PRI VIRINOJ, AMO K.T.P.

Sube vi povos trovi pensojn pri virinoj, amo ktp, kiuj eble shokos vin Sed ne rapidu jughi kaj alglui etikedojn. Oni ja rajtas libere pensi kaj paroli, chu ne? Kaj oni ne forgesu, ke pensoj, kiuj movas homaron antauen, ofte provokas proteston kaj indignon che iuj homoj. Aliokaze progreso estus facila promeno, sed tiel ja ne estas...
Probable, pri neniu temo oni havas same multe da antaujughoj, kiel pri temoj, rilataj al amo kaj seksumado. Ne mirinde, ja tiuj temoj koncernas chiujn, kaj ili estas chefajho por venanta nova epoko - epoko de Amo. Kaj homoj, montrante sian sintenon tiurilate, montras, chu ili jam pretas eniri la novan epokon au ne.
Kristanismo instruas, ke "Dio estas Amo" kaj ke "Homo estas kreita lau formo kaj similo de Dio". Chu tio ne signifas, ke vera Religio konsistas en tio, ke homoj amu unu alian kaj traktu aliajn homojn kiel bildojn de Dio? Fakte, chiuj junaj kaj sanaj homoj estas tre belaj kaj inspirigas amon al si. Ili devas reciproke ami kaj adori sin, kaj kiam tio efektivighos, tiam "Amo kaj Vero ekregos sur Tero".
Ech religiaj fanatikuloj, kiuj kredas je diversaj dogmoj, senkonscie sekvas tiun veran Religion kaj plenumas ghiajn ordonojn, rezulte de kio al ili naskighas idoj. Infano estas krono kaj beno pro plenumo de chefa plej sankta rito de la vera Religio.
Sed se, kiel ni skribis, seksumado estas sankta rito, do kio estas pornografio? Pornografio estas bildoj pri nudaj homoj (kreitaj lau formo kaj similo de Dio) kaj pri ilia sanktaj agoj de fizika kunigho, sekve - pornografio estas sanktaj bildoj, alivorte - ikonoj!
Ekzistas disvastighinta opinio, ke pornografio humiligas virinon, ke ghi montras shin nur kiel "pecon de karno", kiel senaniman objekton por plezurigi viron. Sed tio ne estas vero. Belaj erotikajhoj montras virinon kiel anghelan idealon de beleco. Rigardante foton de nuda virino, viro rigardas unuavice shian vizaghon; se la vizagho estas bela, tiam ankau la tuta figuro provokas admiron. Sed vizagho ja estas spegulo de animo. Do, animo plej gravas por viro. Due, erotiko ne estas io altrudata de viroj al virinoj, ne! Erotiko estas kreajho de virinoj, kaj estas ghuste virinoj, kiuj iniciatas tiun sferon de vivo. Virinoj estas chasantoj, kaj viroj estas chasajho, sed ne inverse, kiel multaj erare pensas.
Erotiko kaj pornografio ne kontrauas al vera religio, char ili substrekas chefan leghon, kiun Dio au naturo donis al homoj.
Iuj opinias, ke senmaskigo de seksumado en formo de pornografio senigas intimajn rilatojn je ilia romantikeca sekreteco. Sed envere ghuste kashado de seksumado senigas ghin je romantikeco, aspektigas ghin kiel ion malpuran kaj maldecan. Belaj erotikajhoj romantikigas amon, levas ghin ghis nivelo de scienco, de arto, ech de religio. Kaj sekreteco chiam restos, char seksumado chiam entenos Grandan Sekreton pri unuigho de du chefaj elementoj...
En ruslingva forumo de diakono Kuraev oni disputis, chu orala seksumado (kac-suchado kaj pich-lekado) estas kombinebla kun kristanismo? Ekzistas pastroj, kiuj strikte malpermesas tion. Tamen, tio estas ne pli ol ilia persona opinio. Kristanismo malpermesas neniajn karesojn, se ili okazas inter lauleghaj geedzoj.
