PRI KNABINOJ,
AMO KAJ TIEL PLU...

Knabinoj savos la mondon!

 • Pasintjare, surbaze de forumaj diskutoj, mi kompilis kaj enretigis artikolon "Pri virinoj, amo ktp". Multaj homoj legis ghin, iujn homojn ghi shokis, iuj ech provis minaci al mi, sed kelkaj aliaj legintoj aprobis ghin kaj petis daurigon. Jen daurigo, sed mi anticipe avertas, ke ghi povas enhavi ankorau pli shokajn ideojn por kelkaj personoj. Tial, se vi estas homo konservativa kaj precipe religiema, prefere ne legu ghin!
 • ...Zamenhof revis pri nova, chiujn paciganta doktrino - Homaranismo. Lia ideo ne realighis en tute sama formo, kiun li pensis, tamen ghi fakte enkorpighas kaj realighas tutmonde sub alia nomo. Tio estas Unuighintaj Nacioj, Homaj Rajtoj, demokratio, egaleco de seksoj, naciecoj kaj kredoj, ktp. Chio tio ankorau ne ekzistis en epoko de Zamenhof, tial tio tiam estis aktuala.
  Kelkaj esperantistoj proponas revivigi movadon por homaranismo. Sed kial ni kreu homaranismon
  nun? Por kio, se ghiaj celoj jam estas atingitaj au atingotaj? Chu krei ankorau unu sekton? Eble, ni povos trovi kelkdekojn da pasivaj membroj - konsumantoj de niaj "informiloj", sed tio estos senutila afero.
  Idealoj de homaranismo jam plejparte estas atingitaj. Nun ni devas iri pluen. Kien do?
  Nun progreso de la homaro eble kushas en alia sfero, tute ne antauvidita de Zamenhof. Ghi estas
  erotiko.
  Ghi estis malpermesita antau cent jaroj, kaj chu tio ne helpis al I-a Mondmilito? Ne havante rajton ami unu alian, homoj komencis buchi unu alian.
  Povas esti (almenau mi kredas tiel), erotiko, ghia disvastighado estas tre pozitiva fenomeno kaj estas realigho de ankorau unu eco de homaranismo. Kio pli efike unuigos la homaron, ol Amo?
 • Interreto ege influis al disvastigho de erotiko kaj pornografio, inkluzive infana. Aperis centoj da retejoj kun miloj kaj miloj da fotoj de belaj nudaj knabinoj. Chu tio estas bona au malbona? Mi pripensis la demandon kaj venis al konvinko, ke chi tiu fenomeno estas natura kaj sekve bona. Homoj havu tion, kion ili volas havi.
  Chu knabinoj ne estas veraj angheloj surteraj? Chu ni estas tiom achaj, ke ni ne kapablas adori ilin? Mi estas konvinkita, ke la mondo multe plibonighos, kiam oni permesos infanan nudecon. Ekzistas tutmonda neorganizita movado por atingi tiun celon. Miloj da homoj el diversaj landoj amike kunlaboras, intershanghas materialojn ktp. Kaj aliaj miloj, pagataj agentoj de sekureco, persekutas ilin, ech malliberigas, neniigas iliajn retejojn... Tio estas vera milito. Mallumo ne cedas sen batalo. Ghi volas konservi homojn en mallibero, ghi volas forlogi ilian atenton for de si mem, de sia denaska angheleco. Ja se homoj amos unu la alian, kiel eblos aranghi militojn ktp? Mi multe pensis kaj multon komprenis rilate al nudismo, infana pornografio kaj tiel nomata "pedofilio". Ankau tion, ke infanoj mem deziras kaj bezonas ghin.
 • "Pedofilo" cetere estas danghera kaj insulta vorto. Necesus elpensi iun alian vorton. Viro, kiu amas kaj adoras knabinojn, ne estas psikmalsanulo au krimulo. Ghi estas normala afero. Oni povas diri tiel: "pedofiloj" estas normalaj homoj, kiuj estas tiel nomataj fare de "pedofoboj".
 • Retejoj kun nudaj knabinoj estas ne nur erotika, sed pli vershajne religia afero. Ghi montras objektojn de adorado. Chu vi trovas ion malbelan en iliaj korpoj? Chu al vi ne plachas vidi tiun organon, kiu donas vivon al chiuj homoj? La knabinoj mem scias, kio estas plej sankta en ilia korpo. Ghi estas altaro en la templo de ilia korpo. Montri ghin estas ilia instinkto. Kaj nia instinkto estas admiri ghin. Tio estas tre homeca.
  Seksorgano estas sanktajho; dankon al la knabinoj, ke ili montras ghin kaj tiel ankau nin mem faras iomete pli sanktaj. Kiu ne komprenas tion, tiu prefere evitu tiujn bildojn. Por purulo chio estas pura, kaj inverse.
  Nekompreneble, kial iuj komparas tiujn bildojn kun tiuj el medicina informilo. Medicinaj atlasoj montras homon kiel senaniman mashinon, klarigas ghian mehhanikon. Sed la bildoj de infana erotiko montras unuavice animojn, belajn vizaghojn kaj purajn virgajn korpojn, emociojn kaj ludojn de knabinoj... Do, tute diversaj aferoj.
  Oni devas akcepti knabinojn kiel ili estas, kaj ilia vera aspekto estas tia, kia estas montrata en la erotikaj bildoj. Vestoj shirmas la veron. Iusence tio estas bildoj el futuro.
 • Homo estos objekto de adorado en religio de Futuro.
 • Kiel mi skribis pli frue, homa korpo estas templo de spirito, kaj seks-organo estas ghia altaro. Ghi estas sanktajho. Certe, se chirkaue estas achuloj, tiam oni prefere kashu la sanktajhon. Sed se chirkaue estas honestaj, amataj homoj, kial oni kashu ghin? Nun venas au devas veni epoko, kiam chiuj homoj estos bonaj, kiam amos unu alian. Tiam forestos kauzo por honti nudecon. Evidente, nudeco elvokas simpation kaj siavice pliproksimigas tiun felichan futuron. Sekve, erotiko kaj pornografio estas necesaj, kaj estas bone, ke interreto disponigas ilin al chiuj.
 • Kelkaj konservativuloj laudas Chiniajn severajn leghojn rilate al pornografio. Sed Chinio tute ne estas imitinda chi-rilate. Chu rigardi pornografion au ne rigardi, tion decidu la homo mem. Neniu rajtas malpermesi tion, kaj china registaro altrudas al sia popolo maljustajn leghojn. Ghi volas teni la popolon en plena obeo. Pri tio ekzistas bona artikolo de Osho "Malpermesita sekso" (mi ne certas, kiel ghi nomighas en angla originalo).
  Homo, kiu rigardas pornografion, al neniu kauzas malbonon. Praktiko ne pruvas, ke lia sano au lia animo mem farighas pro tio pli malbona au ke li pli krude rilatas al virino, estas seksperfortema ktp. Pli vershajne, ech estas kontraue.
  Chinio traktas siajn civitanojn same tro pudore, kiel Europo traktas siajn infanojn. Eble, kaj tie kaj chi tie iom post iom venos pli da libereco. Homoj farighas pli kaj pli sendependaj, pli kaj pli decidas chion mem, kaj tio estas bona.
