesis vin, - kun suspiro konfesis Timigulo, - sed mi ne povas kalkuli pli ol ghis dek...
  - Tio estas granda manko por la reganto, - serioze rimarkis Fera Hakisto, - kaj mi instruos vin dum libera tempo.
  Do Elli povis trankvile elspezi sian lastan sorchon. Shi diris la magiajn vortojn, kaj Timigulo ripetis ilin, ghoje dancante kaj minacante per pugnoj al la batalemaj Marranoj.
  En aero aperis bruo, kaj aro de la Flugantaj Simioj mallevigis surteren.
  - Kion ordonos la posedantino de Ora Chapo? - demandis la tribestro.
  - Forportu nin al la palaco de Stella,- respondis Elli.
  - Estos plenumite!
  Kaj la vojaghantoj trafis aeren.
  Flugante super la monto, Timigulo faris terurajn grimacojn al Saltuloj kaj tre insultis ilin. Saltuloj alte saltis aeren, sed ne povis atingi la Simiojn kaj estis tre furiozaj pro kolero.
  La monto, kaj poste tuta lando de Saltuloj rapide restis malantaue, kaj la vojaghantoj ekvidis pitoreskan landon de Babiluloj, kiun regis bona sorchistino Stella.
  La Babiluloj estis charmaj, salutemaj homoj kaj lertaj laboristoj. Ili havis solan difekton - ili ege shatis babili. Ech kiam ili estis solaj, ili dum multaj horoj parolis kun si mem. La potenca Stella ne povis malkutimigi ilin de la babilado. Foje shi faris ilin mutaj, sed Babiluloj rapide elembarasighis: ili ellernis paroli per gestoj kaj dum tutaj tagoj staris amase sur la stratoj kaj placoj, svingante la manojn. Stella ekvidis, ke ech shi ne povas shanghi Babilulojn kaj redonis al ili parolkapablon.
  Plej shatata koloro en la lando de Babiluloj estis roza, kiel che Machuloj - helblua, kaj en Smeralda Urbo - verda. Domoj kaj plektobariloj estis farbitaj rozkolore, kaj loghantoj vestis sin en helrozkolorajn vestojn.
  La Simioj mallevis Elli'n kun amikoj antau palaco de Stella. Che la palaco staris garde tri belaj junulinoj. Ili mire kaj time rigardis la aperon de la Flugantaj Simioj.
  - Adiau, Elli! - amike diris tribestro de la Simioj Uorra.- Hodiau vi vokis nin lastfoje.
  - Adiau, adiau! - kriis Elli. - Grandan dankon!
  Kaj la Simioj forflugis kun bruo kaj rido.
  - Ne ghoju tro,- kriis al ili Timigulo.- Sekvafoje, kiam vi havos novan posedanton, vi ne liberighos de li tiel simple.
  - Chu povas ni viziti sorchistinon Stella?- kun kortremo Elli demandis junulinon el la gardantaro.
  - Diru, kiuj vi estas kaj por kio venis chi tien, kaj mi raportos pri vi, - respondis la chefa junulino.
  Elli rakontis, kaj la junulino foriris por raporti, sed aliaj komencis demandi la vojaghantojn. Sed ili sukcesis nenion ekscii, kiam la junulino revenis:
  - Stella invitas vin en la palacon.
  Elli lavis sin, Timigulo purigis sin, Fera Hakisto lubrikis la artikojn kaj akurate poluris ilin per chifono kun smirga pulvoro, kaj Leono longe deskuigis, fojhetante polvon. Oni nutris ilin per bongusta tagmangho, kaj poste kondukis en riche ornamitan rozkoloran salonon, kie sur trono sidis sorchistino Stella. Shi shajnis al Elli tre bela, bona kaj mirinde juna, kvankam shi regis la landon de Babiluloj dum multaj jarcentoj. Stella karese ridetis al la venintoj, sidigis ilin en fotelojn kaj, turnante sin al Elli, diris:
  - Rakontu vian historion, mia infano!
  Elli komencis longan rakonton. Stella kaj shiaj korteganoj auskultis kun granda intereso kaj kunsento.