Kelkaj kristanoj predikas, ke intima proksimeco de geedzoj devas havi solan celon - naskon de infanoj. Ili predikas, ke oni evitu chian intencan plezurigon, interkisu "per sekaj lipoj" kaj ne montru unu al alia siajn intimajn lokojn, des pli ne ekscitu ilin per mano au busho. Sed ghuste tia traktado estas pure korpa kaj senanima, ja estas ghuste animaloj, kiuj seksumas kun sola celo - naski idojn. Homa amo diferencas de animala per tio, ke ghi estas ne nur rimedo, sed ankau celo per si mem.
Se oni malpermesas oralan seksumadon, tiam, lau logiko, oni malpermesu ankau interkisadon. Ja iusence busho apartenas al seks-organoj (tiel instruas Kama-Sutro), kaj interkisado estas speco de seksumado.
Fakte, ekzistas kvar chefaj specoj de seksumado inter viro kaj virino: (1) kiam ili interkisas; (2) kiam viro lekas al virino inter kruroj; (3) kiam virino bushe karesas viran seks-organon; (4) kutima seksumado. Agado (1) estas antauludo al pluaj agadoj. Agadoj (2) kaj (3) ankorau ne estas ghenerale akceptitaj, kelkloke ili ech estas malpermesataj kiel "perversoj".
Interalie, vorto "perverso" (kaj rusa vorto "razvrat") devenas de pozicio, kiam viro kaj virino kushas ne vizagh-al-vizaghe, sed transturnite, por fari agadon (2) kaj (3)
Se korpo de homo estas templo de vera religio, do seks-organoj estas altaro en tiu templo. Ili estas plej sankta loko de la korpo, tial oni kashas ilin de fremdaj rigardoj, evitante ilian malsanktigon. Sed se oni havas apude nur karajn kaj noblajn homojn, tiam neceso kashi la "altaron" jam forestas.
Malklereco de esperantistoj pri seksaj aferoj estas miriga. Kiam mi en unu forumo skribis, ke al virinoj plachas suchi penison kaj ke vira semo estas utila por virina organismo, iuj ridegis kaj mokis min!
Vira semo ne apartenas al ekskrementaj fluidajhoj. Ghi estas same valora substanco kiel virina lakto. Alie ech ne povas okazi - chu homoj povas deveni de achajho? Semo estas plej valora che chiuj vivuloj.
"Regno Dia" estas interne de ni mem. Felicho estas en ni mem. Nur homo povas fari homon felicha. Por tiu celo homoj dividighas je viroj kaj virinoj. Estajho de alia sekso estas idealo por ami.
Sed tre malfacilas al homoj reveni al si mem. Ili estas pretaj serchi kauzojn de siaj malfelichoj en politiko, en ekonomio, sed nur ne en si mem, nur ne en sia propra malghusta vivmaniero.
Estonta epoko en kelkaj ezoteraj fontoj nomighas "Epoko de Virino", sed eble pli bone estus nomi ghin "Epoko de Amo". Dum estonta epoko chefa enhavo de vivo de homoj estos amo, seksumado kaj edukado de infanoj. Kaj en tiuj aferoj virino estas pli sperta ol viro, kies agado plejofte estas direktita "eksteren". Tial virino laurajte okupos plej honoran lokon en vivo, kaj tio kompensos multjarcentan dominadon de viroj.
Batalado kontrau venanta Virina Epoko (inkluzive kontrau erotiko kaj pornografio) estas manifestigho de forpasanta vira epoko, kiam chio rilata al seksumado estis kashita kaj preskau malpermesita...
Unu el direktoj al progreso estas naturismo (nudismo). Oni povas konstati, ke en multaj landoj ghi estas permesita kaj jam tute normala afero. Sed ne plene. Unue, oni ne permesas esti nuda en komuna loko, inter vestitaj homoj.