 • En soveta tempo mi verkis kontrauregistaran artikolon, kaj tio estis krimo. Nun ghi ne estus krimo. Do: kio hodiau estas krimo, eble morgau ne estos krimo. Kaj ghuste tio nomighas progreso. Se chiuj chiam obeus chiujn leghojn, la homaro ne povus evolui. Chiu diktaturo ekzistus eterne.
 • Shato kaj adoro al knabinoj estas pli ol normala afero. Ghi estas vera religio, donita al ni de la naturo. Kial ni adoru ian nekonatan kaj nekompreneblan dion, kiun altrudas al ni pastroj por siaj propraj interesoj, dum apud ni, inter ni, vivas veraj angheloj, atendantaj de ni amon kaj kareson. Ili rememorigas al ni, interalie, ke ankau ni mem estas au estis au devas esti angheloj. Tio estas religio de futuro, almenau - mia religio. Chu vi vere estas indiferenta kaj malvarma rilate al knabinoj? Tio ne estas homeca konduto kaj tio ne estas tio, kion ili atendas de vi. Fakte, ghi atestas pri ankoraua krudeco de animo.
 • Nudaj knabinoj plachas al chiuj psike sanaj viroj. Tio estas pruvita science. Ili ne plachas nur al viroj kun psikaj devioj (samseksuloj, dogmuloj-sektanoj ktp).
 • Ankau seksa ekscitighemo de viroj al knabinoj ne estas perverso. Knabino elvokas seksan ekscitighon che viroj ekde tiu agho, kiam shi mem komencas senti seksan ekscitighon. Do, ekde proksimume 8-jara agho, kiam shia organismo komencas transformighi al virino. Inklino de viroj al knabinoj estas simple respegulo de inversa inklino. Tio ne konformas al normoj de puritana kristana moralo, sed konformas al leghoj de naturo. Shati kaj adori knabinojn estas noble kaj virece; ignori au subtaksi ilin estas eco de eta animo.
 • Senti inklinon al knabinoj ankorau ne signifas pretendi intiman proksimecon. Tiu sento estas plezuro per si mem. Kaj ghi estas tute launatura.
 • Ekde kelka tempo mi dividas virojn je tiuj, kiuj atentas kaj shatas knabinojn, kaj je tiuj, kiuj ignoras ilin. Indiferenteco al knabinoj - ghi estas por mi simptomo de stulteco.
  Knabinoj estas plej bela, kio ekzistas en la mondo. Kaj ili ja volas plachi, volas esti amataj. Kaj ju pli da kora varmo ili ricevos, des pli da ghi ili transdonos al siaj estontaj infanoj, kaj tiel naskighos nova, homeca homaro.
  Gravas ne tio, kion ni viroj volas de knabinoj, sed kion la knabinoj volas de ni. Se ili pozas nudaj, tio estas ilia elekto, kiun chiu devas estimi.
  Certe, oni ne disputas pri gustoj. Kiel oni diras, "ne shatas - ne manghu". Sed kial do elshiri pecojn el fremda busho? Kial ekstermi belajn fotojn, kial disvastigi virusojn au fari ion ech pli malbonan?
 • Mi havas programon, kiel elkonduki la homaron el spirita krizo. La ideo estas simpla: permesi kaj lauleghigi infanan erotikon. Konsiderindaj argumentoj kontrau tio ne ekzistas. Sed argumentoj por ghi estas multaj.
  Unue - de chiuj agnoskitaj homrajtoj ricevi kaj disvastigi chian ajn informacion (kaj bildoj estas informacio ankau).
  Due - rajto de knabinoj disponi pri sia korpo, fotighi en chiu ajn vesto en kiu ili deziro (kaj nudeco ja ankau estas "vesto", nula).
  Trie - legaligho de infana erotiko forlogus virojn for de falsaj politikaj, naciismaj kaj religiaj ideoj.
  Kvare - plua persistado pri malpermesoj povas venigi al totala cenzuro de interreto kaj de tuta nia vivo, al denuncado, amasaj priserchoj kaj arestoj (kaj tio ja okazas tie, kie furiozas pedofobia histerio)... Oni povas daurigi argumentojn
  por.
  Sed plej chefa estas opinio de la subjektoj mem de infana erotiko. Ili senkondiche subtenas ghin.
 • La grekdevena parteto "pedo-" signifas nun ne "infano", sed "infana erotiko". Sekve, "pedofilo" estas homo, shatanta infanan erotikon, kaj "pedofobo" - homo, malamanta ghin.
 • Chiuj infanoj interesighas pri sekso, ja ili estas daurigontaj ekzistadon de la homaro.
 • "Pedofoboj" estas kompatindaj, limigitaj homoj. Ili estas tiom limigitaj, ke ili ne kapablas percepti belecon de homo. Ili vidas chion kvazau en kurba spegulo: anstatau ghojon ili vidas "larmojn", anstatau liberon ili vidas "perforton", kaj tiel plu.
 • Chiutage en interreto aperas paghoj kun fotoj de admirinda beleco. Post nelonga tempo tiuj paghoj jam estas mortaj - spec.agentoj chasas kaj neniigas ilin. Se ne estus tiuj agentoj, interreto povus farighi fenestro al paradizo, fenestro al estonta felicha mondo. Povas esti, ghuste Rusio unua ekiros lau tiu vojo (de-fakte jam iras).
 • Profunde eraras tiuj, kiuj opinias, ke oni devigis chiujn tiujn knabinojn fotighi nudaj. Ghi estas same kiel opinii, ke oni devigis ankau virinojn, kiuj rolas en erotika arto. Envere chio tio estas launatura kaj konformas al iliaj deziroj.
  Povas esti, ghuste rusaj knabinoj malfermos Epokon de Virino. En kio do ankorau povas konsisti Epoko de Virino? Certe, ghi estas glorado de vivo mem, kaj interalie rezigno de falsa honto, falsa pudoreco, falsa moralo, falsa religio. Tiuj knabinoj estas proksimaj al Agni-Jogo, ech se shajnaj adeptoj de Agni-Jogo tion ne komprenas.
 • En multaj doktrinoj kaj profetajhoj oni atrubuas apartan rolon al Rusio. Estas dirite, ke ghi ighos gvidanto de la mondo. Sed kiamaniere? Rusaj naciistoj revas restarigi diktaturon, chirkauigi la landon per nova fera kurteno. Certe, tio estus vojo al katastrofo. Kiamaniere do manifestighu la gvidanteco? En ekonomio, scienco, arto? Chio tio estas grava, sed gvidanteco en tiuj kampoj estas senrevene perdita.
  Povas esti, legaligho de infana erotiko estas grava etapo por komenco de Nova Epoko. Kaj ghuste en tiu kampo Rusio jam nun estas tutmonda gvidanto. Plimulto da knabinoj-naturistinoj interrete estas rusinoj.
  Rusaj knabinoj savas la homaron.
 • Rusaj knabinoj, kiuj estas en avangardo de tutmonda infana erotiko, plachas al milionoj da viroj en chiuj landoj. Ili semas amon - tion, kion tiel bezonas la mondo. Tiu afero ech iom pliigis mian patriotismon.
  Certe, se en aliaj landoj "pedofobio" ne estus tiom forta, ankau alinaciaj knabinoj, ne malpli belaj ol rusaj, partoprenus tiun noblan aferon.