  - Do kion vi volas de mi, mia infano? - demandis Stella, kiam Elli finis.
  - Revenigu min en Kanzason, al pachjo kaj panjo. Kiam mi imagas, kiel ili sopiras pri mi, mia koro premighas pro doloro kaj kompato...
  - Tamen vi rakontis, ke Kanzaso estas enua kaj grizpolva stepo. Sed rigardu, kiel bele estas en nia lando!
  - Tamen mi shatas Kanzason pli ol vian luksan landon!- fervore respondis Elli.- Kanzaso estas mia patrolando.
  - Via deziro plenumighos. Sed vi devas doni al mi Oran Chapon.
  - Ho, kun plezuro, sinjorino! Vere mi planis doni ghin al Timigulo, sed mi estas konvinkita, ke vi uzos ghin pli bone ol li.
  - Mi uzos ghin tiel, ke ghiaj sorchoj helpos al viaj amikoj, - diris Stella kaj turnis sin al Timigulo: - Kion vi planas fari, post kiam Elli forlasos nin?
  - Mi volus reveni en Smeraldan Urbon,- digne respondis Timigulo. - Gudvin faris min la reganto de Smeralda Urbo, sed chiu reganto devas loghi en tiu urbo, kiun li regas. Ja mi ne povas regi Smeraldan Urbon, se mi estas en Roza Lando! Sed min maltrankviligas rea vojo tra la lando de Marranoj kaj trans la riveron, kie mi dronis.
  - Ricevinte Oran Chapon mi vokos la Flugantajn Simiojn, kaj ili forportos vin en Smeraldan Urbon. Ne indas senigi la popolon je tia mirinda reganto.
  - Chu vi opinias, ke mi estas mirinda? - ekghojegis Timigulo.
  - Mi diros pli: vi estas unika! Kaj mi deziras, ke vi estu mia amiko.
  Timigulo admire riverencis al la bona sorchistino.
  - Kaj kion volas vi? - turnis sin Stella al Fera Hakisto.
  - Kiam Elli forlasos chi tiun landon,- malgaje komencis Hakisto,- mi tre malghojos. Sed mi volus trafi en la landon de Palpebrumuloj, kiuj elektis min sia reganto. Kaj mi esperas  bone  regi  la Palpebrumulojn, kiujn mi tre amas.
  - La dua sorcho de Ora Chapo igos la Flugantajn Simiojn forporti vin en la landon de Palpebrumuloj. Vi ne havas tian rimarkindan cerbon, kian havas via amiko Timigulo la Sagha, sed vi havas amoplenan koron, kaj vi tiel brile aspektas, ke mi certas pri via bona regado en la lando de Palpebrumuloj. Permesu opinii vin mia amiko.
  Fera Hakisto respekte riverencis al Stella.
  Poste la sorcistino turnis al Leono:
  - Nun vi rakontu pri viaj planoj.
  - Trans la lando de Marranoj etendighas mirakla praa arbaro. La bestoj de chi tiu arbaro proklamis min sia regho. Tial mi tre volus reveni tien kaj pasigi tie la reston de mia vivo.
  - La tria sorcho de Ora Chapo forportos Kuraghan Leonon al liaj bestoj, kiuj, certe, estos felichaj havi tian reghon. Mi volus amikighi ankau kun vi.
  Leono grave donis al Stella grandan fortan piedon, kaj  la sorchistino amike premis gin.
  - Poste,- diris Stella,- kiam la tri lastaj sorchoj de Ora Chapo estos konsumitaj mi redonos gin al la Flugantaj Simioj, por ke neniu povu voki ilin por plenumi dezirojn, ofte sensencajn kaj kruelajn.
  Chiuj konsentis, ke pli bone disponi pri Chapo ne eblas, kaj gloris saghon kaj bonkorecon de sorchistino Stella.
  - Sed kiel vi revenigos min en Kanzason, sinjorino? - demandis la knabino.
  - La arghentaj shuetoj transportos vin trans la montojn kaj arbarojn, - respondis la sorchistino. - Se vi konus ilian miraklan forton, vi revenus hejmen samtage, kiam via dometo dispremis la malican Gingemon.