(Parenteze, kio malbona estus, se gimnastinoj kaj aliaj sportistinoj konkurus nudaspekte? Por ili ech estus pli oportune, kaj por spektantoj - pli agrable. Interalie, gimnastiko devenas de greka vorto "gimnos", kiu signifas - "nuda".)
Due, kvankam ekzistas familia nudismo, kiam plenaghuloj trovighas kune kun infanoj, tamen fotoj de nudaj infanoj estas preskau malpermesitaj. Vi trovos en interreto abunde da fotoj pri nudistoj, sed fotoj de infanoj tie praktike ne estos! kial?
Oni sciu, ke mallumaj fortoj malamas kaj timas infanojn. Ili deziras kashi de infanoj chion plej bonan, por eduki el infanoj novajn mallumulojn. Pro tio iuloke estas granda histerio pro infana nudeco - stato, plej normala por infano. Ghisiras ghis plena marasmo, kiam oni pretas jughi virinon, kiu fotis siajn proprajn infanojn en bankuvo, pretas jughi 15-jaran knabinon, kiu sendis per retposhto sian propran nudan foton. Chion tion oni faras sub preteksto de batalo kontrau "infana pornografio"!
Nuda infano provokas senton de amo kaj simpatio. Sed ghuste tion ne volas la mallumaj fortoj. Ilia celo estas, ke infanoj ricevu kiel eble malplej da amo. Nur tiam ili elkreskos krudaj kaj kruelaj.
Esperantistoj ne estas pli progresemaj chi-rilate, ol ceteraj homoj. Jen unu ekzemplo: kiam unu esperantisto kreis dissendoliston "esper-erotik" por diskuti pri tiu temo kaj metis tien senkulpan foton pri du nudaj proksimume 10-jaraj knabinoj, trovighis unu "samideano", kiu tute senaverte tuj sendis denuncon al Yahoo, rezulte de kio Yahoo fermis "account" de la listestro.
La batalantojn kontrau infana nudeco karakterizas eksterordinara krueleco - simptomo, propreca al chiuj mallumuloj. Ili haltos antau nenio, por devigi aliajn homojn vivi lau sia moralo.
Tamen, infanoj mem pensas alie. Ili bonege fartas en naturistaj tendaroj. Natura aspekto de homoj elvokas che ili nur plej bonajn kaj purajn sentojn. Infanoj apartenas al futuro. Ili scias, ke en ili estas nenio malbela, nenio hontinda. Ech pli, ekzistas multege da retejoj pri nudaj knabinoj. La knabinoj en tiuj retejoj estas tre belaj, kaj ili pozas kun evidenta plezuro. Efektive, ili faras tre utilan aferon - rememorigas al ni, ke Dio ankorau ne senrevighis pri homoj kaj ke ekzistas en la mondo io inda je amo kaj adoro. Sed tiuj retejoj estas konsiderataj kiel "kontrauleghaj", oni persekutas ilin pli severe ol retejojn de teroristoj, oni speciale infektas tiujn retejojn per komputilaj virusoj, por damaghi al ties vizitantoj... Kia stultajho!
Infanoj (precipe knabinoj) bezonas esti amataj. Char se ili ricevos dum sia infanagho sufiche da amo kaj kareso flanke de plenaghuloj, ili elkreskos bonkoraj, trankvilaj kaj felichaj kaj povos, siavice, eduki samajn infanojn. Kaj tio pliproksimigos venon de felicha epoko.