 • Kristina FeyChu vi konas modelistinon Kristina Fey? Shi estas rusa junulino. Shi ne fotighas en porno, nur en pli au malpli malkasha erotiko. Miloj (kaj eble ech centoj da miloj) da viroj en diversaj landoj estas enamighintaj en shin, ne senbaze opiniante shin etalono de virina charmo. Ech se shi ne estas atingebla por ili, shi varmigas iliajn korojn. chu tio ne estas bona afero? Karmo nepre repagos al shi per felicho. Trovu shin interrete, miloj da paghoj estas dedichitaj al shi: Kristina Fey.
  SandraEkzistas alia sensacia modelo - charma rusa knabino Sandra, nun 14-jara, kiu ekde 10-jara agho fotighas nuda kaj nenuda. Shi estas freneze populara. Ekzistas ech forumoj de shiaj adorantoj. Viroj tre soifas pri knabina beleco. Kontentigi tiun ilian soifon - signifas doni al ili pacon kaj felichon.
 • Antau monatoj mi sendis al Rusia prezidento Putin proponon legaligi infanan erotikon. Ghi estus grava pasho en ghusta direkto. Bedaurinde, ke iuj esperantistoj ne komprenas tion. Sekve, ili perdis la vojon, perdis ghustan orientecon kaj alighis al reakcia tendaro. :(
 • Oni oponas, ke infanoj ne havas respondecon pri siaj agoj kaj ke tial infanoj ne rajtas decidi pri multaj aferoj de propra vivo. Tamen infanoj havas siajn proprajn sentojn; neniu rajtas decidi chion anstatau ili. Oni ne troigu stultecon de infanoj. Multaj plenaghuloj estas pli stultaj ol infanoj!
 • Terorismo kaj seksa libereco ne estas kunigeblaj. Islamistoj tre malamas erotikon. Ja erotiko liberigas la homojn, dum islamistoj volas malliberigi ilin, por direkti al malhoma agado. Sekve, erotiko, ankau interreta, estas interalie efika rimedo kontrau terorismo.
  Mi vidis araban retejon kun rusaj lolitoj. Araboj, kiuj ekshatos belecon de knabinoj, tutcerte ne alighos al ghihhado, ne farighos "vivaj bomboj", portantaj morton al senkulpaj homoj, interalie ankau al knabinoj.
  Delonge mi opinias, ke israelanoj devus popularigi erotikon kaj pornografion inter araboj, por doni tiel eliron al ties batalema pasieco. Islamanoj ja (lau mia opinio) estas tial (almenau parte) militemaj, ke ilia kulturo limigas seksan aktivadon. Sed la problemo estas, ke ankau judaismo estas konservativa pri tiu afero...
 • ...Erotiko akompanas homon ekde lia naskigho. Kion vidas bebo en komenco de sia vivo? Ghi vidas belan virinon, ghi tutkorpe perceptas shiajn tenerajn tushojn, karesadon, kisadon, ghi suchas shian mamon. Fakte, shi devus esti nuda kun sia bebo, sed nia moralo tion ne allasas. Ankau bebon oni komencas vesti. La vestoj malfaciligas ghian movadon, ghia hauto ne povas senti freshan aeron, la bebo estas tro varmigata kaj facile malvarmumighas. Do, jam ekde komenco homoj pro malscio perturbas normalan evoluon de infano. Tre frue oni senigas infanon de chia erotika travivajho. Erotiko, kiu estas plej agrabla kaj majesta fenomeno, estas malpermesata por infano. Ghi estas malpermesata, malpermesata... kaj subite ighas permesata (ekde plenaghigho au - en pli konservativaj socioj - ekde edz(in)igho); tiam oni ech ne nur permesas seksumadon, sed postulas ghin rilate al edz(in)o. Seksumado el malpermesita frukto rapide farighas malagrabla devo. Dum infaneco oni malpermesis ami, do kiel la homo povas tuj subite sciighi pri amado? Li ne povas ekposedi la arton ami, kiu estis ghis nun malpermesita por li. Pro tio okazas multe da malfelichoj kaj dramoj. Erotiko povas felichigi homon; ghuste tial mallumaj fortoj batalas kontrau ghi. Ili ne volas, ke homoj estu felichaj.
  Kiel mi jam skribis, bebo en komenco perceptas fakte la samon kion perceptas viro kun amata virino. Sed inter beba kaj matura aghoj kushas infana agho, kiam tiu perceptado forestas. Eble, ghi ne devus foresti. Eble, virino ne devus honti sian nudecon antau siaj infanoj. Kaj fakte, kial shi devus honti montri sian korpon, kiu kreis la infanon? Nuda korpo elvokas simpation kaj amon, infanoj shatas vidi siajn gepatrojn nudaj. Ankau ili mem shatas esti nudaj. Efektive, kial ili hontu sian korpon? Chu en ghi estas io abomeninda?
  Altrudata hontemo enhavas sugeston pri malperfekteco, malpureco, sed tio estas malghusta sento. Kaj seksa akto, la plej sankta akto, kiu kreas infanojn, ne devas esti sekreto por infanoj; se en seksa akto estas io malsankta, do tiam ankau la infanoj estas malsanktaj, sed tio evidente ne estas vero. Oni ne devas kashi de infanoj leghojn de naturo, des pli - plej gravan leghon. Fakte, nun - en epoko de interreto, televido ktp - oni ech ne povas kashi erotikon for de infanoj, do kial vane batali kontrau ghi?
 • Inter tre frua kaj matura aghoj kushas longa periodo de amo-deficito. Oni tro malmulte karesas infanojn, timante elvoki el ili seksajn sentojn. Oni preskau tute ne karesas knabojn, pro tio ili ofte kondutas spiteme kaj elkreskas militemaj. Knabinoj, malmulte karesataj dum infanagho, malmulte amos siajn infanojn kaj edzon. Progreso eble konsistas nun en tio, ke oni forigu tiun amo-deficiton. Chiu infano volas esti karesata kaj kisata. Tio absolute ne malutilas al ghia evoluo, sed rekte male.
  Mi tralegis chion troveblan pri tiel nomata "pedofilio" kaj trovis en diversaj artikoloj multe da malverajhoj kaj antaujughoj. Aldone oni estas tre kruelaj al tiuj, kiujn oni kulpigas pri tiu terura "krimo". En landoj, kiuj proklamas sin demokratiaj, oni arestas centojn da homoj nur pro tio, ke ili elshutis kaj rigardis iajn bildojn. Tiaj homoj estas rigardataj pli dangheraj ol teroristoj. Tiu histerio estas absurda kaj chesigenda.
  Interalie, en Rusio kaj orienteuropaj landoj, nur antau nelonge liberighintaj de komunista diktaturo, oni pli trankvile rilatas al tio (plimulto da nudaj knabinoj interrete estas
  rusaj), sed okcidenteuropaj landoj kaj Usono tro konservativighis kaj emas al histerio. Okazas tre kruelaj historioj kaj tragedioj... Chiuj audis pri malliberigita usona instruistino, kiu libervole kaj pro amo gravedighis de sia lernanto. Chu tio estis krimo? Ghi estis krimo el portempa jura vidpunkto, sed ne el natura vidpunkto.