  - Sed tiam mi ne ricevus mian mirindan cerbon!- ekkriis Timigulo. - Kaj mi ghis nun timigus kornikojn sur kampo.
  - Kaj mi ne ricevus mian amoplenan koron,- diris Fera Hakisto.- Mi starus en arbaro kaj rustighus ghis mi disshutighus en polvon!
  - Kaj mi ghis nun estus timulo, - mughis Leono,- kaj, certe, ne farighus regho de bestoj!
  - Tio estas vero,- respondis Elli,- kaj mi ne bedauras, ke mi tiel longe devis loghi en Magia Lando. Mi estas nur malforta malgranda knabino, karaj amikoj, sed mi amis vin kaj chiam penis helpi al vi! Nun, kiam viaj intimaj deziroj estas plenumitaj, mi devas reveni hejmen, kiel estas skribite en la magia libro de Villina.
  - Estas dolore kaj malgaje disighi kun vi, Elli, - diris Timigulo, Hakisto kaj Leono, - sed ni benas la minuton, kiam la uragano jhetis vin en Magian landon. Vi instruis nin pri plej valora kaj plej bona, kio ekzistas en la mondo, - pri amikeco!..
  Stella ridetis al la knabino. Elli chirkauprenis kolon de granda Kuragha Leono kaj karese tauzis lian densan vilan kolhararon. Shi kisis Feran Hakiston, kaj li amare ploris, forgesinte pri siaj makzeloj. Shi karesis la molan pajloshtopitan korpon de Timigulo kaj kisis lian charman, bonaniman, pentritan vizaghon...
  - La arghentaj shuetoj posedas multajn miraklajn kvalitojn, - diris Stella, - sed plej mirakla ilia eco estas tio, ke ili per tri pashoj transportos vin ech al la mondolimo. Necesas nur frapi unu kalkanumon per la alia kaj nomi la lokon...
  - Ili tuj transportu min en Kanzason!
  Sed kiam Elli komprenis, ke shi por chiam disighas kun siaj fidelaj amikoj, kun kiuj shi tiel multe suferis, kiujn shi tiom da fojoj savis, kaj kiuj same sindoneme savis shin, shia koro premighis pro malghojo, kaj shi laute ekploregis.
  Stella forlasis la tronon, karese chirkauprenis Elli'n kaj adiauante kisis shin.
  - Chio, mia infano! - karese diris shi. - Amara estas disigho, sed renkonto estas dolcha. Vi rememoru, ke vi tuj trafos hejmen kaj chirkauprenos viajn gepatrojn. Adiau, ne forgesu nin!
  - Adiau, adiau Elli! - ekkriis la amikoj.
  Elli prenis Totochjon, frapis unu kalkanumon per alia kaj kriis al la shuetoj:
  - Portu min en Kanzason, al pachjo kaj panjo!
  Furioza ciklono ekturnis Elli'n, chio miksighis antau shiaj okuloj, suno ekbriletis en chielo kiel flama arko, kaj, antau ol la knabino sukcesis ektimi, shi mallevighis surteren tiel abrupte, ke salte falis kelkfoje kaj ellasis Totochjon el la manoj...

Стелла, вечно юная волшебница Розовой страны

Остальной путь через лес прошел без приключений. Когда путешественники вышли из леса, перед ними открылась крутая скалистая гора. Обойти ее было нельзя - с обеих сторон дороги были глубокие овраги.
- Трудненько карабкаться на эту гору! - сказал Страшила.
- Но гора - ведь это не ровное место, и, раз она стоит перед нами, значит, надо через нее перелезть! И он полез вверх, плотно прижимаясь к скале и цепляясь за каждый выступ. Остальные двинулись за Страшилой. Они поднялись довольно высоко, как вдруг грубый голос крикнул из-за скалы:
- Назад!
- Кто там? - спросил Страшила.
Из-за скалы показалась чья-то странная голова.
- Это гора наша, и никому не позволено переходить ее!