Se infano ne ricevas sufiche da amo, ghi malbone disvolvighas kaj povas ech malsanighi korpe kaj psike (cetere, kio estas krueleco, se ne malsano de koro?). Bezono esti amata estas plej forta psika bezono de infano. Kaj ghi bezonas ne nur emocian amon, amajn vortojn, sed ankau teneran karesadon, kisadon... Nuntempaj moralaj normoj tre limigite permesas al plenaghuloj (nur gepatroj) karesi infanojn. Ekzemple, en orfejoj oni ech severe malpermesas, ke vartist(in)oj tushu infanojn. Oni pretekstas tion kiel evitadon de pedofilio, sed rezultas, ke infanoj sentas deficiton de amo. Kaj en tia situacio infano lanchas programon de memdetruado: komencas fumi, drinki, uzi narkotajhojn. Tio estas logika: kiu ne estas amata, tiu ne devas vivi longe. Chefa rimedo kontrau infana fumado kaj drinkado estas: ami ghin!
La vivo evoluas en tiu direkto, ke estonte, probable, tiel nomataj "infana pornografio" kaj "pedofilio" estos permesitaj aferoj. Chio - kaj interalie evoluo de teknikajhoj - movas la socion al tio. Ne eblas malpermesi al homoj tion, kion ili volas. Kaj ni ne forgesu, ke ankau infanoj estas homoj. Ili tre interesighas pri seksaj aferoj kaj bezonas karesojn ne malpli ol plenaghuloj. Antaue chia "plenaghula" kaj "porplenaghula" pornografio estis malpermesita; homoj ne povis kontentigi siajn pasiojn, kaj chu tio ne kontribuis al eksplodigo de mondmilitoj? Socio, en kiu homoj suferas deprimadon de iliaj bazaj instinktoj, estas agresema. Ni vidas tion, interalie, lau ekzemplo de kelkaj islamaj socioj. Poste en Usono kaj Europo okazis "seksa revolucio", kaj fino de la mondo pro tio ne venis; okazis nenio terura, kaj homoj trankvile plu vivas en kondichoj de seksa libereco, kaj ech krimoj surbaze de seksumado farighis malpli oftaj. Tia sama proceso okazas en Orienta Europo kaj en Rusio. Kaj iom post iom ghi ighas akceptebla kaj normala por amasoj. Plimulto jam ne volas reveni al antaua situacio. Vere, religiaj fanatikuloj en alianco kun stalinistoj-komunistoj konstante furiozas pri "deflorado de juna generacio", pri "infekto flanke de putra Okcidento", sed ili faras tion tial, ke ili bezonas sklavigi homan konscion, enkapigi al homoj ian religian au politikan dogmon kaj regi ilin, forlogante ilin de amo al proksimulo... Poste venis vico de samseksamo. Mi mem ne komprenas amon de viro al viro, sed mi estas kontrau malpermesoj tiurilate. "Malghusta" amo estas pli bona, ol "ghusta" malamo. Prefere oni estu samseksamulo, ol krimulo au teroristo. Krimeco fontas el deficito de amo. Libereco por samseksamuloj progresigas socion antauen, al pli granda libereco en amaj aferoj. Iam, probable, venos ankau permeso de "infana" kaj "porinfana" erotiko. Infanoj akiros samajn rajtojn, kiel virinoj pli frue. Ja antaue virinoj (en islamaj landoj ghis nun) ne havis rajton nudighi, fotighi nudaj, seksumi kun iu ajn krom sia "mastro" au, chiuokaze, ilia libereco por seksa agado estis limigita. Pornografio en islamaj kaj komunismaj (ekzemple, Chinio) landoj estas malpermesita ghis nun, sed en okcidentaj landoj oni ghis nun same malpermesas bildojn pri nudaj infanoj, kaj pro tio oni arestas kaj malliberigas centojn da homoj. Sed finfine venos kompreno, ke reprezalioj estas vojo al senelirejo. En nia epoko malpermesi bildojn kaj personajn interrilatojn eblas nur sub totala diktaturo, nur en kondichoj de totala spionado kaj denuncado. Kaj la nepetitaj "defendantoj" de infanoj ne konsideras dezirojn de infanoj mem, kiuj estas plenrajtaj kaj plenvaloraj personoj. Defendi iun oni devas nur okaze de ties konsento. Oni ne "defendu" homojn kontrau ilia volo, char tio estus formo de perforto. Kiel virinoj plejofte ne estas viktimoj de seksa agado, sed ghiaj aktivaj partoprenantoj kaj iniciatoroj, tiel same iuj infanoj; kiel diris poeto - "al am' obeas chiu agho". Kiam temas pri okazoj de pedofilio, en plimulto da okazoj la "krima" agado efektivighis lau reciproka konsento kaj deziro kaj donis plezuron al ambau flankoj. Do, en tiaj okazoj oni devas esti tre delikata kaj ne rompi homajn animojn kiel elefanto butikon kun porcelanajhoj. Perforta "defendado" de infano kontrau "krimulo-pedofilo" ofte kauzas grandan psikan damaghon al la infano, senkompare pli grandan damaghon ol la "krimo" mem. La infano trapasas humiligan pridemandadon pri plej intimaj aferoj, oni sugestas al ghi malamon kontrau ghia amiko, kaj rezulte ofte la infano akiras abomenon pri chia seksa agado, kio povos kauzi al ghi problemojn en intima vivo post nemultaj jaroj...