  Praktiko montras, ke knabinoj, kiuj havis seksajn travivajhojn kun viroj, evoluas tute bone kaj kreas felichan familion. Kontraue, knabinoj, kiujn oni edukis tro pudorece, ofte havas problemojn en sia familia vivo. Ofte ili ech tute ne edzinighas kaj restas maljunaj fraulinoj. Ama sperto (ne nepre koito) ne malhelpas al infanoj per si mem; malhelpas skandaloj, kiuj kreighas pro tio flanke de juristoj, gepatroj... Jen kio kauzas grandan kaj ofte dumvivan psikologian traumon.
  Antau nelonge oni malliberigis por 20 jaroj (!) unu rusan senedzinan profesoron, kiu karesis sian filinon, kaj al shi tio plachis, shi konsideris tion natura kaj senkulpa kaj tial malkashis sian sekreton al amikino, kiu perfidis shin. Tio nomighas - "defendis la infanon" (plene detruinte ghian familion)! Estas multe da similaj okazoj.
  Mi ne parolas chi tie pri seksperfortado, kiu chiuokaze estas krimego - kiel rilate al knabino, tiel ankau al plenaghulino...
 • Se du homoj ame karesas unu la alian, en tio estas nenio malbona; tio koncernas nur ilin mem, kaj neniu rajtas enmiksighi, neniu rajtas malpermesi, senrigarde al sekso kaj agho. Rilate al sekso tio jam efektivighis - samseksamuloj ne plu estas persekutataj; rilate al agho ankorau ne.
 • Amo kaj adorado ne nepre postulas intimas proksimecon. Chu oni ne povas adori, admiri kaj ami florojn, lasante ilin libere kreski sur tero? Chu oni pensu, ke chiu floro-amanto nepre plukas chiujn florojn por forporti al sia hejmo? Tiel same pri virinoj kaj knabinoj. Viro devas agnoski ilian belecon sen tuja provo ekposedi ilin; li rajtos tushi ilin nur se ili mem tion ekdeziros. Kaj se ja ekdeziros, do tiam jam neniu rajtas tion malpermesi.
 • Ghuste belaj eksterajhoj de naturo edukas nian koron. Oni ne povas dividi interajhon kaj eksterajhon. Forprenu de floro ghian eksteran belecon kaj adoron, kaj kio restos? chu tio estos floro au io alia? Neniu adoras velkintan floron. Tiel same pri knabinoj. Forprenu de ili ilian belecon, kaj kio restos? Beleco estas ilia natura trezoro, kaj ghuste pro ghi ni devas adori ilin. Per tio ni adoras Naturon mem, au Dion, se vi volas.
 • Religiaj tradicioj estas tio, kio nin retenas en malluma epoko. Mallumaj servantoj multe laboris por fari doktrinojn de Kristo, Budho kaj aliaj pensuloj - senfruktaj kaj malutilaj. Venis epoko, kiam oni devas forjheti chian trompon kaj rezigni religiojn.
  Rilate al la Instruintoj-iniciatoroj de religioj, do ili vivis en alia tempo, kiam homoj estis pli krudaj; tiam aliaj moralaj normoj estis aktualaj, do ili instruis pri tio, kio estis necesa tiam.
  Aldone, povis ekzisti sekretaj instruoj, fermitaj kontrau profanoj kaj poste forjhetitaj fare de malkleraj pastroj.
 • Kion diris la Instruistoj, ni verdire ne scias, char ni scias nur tion, kion transdonis la pastroj; kaj ili transdonis nur tion, kio estis komprenebla por ili kaj sendanghera por ilia praktiko kaj profita por ilia metio. Kaj kiaj estis la pastroj, ni bone scias lau historio. Ili detruis tutan antikvan kulturon, bruligadis "herezulojn" ktp.
  Kaj se paroli pri Hindio, do tie karesado de knabinoj estis normo. Kaj lau mia scio nek Krishno, kiu adoris virinojn, nek Budho kondamnis tion.
  Oni ne absolutigu malnovighintan kristanan moralon. Ghia tempo pasis, kaj venas alia, pli supera moralo. Milionoj da homoj sentas tion kaj agas lau ghi, kvankam ne povas klare formuli ghin.
 • Kial homoj rigardas pornografion? Char ili revas pri amo, sed ne havas ghin apude. Tio estas same kiel legi saghajn librojn, kiam apude forestas saghuloj - do, tute natura afero. Pli mallaudindas tiu, kiu, sciante pri ekzisto de sagheco, ne serchas ghin. Kaj mallaudindas tiu, kiu, sciante pri ekzisto de amo, ne serchas ghin.
  Pornografio, sekve, estas portempa stadio. Iam ghi ne estos bezonata. Sed nun malpermesi ghin - signifus detrui ponton al futura epoko de amo.
  La knabinoj sentas kaj konsentas tion, kion mi skribis. Ili volonte kaj ghue pozas, sciante, ke ilia korpo estas perfekta, aminda kaj karesinda. Ili volas esti amataj, jen kial ili pozas, sed tute ne por mono. Tio kushas en ilia naturo. Kaj nur sensentulo ignoras tion.
 • Iu diskutanto, rigardinte por ekzemplo kelkajn fotojn kun nudaj knabinoj, ekvidis en ili "larmokovritajn okulojn kaj surtiritajn [en senco - afektitajn] kompatemajn ridetojn de la modelistinoj". Vere, chiu vidas tion, kion li volas vidi!
  Chu oni pensas, ke oni perforte kun minacoj devigis la knabinojn senvestighi? Tute ne. Chiuj knabinoj - konscie au senkonscie - volas montri sian korpon. Tio estas ilia instinkto. Knabinoj, kiuj hontas sian nudecon, estas edukitaj tro severe, ili estas malliberigitaj per nunmorala eduko. La knabinoj de erotikaj retejoj estas liberaj kaj felichaj pro tio. Kiu konas knabinojn, konsentos kun mi.
  Tiel same iu islamano, ekvidinte fotojn de belaj virinoj kun malkovrita bela vizagho, terurighos kaj "vidos" en la bildojn "larmokovritajn okulojn kaj surtiritajn kompatemajn ridetojn". Fakte, pri iuj islamaj virinoj tio pravus: ili mem pro falsa hontemo volas kashi sian vizaghon au almenau kovri siajn harojn. Islama moralo ne permesas al virinoj montri ilian tutan belecon. Ghojinde, ke niaj virinoj iradas kun malfermitaj vizaghoj kaj malkovritaj kapoj (notinde, ke eklezio, kiel plej konservativa institucio, tamen postulas ke virinoj kovru sian kapon por montri sian subecon antau viroj).
 • Pussy estis altaro por niaj prauloj, kion memoras hindoj, kiuj adoris seks-organojn ("lingam" kaj "joni"). Antikvaj arjaj popoloj memoris gravajn ezoterajn sciojn, kiuj nur poste aliformighis je malbelaj kultoj...
 • En Britio homoj ghis 16 jaroj ne rajtas seksumi. Kiam antau-16-jarul(in)o seksumas kun pliaghul(in)o, tio estas konsiderata kiel seksperforto. Chu tiu legho ne estas ekstreme maljusta kaj malracia? Homo maturighas pli frue ol ghis 16 jaroj, kaj ghis tiu tempo oni malpermesas al li amori. La juristoj ne volas kompreni, ke ekz. knabino 13-jara estas plenvalora homo kun siaj deziroj kaj bezonoj. Malpermesante amon, oni volas defendi infanojn, sed reale oni damaghas la infanojn, senigante ilin je iliaj rajtoj disponi pri propra korpo kaj ghui chiujn plezurojn, kiujn la Naturo preparis por ili.