- Но нам же нужно перейти, - вежливо возразил Страшила.
- Мы идем в страну Стеллы, а другого пути здесь нет.
- Идете, да не пройдете!
На скалу с хохотом выскочил маленький толстенький человечек с большой головой на короткой шее. Его толстые руки сжимались в огромные кулаки, которыми он угрожал путникам. Человечек не казался очень сильным, и Страшила смело полез кверху.
Но тут случилась удивительная вещь. Странный человечек ударил об землю ногами, подпрыгнул в воздух, как резиновый мяч, и с лету ударил Страшилу в грудь головой и сильными кулаками.
Страшила, кувыркаясь, полетел к подножью горы, а человечек, ловко став на ноги, захохотал и крикнул:
- А-ля-ля! Вот как это делается у нас, прыгунов!
И, точно по сигналу, из-за скал и бугров выскочили сотни прыгунов.
Лев рассвирепел и стремительно бросился в атаку, грозно рыча и хлеща себя хвостом по бокам. Но несколько прыгунов, взлетев в воздух, так ударили его своими плоскими головами и крепкими кулаками, что Лев покатился по склону горы, кувыркаясь и мяукая от боли, как самый простой кот. Он встал сконфуженный и, хромая, отошел от подножия горы.
Железный Дровосек взмахнул топором, попробовал гибкость суставов и решительно полез вверх.
- Вернись, вернись! - закричала Элли и с плачем схватила его за руку. - Ты разобьешься о скалы! Как мы будем собирать тебя в этой глухой стране?
Слезы Элли мигом заставили Дровосека вернуться.
- Позовем летучих обезьян, - предложил Страшила. - Здесь без них никак не обойтись, пикапу, трикапу!
Элли вздохнула:
- Если Стелла встретит нас недружелюбно, мы будем беззащитны...
И здесь вдруг заговорил Тотошка:
- Стыдно признаваться умному псу, но правду не скроешь: мы с тобой, Элли, ужасные глупцы!
- Почему? - удивилась Элли.
- А как же! Когда нас с тобой нес предводитель летучих обезьян, он рассказал нам историю золотой шапки... Ведь шапку-то можно передавать!
- Ну и что же? - все еще не понимала Элли.
- Когда ты истратишь последнее волшебство золотой шапки, ты передашь ее Страшиле и у него опять будут три волшебства.
- Ура! Ура! - закричали все. - Тотошка, ты наш спаситель!
- Жаль, конечно, - скромно сказал песик. - Что эта блестящая мысль не пришла мне в голову раньше. Мы тогда не страдали бы от наводнения...
- Ничего не поделаешь, - сказала Элли. - Что произошло, того не воротишь...
- Позвольте, позвольте, - вмешался Страшила. - Это что же получается... Три, да три, да три... - Он долго считал по пальцам. - Выходит, что я, да Дровосек, да Лев, мы можем
приказывать летучим обезьянам еще девять раз!
- А про меня ты позабыл? - обиженно сказал Тотошка. – Я ведь тоже могу быть владельцем золотой шапки!
- Я про тебя не позабыл, - со вздохом признался Страшила. - Да я не умею считать дальше десяти...
- Это огромный недостаток для правителя, - серьезно заметил Железный Дровосек. - Я займусь тобой в свободное время.
Теперь Элли смело могла истратить свое последнее волшебство. Она говорила волшебные слова, а Страшила повторял их, приплясывая от радости и грозя своими мягкими кулаками воинственным прыгунам.
В воздухе раздался шум, и стая летучих обезьян опустилась на землю.
- Что прикажете, владетельница золотой шапки? – спросил предводитель.
- Отнесите нас к дворцу Стеллы! - ответила Элли.
- Будет исполнено!
И путники мигом очутились в воздухе.
Пролетая над горой, Страшила делал чудовищные гримасы прыгунам и отчаянно ругался. Прыгуны высоко подскакивали в воздух, но не могли достать обезьян и бесновались от злости.
Гора, а за ней и вся страна мигунов быстро остались позади, и взору путников открылась живописная плодородная страна болтунов, которой управляла добрая волшебница Стелла.