En pli fruaj epokoj gejunuloj geedzighadis ne lau sia volo, sed lau volo de siaj gepatroj. Oni opiniis, ke gejunuloj ne rajtas mem decidi pri sia sorto kaj disponi pri sia korpo. Do, ni rimarku, ke evoluo iras direkten al libereco, al permeso por chiu homo fari tion, kio al li plachas, kondiche ke tio ne damaghas aliajn homojn.
Ofte, kiam temas pri "infana pornografio", ekzaltemaj autor(in)oj priskribas vere terurajn okazojn, kiam oni turmentas, torturas kaj murdas infanojn por chion tion foti au filmi. Sed tio estas absolute alia afero! Ghi estas krimego, kaj pri tio ech ne indas paroli! Sed tute same krima estus la ago, se ghi estus farata al plenagha virino. Ne endas tiel hipokrite miksi diversajn aferojn. Kiam oni parolas pri "pedofilio", temu pri manifestighoj de amo, char "philia" signifas "amo".
Infanoj ne estas objektoj. Neniu kaj neniuokaze atencu ilian liberecon kaj "netusheblecon", sed aliflanke oni ne malpermesu al infano esti "tushebla", kiam ghi mem tion deziras. Infano estas mastro pri si mem. Ghi ne estas proprajho de gepatroj!
Agni-Jogo instruas serchi veron tie, kie estas persekutoj. Kiun oni plej severe persekutas nuntempe? Tiel nomatajn "pedofilojn". Faru el tio logikan konkludon.
Oni asertas, ke viro devas havi neniajn interrilatojn kun knabino. Sed reale ili pleje bezonas unu alian. Knabinon logas en viro liaj forto kaj vireco; viron logas en knabino shiaj malforto kaj virineco. De unu flanko estas anghela pureco kaj naiveco, de alia - sperto kaj sagho. Knabino povas doni por koro de viro ech pli, ol virino, kaj viro povas doni por racio de knabino pli, ol knabo. Kaj, bone konante viron, la knabino poste estos bona edzino kaj patrino.
Tiel same oni asertas, ke virino devas havi neniajn interrilatojn kun knabo. Ke chiun knabon logas virinoj, tion chiu viro mem bone scias el sia infanagho. Sed ne estas vaste sciate (virinoj estas tro modestaj por konfesi tion), ke ankau virinojn logas knaboj, kaj ili volas karesi knabojn kaj esti karesataj de ili. Do, analoge: virinon logas en knabo liaj malforto kaj vireco; knabon logas en virino shiaj forto kaj virineco. Ambau perfekte kompletigas unu la alian.
Se knabo havos intiman kontakton kun virino, se shi instruos al li karesadon kaj amon, li plej vershajne ne ighos krimulo, bandito, murdisto, politika au religia ekstremisto. Ja al chiuj tiuj malbonajhoj junulojn pushas deficito de amo kaj neuzita rezervo de psika energio. Prefere tiu energio erupciu en formo de amo, ol en formo de malamo!