  Ni imagu, ke tiu legho estos abolita. Kio okazos? Nenio terura. Nur malpli da dramoj okazos, kaj estos pli da amo en la socio. Infanoj ne faros tion, kion ili ne volas. Naturo bone defendas ilin; ili scias, kio estas bona kaj kio ne. Malbonajn aferojn oni ne faros, kaj se iu devigos fari tion, kion ili ne volas, ili ja povas plendi, kaj tiam temos pri seksperfortado kun jugho kaj malliberigo. Sed se al infano plachas kaj ghi volonte ion faras, do tio estas lau naturo, do pri kia "seksperforto" temas?
 • Ideoj de homo, kiu antauas sian tempon, ofte shajnas "shokaj" kaj neakcepteblaj. Ne rapidu jughi. Antau nelonge orala seksumo shajnis "shokajho", perverso kaj preskau krimo, sed nun? Intimaj aferoj estas ligitaj kun multaj antaujughoj, char ghuste tie kushas vojo por plua progreso de la homaro. Ghuste tial okazas chie tia akra batalado...
 • Malobei leghon estas krimo, sed esprimi opinion, ke la legho estas maljusta, ne estas krimo. Chiu rajtas kritiki leghojn. Tempoj, kiam oni forbruligadis "herezulojn", forpasis.
  La knabinoj-modelistinoj per sia tuta aspekto kvazau diras: "Amu nin! Karesu nin!" Jes, tion volas chiu knabino, shiaj korpo kaj animo bezonas tion. Sed oni malpermesas al ili sperti amajn karesojn sub preteksto de "defendo". Defendo kontrau kio? Kontrau tio, kio estas plej bela en la vivo? Kia krueleco! La knabinoj kaj knaboj (kiuj same deziras kaj bezonas amajn karesojn) vivas kvazau en malliberejo. Kiam ili, atinginte maturan aghon, eliras el la "malliberejo", ilia psiko jam estas iom damaghita; ili ne scipovas anime kaj korpe ami, ili bezonas longan tempon por ellerni, sed ili tuj devas edz(in)ighi, kaj el tio sekvas multe da dramoj.
  Ankau la belegaj bildoj de nudaj knabinoj estas preskau malpermesitaj. Oni pretekstas, ke oni defendas la knabinojn kontrau "ekspluatado", sed kia ekspluatado estas, kiam homoj simple rigardas iliajn fotojn? Ili mem volonte pozis antau la fotistoj. Ili mem volas ravi virojn, plachi al ili, elvoki admiron kaj amon. Kion do sentas tiuj knabinoj, kiam skrupulaj sekurec-agentoj forhakas iliajn belegajn fotojn, ilian artan verkon? Chu ili devas pensi, ke en ili estas io maldeca, hontinda, kashinda, ke ili estas nevaloraj, neadmirindaj estajhoj? Kaj tiuj agentoj prefere direktu siajn penojn kontrau teroristoj, banditoj, unuvorte kontrau krimuloj, sed ne kontrau Amo!
 • Chu tio estas racia, ke juro ne distingas inter seksperforto kaj libervola seksumo? Chu ne ekzistas funda diferenco inter seksperfortado kun minacoj kaj batoj, kaj karesa ludo reciproke agrabla? Oni prave porlonge malliberigus homachon, kiu damaghus infanon, sed la infanon psikologie multe pli damaghas tiuj, kiuj persekutas ghian karan amikon. Oni devas esti tre delikata en tiuj aferoj!
 • Mia ideologio estas pura kaj humana. Ghi formighis, interalie, parte ankau post amikeco kaj longa (pure amika) komunikigho kun knabinoj. Ili akceptas mian ideologion, kiu fakte estas ilia, sed ne mia.
 • Viroj pereigas la mondon, sed knabinoj savos la mondon.
 • Kiu faras malpuran politikon, kiu inventas militilojn, kiu pledas por naciismo, religia fanatikismo ktp? - Viroj. Kiu estas plej bela kaj bonkora? - Knabinoj. Kiam knabinoj okupos pli indan lokon en la socio, ghi ege plibonighos. Tio estas plej aktuala nuntempe, kaj tial ghi elvokas furiozan kontraustaron.
 • En gazetaro oni multe skribas pri infana pornografio, kaj chiam kun akra indigno, mallaudoj kaj kondamno. Efektive, plimulto de nuna infana pornografio estas malbela, char ghi estas malpermesita. Ghi estas farata hejme fare de amatoroj, ofte tute ne belaj. Sed evidente ekzistis nelonga tempo, kiam ghi ne estis punata, char interrete cirkulas skanajhoj el tiaj jhurnaloj, kaj tiuj bildoj ne estas malbelaj. Chu vi trovos malbela bildon, en kiu bela knabo karesas junulinon au iel simile? Tio estas tre homeca.
  Eble, permeso de infana pornografio per si mem reguligus tiun problemon, kaj ne necesas histerii pro tio. Legaligo de plenaghula pornografio ne venigis al iaj ajn negativaj postsekvoj, same estus pri la infana.
 • Jughi pri gusto de bananoj rajtas nur tiuj, kiuj gustumis ilin. Tial, antau ol jughi pri infana erotiko kaj pornografio, oni devas konatighi kun la afero, trarigardi ghiajn plej bonajn specimenojn. Alie okazos kiel sovetianoj kondamnis verkojn de Soljhenicin: "mi ne legis ilin, sed mallaudas".
 • La problemo estas en malperfekteco de legho, kiu ne distingas erotikon disde pornografio.
  Mia difino estas jena: pornografio estas bildo pri seksa agado. Infana pornografio estas kiam en bildo (au filmo) viro kaj knabino, knabo kaj virino au infanoj inter si okupighas pri seksumado - ordinara au orala.
  Erotiko estas montro de nuda korpo (kutime virina) por elvoki estetikan ghuon kaj seksan eksciton.
  Lau nuna legho, foto de
  pussy proksime estas pornografio, sed lau mia difino ghi estas erotiko.
  Praktike en chiu galerio estas proksim-planaj fotoj de
  pussy, char virino volas montri ghin detale kaj pruvi, ke chio tie estas pura kaj sekve karesi shin estas sendanghere kaj agrable. Sed tio, bedaurinde, servas kiel preteksto por difini la galerion kiel "pornografia", kvankam en ghi ne okazas ia ajn seksa agado.
  Celo de erotika arto estas elvoki admiron kaj seksan emocion. Se tia intenco forestas, do temas jam pri nudismo, do tute alia afero.
 • Fotoj de nudistoj rilatas nek al erotiko (tie forestas intenca pozado), nek des pli al pornografio; malgrau tio fotoj de infanoj-nudistoj estas preskau malpermesitaj. Sed devas esti permesitaj senkondiche.
  Fakta (ne jura) malpermeso pri fotoj de infanoj-nudistoj pruvas, interalie, ke mallumaj fortoj timas infanan belecon, timas, ke ghi elvokos amon al ili. Mallumaj fortoj senlace laboras por ne allasi kreskon de amo en la mondo.