Болтуны были милые, приветливые люди и хорошие работники. У них был единственный недостаток - они страшно любили болтать. Даже находясь в одиночестве, они по целым часам говорили сами с собой. Могущественная Стелла никак не могла отучить их от болтовни. Однажды она сделала их немыми, но болтуны быстро нашли выход из положения: они научились объясняться жестами и по целым дням толпились на улицах и площадях, размахивая руками. Стелла увидела, что даже ей не под силу переделать болтунов, и вернула им голос.
Любимым цветом в стране болтунов был розовый, как у жевунов голубой, у мигунов - фиолетовый, а в Изумрудном городе - зеленый. Дома и изгороди были выкрашены в розовый цвет, а жители одевались в ярко-розовые платья.
Обезьяны опустили Элли с друзьями перед дворцом Стеллы.
Караул у дворца несли три красивые девушки. Они с удивлением и страхом смотрели на появление летучих обезьян.
- Прощай, Элли! - дружески сказал предводитель летучих обезьян. - Сегодня ты вызывала нас в последний раз.
- Прощайте, прощайте! - закричала Элли. - Большое спасибо!
И обезьяны унеслись с шумом и смехом.
- Не слишком радуйтесь! - крикнул им вдогонку Страшила.
- В следующий раз у вас будет новый повелитель и от него вы не отделаетесь так просто!..
- Можно ли видеть добрую волшебницу Стеллу? - с замиранием сердца спросила Элли девушек из караула.
- Скажите, кто вы такие и зачем сюда прибыли и я доложу о вас, - ответила старшая.
Элли рассказала, и девушка отправились с докладом, а остальные приступили к путникам с расспросами. Но они еще не успели ничего узнать, как девушка вернулась:
- Стелла просит вас во дворец!
Элли умылась, Страшила почистился, Железный Дровосек смазал суставы и тщательно отполировал их тряпочкой с наждачным порошком, а Лев долго отряхивался, разбрасывая пыль. Их накормили сытным обедом, а затем провели в богато убранный
розовый зал, где на троне сидела волшебница Стелла. Она показалась Элли очень красивой и доброй и удивительно юной, хотя вот уже много веков правила страной болтунов. Стелла ласково улыбнулась вошедшим, усадила их в кресла и обращаясь к Элли, молвила:
- Рассказывай свою историю, дитя мое!
Элли начала длинный рассказ. Стелла и ее приближенные слушали с большим интересом и сочувствием.
- Что же ты хочешь от меня, дитя мое? - спросила Стелла, когда Элли окончила.
- Верните меня в Канзас, к папе и маме. Когда я думаю о том, как они горюют обо мне, у меня сердце сжимается от боли и жалости...
- Но ведь ты рассказывала, что Канзас - скучная и серая пыльная степь. А посмотри, как красиво у нас.
- И все же я люблю Канзас больше вашей великолепной страны! - горячо отвечала Элли. - Канзас - моя родина.
- Твое желание исполнится. Но ты должна отдать мне золотую шапку.
- О, с удовольствием, сударыня! Правда, я собиралась передать ее Страшиле, но уверена, что вы распорядитесь лучше, чем он.
- Я распоряжусь так, чтобы волшебства золотой шапки пошли на пользу твоим друзьям, - сказала Стелла и обратилась к Страшиле: - Что вы думаете делать, когда Элли покинет вас?
- Я хотел бы вернуться в Изумрудный город, - с достоинством ответил Страшила. - Гудвин назначил меня правителем Изумрудного города, а правитель должен жить в том городе, которым он правит. Ведь не могу же я управлять Изумрудным городом, если останусь в Розовой стране! Но меня смущает обратный путь через страну прыгунов и через реку, где я тонул.
- Получив золотую шапку, я вызову летучих обезьян, и они отнесут вас в Изумрудный город. Нельзя лишать народ такого удивительного правителя.
- Так это правда, что я удивительный? - просияв, спросил Страшила.
- Больше того: вы единственный! И я хочу, чтобы вы стали моим другом.
Страшила с восхищением поклонился доброй волшебнице.