 • Fotoj de nudaj knabinoj pliproksimigas epokon de Virino, pri kiu parolas diversaj doktrinoj, interalie ankau Agni-Jogo. "Beleco savos la mondon", diris ankorau Dostojevskij kaj poste ripetis Rerihh, sed kio estas pli bela ol knabinoj? Ili estas similaj al angheloj. Knabinoj-naturistinoj estas heroldinoj de nova revolucio, sed, char mallumaj fortoj ne deziras progreson de la homaro, do infana erotiko estas malpermesita. Retejoj kun knabinoj estas neniigataj fare de agentoj de specialaj servoj, oni infektas ilin per virusoj, anstatauigas belecon per plej kruda pornografio kaj faras aliajn fiajhojn...
  Ekzistas fifama organizajho (mi ne volas mencii ghian nomon), kiu kontrolas interreton kaj denuncas pri chiu trovita knabina pagho...
  Chu Bono batalas kontrau malbono per tiaj metodoj? Bono, Vero chiam estas toleremaj. Nur mallumo estas netolerema al Lumo.
 • "Volupto" estas malbona vorto. Kial homoj emas nomi chion plej bonan per malbelaj vortoj?
  Ni chiuj estas fruktoj de "volupto". Sed diri tiel estas sakrilegio. Se homoj estas bonaj kaj necesaj estajhoj, tiam ankau chio, kio helpas al ilia ekzistado, estas bona kaj necesa.
  Anstatau "volupto" oni povas diri aliajn vortojn: amo, adoro, admiro, amoremo. Ankau seksa ekscitigho. Chio chi estas bona kaj sankta. Amo estas ghuste tio, kion la homaro nun pleje bezonas. Ghuste ghi savos kontrau malnobla politiko, naciismo, religia fanatismo, sektismo. Chi tiu nova "religio", la religio de amo, unuigos la homaron.
 • Al nudeco oni devas alkutimighi, kaj komence ghi shokas. Efektive, junaj sanaj homoj estas blindige belaj. Nudeco devas rememorigi, ke ni estas angheloj. Precipe tio estas videbla lau knabinoj.
 • S.P.: > Mia studentino diris al mi foje: "Vi amas nin, sed ofte viroj amas niajn truetojn".
  Shi pravas. Sed ankau ili ofte amas niajn "maltruetojn". Tio estas tute normala. Tiel estis kaj tiel estos chiam. Ghi estas Dia legho. Ni
  devas ami iliajn truetojn. Se ne ni, do kiu? Ili mem volas, ke ni amu iliajn truetojn. Se ni ne amos iliajn truetojn, do kiel la homaro daurigos sian ekzistadon? Kaj kiel ni ne amu iliajn truetojn, se per ili en la mondon venos chiuj novaj homoj, idoj de niaj idoj, estontaj sanktuloj kaj geniuloj?
 • > Por viroj (ne por knabetoj) rilato al knabino estas rilato al filino, au al fratineto, au al nepino.
  Tio estas ne plena vero. Jes, knabino estas kaj filino, kaj fratino, sed shi estas ankau malgranda virino, estonta patrino, kaj shi estas ech io pli - enkorpigita anghelo; teorie ni chiuj estas angheloj, sed lau knabinoj tio estas pleje videbla.
 • Plimulto de knabinoj ne kontrauas pozi nudaj. Al ili plachas plachi al viroj. Kaj ili ne havas kion honti, en ili chio estas bela. Tiuj knabinoj-naturistinoj faras grandan kaj gravan aferon. Ili rememorigas al ni, viroj, ke en la mondo estas io aminda kaj adorinda. Kaj tiuj, kiuj komprenis tion kaj aprezis ilian belecon, neniam farighos teroristo, sektano, fashisto.
 • Oni ne povas disdividi Spiriton kaj Materion, animon kaj korpon. Tiuj elementoj devas esti en harmonia sintezo. Plene nei kaj ignori la materian elementon, la korpon estas perversajho.
 • Ne ekzistas alia evolucio de Spirito, ol evolucio de Koro, kaj ghuste koron evoluigas tiuj surteraj angheloj. Ne ekzistas alia evolucia vojo, ol vojo de amo al homoj, kaj ili per tuta sia estajho provokas kaj proklamas amon.
 • Chiu koncipigho estas senpeka, sen erotiko ghi ne eblas, sekve erotikeco estas sankta, kaj kondamni ghin - signifas malbeni sanktajhon.
 • La knabinoj-modelistinoj meritas nian estimon kaj dankemon. Nur kruela homo povas nomi ilin per malbona vorto "prostituitinoj" kaj similaj.
 • Chiuj knabinoj volas trovi "birdeton" por sia "nesteto". Tian taskon donis al la knabinoj Naturo, kaj ili faras chion, por plenumi ghin. Pozado, striptizo konformas al tiu tasko, tial knabinoj faras ghin. Ne pravas tiuj, kiuj pensas, ke la knabinoj estis devigataj, "batataj", "torturataj" por konsentigi fotighi nudaj. Ne, ili mem faras tion volonte, char tio estas lau ilia naturo. Kaj se tio estas lau naturo, do kial ghin malpermesi?
  Homo, kiu estus trarigardinta
  milojn da fotoj kun knabinoj, nepre komprenus, ke tiu fenomeno havas profundajn radikojn kaj ke batali kontrau ghi signifas batali kontrau la knabinoj mem.
 • Knabinoj ne estas nur infanoj, ili estas samtempe malgrandaj virinoj. Ankau knaboj estas samtempe kaj infanoj, kaj viroj. Rememoru vian infanecon - vi apenau rememoros vin en agho, kiam vi ne pensis kaj ne revis pri sekso.
 • Kiu kontraubatalas erotikon entute kaj precipe erotikon infanan? - Islamistoj, rusaj pravoslavaj ortodoksuloj, komunistoj-stalinistoj, diversaj sektanoj (kiel jehovistoj) kaj tiel plu. Ili formas malluman internacion, kiu penas reteni la homaron en malnova epoko.
 • Soifo pri beleco portos homojn al felicha futuro.
 • Mi ekkonis veron, kaj la vero faris min libera kaj felicha. Mi liberighis kontrau antaujughoj kaj profunde penetris en la diskutatan temon. Mi povus verki pri ghi libron, sed rezulte okazos persekuto, char mallumaj fortoj tre observas, ke la vero ne estu diskonigita.
 • Ni chiuj estas produktoj de erotiko, ghi estas chefa Legho de Vivo. Kaj en malkovro de tiu legho kushas shlosilo al Nova Epoko - Epoko de Virino, pri kiu parolas diversaj Doktrinoj.
  Jes, lau malnovaj konceptoj, korpo estas "vazo de peko", reciproka allogemo inter seksoj estas "volupto", kaj la loko de naskigho estas entute "pordo de infero". Tia ideologio estas supera malhomeco, alivorte - satanismo. Ghi subjugigis la homaron jam antau jarmiloj, kaj nur nun ghi cedas siajn poziciojn.
  Knabinoj, kiuj pozas nudaj, faras tion libervole kaj kun plezuro. Ili estas liberaj, ankorau pli liberaj ol europaj virinoj, kiuj ne kovras sian vizaghon, diference de islamaj virinoj en kelkaj landoj.
 • Honto estas formo de timo.
 • Kiu kontrauas infanan erotikon, tiu logike kontrauu ankau plenaghulan erotikon. Logike estus ankau postuli, ke virinoj kovru siajn vizaghojn, por ke viroj ne enamighu kaj ne ekscitighu pro ilia beleco. Sed kia estos socio kun tiaj ideoj? Ni revenos en plej mallumajn jarcentojn.