- А вы чего хотите? - обратилась Стелла к Железному Дровосеку.
- Когда Элли покинет эту страну, - печально начал Железный Дровосек, - я буду очень грустить. Но я хотел бы попасть в страну мигунов, избравших меня правителем. Я привезу в Фиолетовый дворец свою невесту, которая - я уверен – ждет меня, и буду править мигунами, которых очень люблю.
- Второе волшебство золотой шапки заставит летучих обезьян перенести вас в страну мигунов. У вас нет таких замечательных мозгов, как у вашего товарища Страшилы мудрого, но вы имеете любящее сердце, у вас такой блестящий вид и я уверена, что вы будете прекрасным правителем для мигунов. Позвольте и вас считать своим другом. Железный Дровосек медленно склонился перед Стеллой. Потом волшебница обратилась к Льву:
- Теперь вы скажите о своих желаниях.
- За страной прыгунов лежит чудный дремучий лес. Звери этого леса признали меня своим царем. Поэтому я очень хотел бы вернуться туда и провести остаток своих дней.
- Третье волшебство золотой шапки перенесет смелого Льва к его зверям, которые, конечно, будут счастливы, имея такого царя. И я также рассчитываю на вашу дружбу. Лев важно подал Стелле большую сильную лапу, и волшебница дружески пожала ее.
- Потом, - сказала Стелла. - Когда исполнятся три последних волшебства золотой шапки, я верну ее летучим обезьянам, чтобы никто больше не мог беспокоить их выполнением своих желаний, часто бессмысленных и жестоких. Все согласились с тем, что лучше распорядиться шапкой невозможно, и прославили мудрость и доброту Стеллы.
- Но как же вы вернете меня в Канзас, сударыня? - спросила девочка.
- Серебряные башмачки перенесут тебя через леса и горы, - ответила волшебница. - Если бы ты знала их чудесную силу, ты вернулась бы домой в тот же день, когда твой домик раздавил злую Гингему.
- Но ведь тогда бы я не получил своих удивительных мозгов! - воскликнул Страшила. - Я до сих пор пугал бы ворон на фермерском поле!
- А я не получил бы моего любящего сердца, - сказал Железный Дровосек. - Я стоял бы в лесу и ржавел, пока не рассыпался бы в прах!
- А я до сих пор оставался бы трусом, - проревел Лев. - И, конечно, не сделался бы царем зверей!.
- Все это правда, - ответила Элли. - И я ничуть не жалею, что мне так долго пришлось прожить в стране Гудвина. Я только слабая маленькая девочка, но я любила вас и всегда старалась помочь вам, мои милые друзья! Теперь же, когда исполнились наши заветные желания, я должна вернуться домой, как было написано в волшебной книге Виллины.
- Нам больно и грустно расставаться с тобой, Элли, - сказали Страшила, Дровосек и Лев. - Но мы благословляем ту минуту, когда ураган забросил тебя в Волшебную страну. Ты научила нас самому дорогому и самому лучшему, что есть на свете, - дружбе!..
Стелла улыбнулась девочке. Элли обняла за шею большого смелого Льва и нежно перебирала его густую косматую гриву. Она целовала Железного Дровосека и тот горько плакал, забыв о своих челюстях. Она гладила мягкое, набитое соломой тело Страшилы и целовала его милое, добродушное разрисованное лицо...
- Серебряные башмачки обладают многими чудесными свойствами, - сказала Стелла. - Но самое удивительное их свойство в том, что они за три шага перенесут тебя хоть на край света. Надо только стукнуть каблуком о каблук и назвать место...
- Так пусть же они перенесут меня сейчас в Канзас!..
Но, когда Элли подумала, что навсегда расстается со своими верными друзьями, с которыми ей там много пришлось пережить вместе, которых она столько раз спасала и которые, в свою очередь, самоотверженно спасали ее самое, сердце ее сжалось от горя, и она громко зарыдала.
Стелла сошла с трона, нежно обняла Элли и поцеловала на прощанье.