  Kiomfoje oni diris: "Epoko de Virino", sed responde miaj oponantoj obstine balbutas malnovighintajn patriarhhhismajn dogmojn...
 • En kelkaj afrikaj landoj oni cirkumcidas knabinojn (amputas klitoron), por senigi ilin je seksaj deziroj, fari ilin obeema hejma bruto por estonta edzo.
  Tiu barbara moro - cirkumcido de knabinoj - kaj malpermeso de infana erotiko estas fenomenoj de unu vico.
 • Beleco de virino estas grandioza, sed ghi estas iom karna, materia; beleco de knabino estas chiela, angheleca.
 • Kia diferenco estas inter nuda kaj vestita knabinoj? Vestita knabino estas simple knabino, sed nuda knabino estas simila al anghelo. Shia "altaro" estas malfermita, kaj tio elvokas sanktan senton de religia adoremo. Tio estas tiel kaj chiam estos tiel, dum homoj ekzistas sur Tero.
 • Evidente, chio dirita estas prava ankau pri knaboj, sed, char mi estas viro, knaboj min ne allogas. Ili devas allogi virinojn, por kiuj do ekzistas alia, paralela "religio".
  Fakte, amo estas proksima al religia sento. Ne vane kristanoj diras, ke "Dio estas Amo".
  Kial ni serchu "nekonatan Dion", kiam apud ni, inter ni trovighas vivaj angheloj? Inter ni vivas la Vero. Sed ni, kvazau blinduloj, ne vidas Ghin, ni serchas Veron en iaj libroj, dogmoj, instruistoj. Dormantoj, vekighu!
 • Marasmo. En usona Manchester, Konnektikut, oni arestis 9-jaran knabinon, pro erotika ludo kun du 4- kaj 5-jara knabinoj kaj 3-jara knabo. "Char shi chion neas, ni intencas klarigi al shi tutan seriozecon de tio, kion shi faris, por ke shi komprenu kaj penu pri sia misago", - deklaris policestro.
  Infanoj ludis erotikan ludon, kaj tion oni konsideris kiel krimon! Oni "defendas" infanojn kontrau ili mem, penas kashi de ili la plej belan kio estas en la vivo, tion, kion ili nepre devas koni, por daurigi ekzistadon de la homaro. Chu tio ne estas marasmo?
 • Jes, necesas defendi infanojn, sed unuavice kontrau nepetitaj "defendantoj", kontrau tiuj, kiuj rifuzas al infanoj havi elementajn hom-rajtojn kaj kiuj siajn shimighintajn antaujughojn altrudas kiel lastinstancan "verajhon". En tiuj pseudodefendantoj, kiuj shovas sian nazon en fremdajn aferojn, kushas chefa obstaklo por veno de Nova Epoko.
  Havunte absolutan povon, tiuj reakciuloj ankau virinojn volonte transformus je senrajtaj estajhoj...
 • Oni ne imitu azenidon el soveta animacia filmo, kiu tre volis iun savi, sed rezulte nur damaghis al chiuj. Defendi oni devas nur tiujn, kiuj petas pri defendo, aliokaze la defendo povus esti perforto.
 • Kiel distingi "lumulojn" disde "mallumuloj"? "Lumuloj" diras: la homaro estas multforma, vojoj multas; chiu iru sian vojon, ne malhelpante al aliaj. Sed "mallumuloj" diras: ekzistas nur unu sola vero, mia, kaj chiuj devas obei ghin. Por alipensantoj pretas prizonoj, koncentrejoj kaj torturejoj.
 • Interalie, rigardado al nudaj knabinoj kuracas psikon, revenigas homojn al si mem, al naturo. Sed multaj homoj malproksime foriris de si mem, de homeco. Kaj, certe, bildoj kun nudaj knabinoj estas netolereblaj por ili, char detruas iliajn dogmojn. Infana erotiko estas sendispute pozitiva fenomeno, kiu movas la homaron en ghusta direkto. Pro tio okazas furioza rezisto de la "malluma internacionalo".
 • Homoj volonte pardonas chian stultajhon, chian insultajhon. Sed ili ne pardonas vortojn de vero, kiuj detruas iliajn antaujughojn. En chiuj tempoj homoj, kiuj alportas novan scion, estis kalumniataj kaj persekutataj. Agni-Jogo diras: "Serchu, kie estas persekutatoj, tie estas ankau Vero".
 • Oni diris, ke knabino, kiu havis en infaneco seksan travivajhon, estonte ne povos havi Altan Amon. Tio estas same kiel diri, ke knabino, kiu frue ellernis danci, ne povos bone danci, kiam shi elkreskos. Absurdo, certe. Chio ellernita frue restas por tuta vivo. Kaj sendube, tiaj knabinoj nepre amos estonte, profunde kaj multfoje. Ili simple ne povos vivi sen amo, kaj tio estas bona, ghuste tiel devas esti.
  Estos multe pli malbone, kaj tio okazas ofte, kiam knabino estas edukata tro pudore, kaj shi ne nur dum infaneco ne havos erotikan sperton, sed ankau poste ne estos kapabla ami kaj ricevi plezuron pro seksa agado. Chie estas multe da frigidulinoj, kaj ili estas malfelichaj virinoj.
  Knabino nepre havu rajton disponi pri sia korpo, karesi kaj esti karesata de tiu, kiun shi amas kaj fidas. Neniu rajtas devigi shin al tio, nek malpermesi tion.
  Krome, tio estas ioma deflankigho de la temo. Ni parolas pri infana erotiko, sed plimulto da knabinoj, kiuj fotighas nudaj, estas virgulinoj. Tio estas ech videbla lau fotoj. Erotiko estas aludo pri seksumado, sed ne nepre estas ligita kun ghi.
 • Progreso konsistas en tio, ke oni lasu al homoj pli da libereco, kondiche ke ili ne misuzu ghin. Ne shovu vian nazon en fremdajn aferojn, dum oni ne shovas sian nazon en la viajn.
 • Trarigardante interreton, mi ekvidis militon inter "pedofiloj" kaj "pedofoboj". Che tio "pedofiloj" pretendas nenion krom rajton ekzisti, dum "pedofoboj" rifuzas al ili pri tiu rajto. Al "pedofoboj", kiel mi ekvidis, estas propreca eksterordinara krueleco. Kastrado au jheto en prizonchelon kun samseksemaj krimuloj estas plej mildaj punoj, per kiuj ili minacas al "pedofoboj"; oni minacas ankau palisumi, disshiri je pecoj, bruligi vivajn kune kun familianoj ktp. Tio igis min mediti. Ja Agni-Jogo instruas, ke eksterordinara krueleco estas eco de mallumuloj. Mi ekinteresighis pli profunde kaj esploris la problemon. Kaj venis al konkludoj, kiujn mi chi tie parte esprimis.