- Пора, дитя мое! - ласково сказала она. – Расставаться тяжело, но час свиданья сладок. Вспомни, что сейчас ты будешь дома и обнимешь своих родителей. Прощай, не забывай нас!
- Прощай, прощай, Элли! - воскликнули ее друзья.
Элли схватила Тотошку, стукнула каблуком о каблук и крикнула башмачкам:
- Несите меня в Канзас, к папе и маме!
Неистовый вихрь закружил Элли, все слилось в ее глазах, солнце заискрилось на небе огненной дугой, и прежде чем девочка успела испугаться, она опустилась на землю так внезапно, что перевернулась несколько раз и выпустила Тотошку.

<< >>

Главная страница

О ВСЕОБЩЕМ ЯЗЫКЕPRI TUTKOMUNA LINGVO
О РУССКОМ ЯЗЫКЕPRI RUSA LINGVO
ОБ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕPRI ANGLA LINGVO
О ДРУГИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЯЗЫКАХPRI ALIAJ NACIAJ LINGVOJ
БОРЬБА ЯЗЫКОВBATALO DE LINGVOJ
СТАТЬИ ОБ ЭСПЕРАНТОARTIKOLOJ PRI ESPERANTO
О "КОНКУРЕНТАХ" ЭСПЕРАНТОPRI "KONKURENTOJ" DE ESPERANTO
УРОКИ ЭСПЕРАНТОLECIONOJ DE ESPERANTO
КОНСУЛЬТАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ЭСП.KONSULTOJ DE E-INSTRUISTOJ
ЭСПЕРАНТОЛОГИЯ И ИНТЕРЛИНГВИСТИКАESPERANTOLOGIO KAJ INTERLINGVISTIKO
ПЕРЕВОД НА ЭСПЕРАНТО ТРУДНЫХ ФРАЗTRADUKO DE MALSIMPLAJ FRAZOJ
ПЕРЕВОДЫ РАЗНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙTRADUKOJ DE DIVERSAJ VERKOJ
ФРАЗЕОЛОГИЯ ЭСПЕРАНТОFRAZEOLOGIO DE ESPERANTO
РЕЧИ, СТАТЬИ Л.ЗАМЕНГОФА И О НЕМVERKOJ DE ZAMENHOF KAJ PRI LI
ДВИЖЕНИЯ, БЛИЗКИЕ ЭСПЕРАНТИЗМУPROKSIMAJ MOVADOJ
ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛИЧНОСТИ И ЭСПЕРАНТОELSTARAJ PERSONOJ KAJ ESPERANTO
О ВЫДАЮЩИХСЯ ЭСПЕРАНТИСТАХPRI ELSTARAJ ESPERANTISTOJ
ИЗ ИСТОРИИ РОССИЙСКОГО ЭСП. ДВИЖЕНИЯEL HISTORIO DE RUSIA E-MOVADO
ЧТО ПИШУТ ОБ ЭСПЕРАНТОKION ONI SKRIBAS PRI ESPERANTO
ЭСПЕРАНТО В ЛИТЕРАТУРЕESPERANTO EN LITERATURO
ПОЧЕМУ ЭСП.ДВИЖЕНИЕ НЕ ПРОГРЕССИРУЕТKIAL E-MOVADO NE PROGRESAS
ЮМОР ОБ И НА ЭСПЕРАНТОHUMURO PRI KAJ EN ESPERANTO
ЭСПЕРАНТО - ДЕТЯМESPERANTO POR INFANOJ
РАЗНОЕDIVERSAJHOJ
ИНТЕРЕСНОЕINTERESAJHOJ
ЛИЧНОЕPERSONAJHOJ
АНКЕТА/ ОТВЕТЫ НА АНКЕТУDEMANDARO / RESPONDARO
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИUTILAJ LIGILOJ
IN ENGLISHPAGHOJ EN ANGLA LINGVO
СТРАНИЦЫ НА ЭСПЕРАНТОPAGHOJ TUTE EN ESPERANTO
НАША БИБЛИОТЕКАNIA BIBLIOTEKO


© Все права защищены. При любом использовании материалов ссылка на сайт miresperanto.com обязательна! ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