 • Unu junulino diris al mi: "Chiuj viroj estas kaproj". Shi ne pravas, sed mi komprenas shin. Pri kio pensadas plimulto da viroj? Pri drinkado, futbalo, fishkaptado. Kiuj estas iom pli saghaj, pensadas pri politiko, religio. Sed ankau tio ne solvas chefajn problemojn. Viroj ne kapablas solvi problemojn de la mondo. Sole amo ilin solvos. Ghi interpacigos chiujn - maldekstrulojn kaj dekstrulojn, kristanojn kaj ateistojn, islamanojn kaj judaistojn ktp. Knabinoj plachas al chiuj, ili unuigos la homaron. Kaj tiuj, kiuj malhelpas al ili, krochighas je malnova mondo kun chiuj ghiaj konfliktoj kaj malamoj. Plej grava obstaklo por la homaro estas religioj kun ilia netoleremo kaj konservatismo. Al lolitoj obeos chiu agho, chiu nacio; ilin aprezos homoj de chiuj religioj kaj komprenos, ke jen estas chefajho, jen estas amindajho kaj adorindajho, sed tio, je kio ili ghis nun kredis, estas nur trompo kaj superstichoj. Tia estas misio de lolitoj - junaj erotikaj modeloj.
 • La mondo staras che sojlo de nova vivo sen malamo. Ne necesas severigi leghojn, ne necesas "kapti kaj ne lasi", kaj chio feliche solvighos per si mem.
 • Al kia futuro alvokas kelkaj adeptoj de Agni-Jogo? Same kiel ekleziuloj ili deziras mondon sen plezuroj. Mondon sen ghojoj, sen ghuoj, sen amo, sen kareso, sen arto, sen muziko kaj dancoj... Mondon de asketismo, tutplanedan monakejon kun chiuhora alvokado al Dio. Seksumado - sen pasio (libido estas peko), mangho - sen apetito, kaj ghenerale nenio tera devas forlogi homon for de spiriteco. Chi-okaze, certe, spiriteco estas falsa, ghi havas nenion komunan kun spiriteco vera. Vera spiriteco tute ne neas materiecon kaj chiujn ghojojn de vivo. Male, ghi bazighas sur ili. Mondo de futuro estas mondo de ghojo, felicho kaj plezuroj. Ja la homo estas kreita por tio. Sed plezuroj estas diversaj. Ekzistas krudaj "plezuroj", ekzemple, primitiva seksumado, vianda manghado au io ech pli malbona (ankau sadistoj sentas "plezuron"). Sed ekzistas ankau fajnaj plezuroj pro teneraj karesoj, pro delikata utila mangho, pro beleco ktp. Chia fajna plezuro faras homon felicha kaj movas lin lau vojo de progresado. Restas nur decidi en chiu konkreta okazo, kiu plezuro altigas, sed kiu - tiras malsupren. Ni ne bezonas komunumon el sombraj monakoj. Tian traktadon de Agni-Jogo mi malakceptas.
 • Kio estas la mondo de koro? Chu oni povas dividi koron de la mondo, de Teraj belajhoj, de de belajhoj de naturo, fine, de virina beleco? Kio do rezultos - vakuo? Kio do edukos la koron? Certe, eduki ghin devas bono, amo, belo, arto (homfarita belo) kaj chio bona, kio estas en la vivo. Chu ne tion ni volas por niaj infanoj? Chu ni shlosu ilin en prizonon de propraj antaujughoj kaj devigos "eduki koron" en malsato kaj foresto de amo? Kiu el gepatroj agadas tiel? Sed ja plenaghuloj estas grandaj infanoj, kaj infanoj - malgrandaj plenaghuloj. Oni ne rajtas forgesi pri tio. Por mi Agni-Jogo estas doktrino pri amo, bono kaj belo.
 • Infanoj posedas malpli fortan intelekton, sed ili estas pli spiritecaj, ol plenaghuloj. Spirito estas primara; post naskigho ghi pli kaj pli mergighas en materion. Materieco atingas apogeon che matureco, kaj kune kun maljunigho spiriteco ree kreskas.
  Knabinoj sendube estas
  malpli karnecaj, ol maturaj virinoj, ili estas pli proksimaj al anghela stato, kio ja videblas lau ilia ekstera aspekto. Samo validas pri knaboj.
 • Necesas doni al infanoj pli da libero, pli da rajtoj. Plenaghuloj malkredindigis sin pere de mondmilitoj kaj postsekvintaj idiotajhoj. Kaj ankorau ion pretendas. Ankorau volas instrui infanojn pri io - t.e. tion, ke infanoj daurigu iliajn barbarajn farojn. Tiel ne plu devas dauri.
 • Oni pentris kaj skulptis nudan korpon en chiuj jarcentoj, krom plej mallumaj. En tio, povas esti, konsistas grava parto de humanismo.
 • Rilato al lolitoj estas testo pri homeco.
 • Auguste 2005 mi kreis unikan retan projekton "Eterna Belo". Ghia celo estis konatigi esperantistojn kun la paradiza mondo de infana erotiko. Ghi estis kolekto el miloj da plej belaj knabinoj, troveblaj interrete, kaj tie ne estis viroj au ia seksa agado, sekve ne temis pri pornografio. Dum unua tago la projekton vizitis mil homoj, dum dua tago - du miloj da homoj, kaj en tria tago oni fermis tiun projekton sub preteksto ke ghi kontrauas al kondichoj de la servilo, char "malutilas al infanoj" (!).
  Kaj intertempe retejoj de fashistoj, satanistoj, teroristoj ekzistas dum jaroj, kaj neniu ilin tushas...
 • Knabinoj, malgrau chio, venkos. Ili dispelos la mallumon per sia beleco. Futuro estas en iliaj fidindaj manoj!
 • La teksto estas iom senliga, char ghi estas kompilajho el miaj leteroj al diversaj esperantistaj kaj neesperantistaj forumoj. Chio skribita supre estas miaj propraj pensoj, sed ne sole mi tiel pensas. Gravajn studojn por pripensi la temon oni povas trovi che http://www.glgarden.org/ (bedaurinde nur en angla lingvo).
 • Kiu el vi volas eniri la admirindan mondon de lolitoj?

===========

PRI TUTKOMUNA LINGVO
PRI RUSA LINGVO
PRI ANGLA LINGVO
PRI ALIAJ NACIAJ LINGVOJ
BATALO DE LINGVOJ
ARTIKOLOJ PRI ESPERANTO
"" PRI "KONKURENTOJ" DE ESPERANTO
LECIONOJ DE ESPERANTO
.KONSULTOJ DE E-INSTRUISTOJ
ESPERANTOLOGIO KAJ INTERLINGVISTIKO
TRADUKO DE MALSIMPLAJ FRAZOJ
TRADUKOJ DE DIVERSAJ VERKOJ
FRAZEOLOGIO DE ESPERANTO
, . VERKOJ DE ZAMENHOF KAJ PRI LI
, PROKSIMAJ MOVADOJ
ELSTARAJ PERSONOJ KAJ ESPERANTO
PRI ELSTARAJ ESPERANTISTOJ
. EL HISTORIO DE RUSIA E-MOVADO
KION ONI SKRIBAS PRI ESPERANTO
ESPERANTO EN LITERATURO
. KIAL E-MOVADO NE PROGRESAS
HUMURO PRI KAJ EN ESPERANTO
- ESPERANTO POR INFANOJ
DIVERSAJHOJ
INTERESAJHOJ
PERSONAJHOJ
/ DEMANDARO / RESPONDARO
UTILAJ LIGILOJ
IN ENGLISHPAGHOJ EN ANGLA LINGVO
PAGHOJ TUTE EN ESPERANTO
NIA BIBLIOTEKO


. miresperanto.com !