Gepatroj ne estas mastroj por siaj gefiloj. Ili estas nur portempaj prizorgantoj. Tasko de gepatroj estas prizorgi disvolvighon de novaj homoj lau enmetita en ili programo. Kaj tiu programo, enmetita en chiu infano, enhavas ankau naturan intereson pri seksaj aferoj. Tial tiuj gepatroj kaj plenaghuloj, kiuj "gardas" infanojn kontrau seksaj scioj, fakte perturbas ilian programon, malhelpas ilian disvolvighon.
Kial loghantaro de Rusio kaj de kelkaj Europaj landoj malkreskas? Kio malhelpas al rusaj kaj Europaj virinoj naskadi multe da infanoj? Evidente, kulpas deficito de amo. Se junaj geviroj ne tre forte amas unu la alian, ili ne deziras havi komunajn infanojn. Kulpas ankau ekonomiaj konsideroj. Kutime oni opinias, ke bebo postulas multe da elspezoj, kvankam tio ne estas vero. Fakte, bebo dum unuaj monatoj bezonas nenion krom patrina lakto, kiu estas senpaga. La bebo ne bezonas vestojn kaj en taugaj cirkonstancoj ne bezonas ech pampersojn. Se eduki ghin launature, do ghi postulos tre malmulte da monaj elspezoj. Homoj mem elpensas multajn siajn problemojn.
Alarmante pri malkresko de Rusia loghantaro, oni samtempe laute indignas, kiam neplenaghaj knabinoj gravedighas. (En Hharjkovo antau nelonge 11-jara knabino sensacie naskis tute sanan infanon) Oni ofte devigas ilin fari abortojn. Kie estas logiko? Tiuj knabinoj estas heroinoj, kiuj plenumas Dian ordonon: "dismultighu". Kaj ofte tiaj knabinoj farighas pli bonaj patrinoj, ol iliaj pli aghaj koleginoj. Lasu al knabinoj pli da libereco, kaj ili plenigos Rusion per belaj kaj sanaj beboj!
Eraras tiuj, kiuj pensas, ke 11-jara homo ne kapablas ami. Ne nur kapablas, sed ofte lia (shia) amo estas ech pli forta kaj pli pura, ol amo de pliaghuloj. Fakte, animoj de pliaghuloj ofte estas tiel malbonighintaj, ke ili ne kapablas abnegacie kaj tutkore ami. Ofte ili estas jam tro cinikemaj, kaj vidas en karesado ne ion sanktan, sed nur korpan plezuron.
Laugrade de sia evoluo homoj proksimighos al sankta, angheleca stato, kaj ekkonado de Amo helpos al ili pri tio. Tia estas rekta vojo al paradizo surtera; ghi ne estas malproksima, kaj sola baro por ke ghi efektivighu estas niaj malmolaj koroj.
Jen chiuj 16 specoj de seksa orientigho:

Viro, kiu amas viron, estas "ulamulo".
Viro, kiu amas virinon, estas "ulinamulo".
Virino, kiu amas viron, estas "ulamulino".
Virino, kiu amas virinon, estas "ulinamulino".

Viro, kiu amas knabon, estas "ulidamulo".
Viro, kiu amas knabinon, estas "ulidinamulo".
Virino, kiu amas knabon, estas "ulidamulino".
Virino, kiu amas knabinon, estas "ulidinamulino".

Knabo, kiu amas viron, estas "ulamulido".
Knabo, kiu amas virinon, estas "ulinamulido".
Knabino, kiu amas viron, estas "ulamulidino".
Knabino, kiu amas virinon, estas "ulinamulidino".

Knabo, kiu amas knabon, estas "ulidamulido".
Knabo, kiu amas knabinon, estas "ulidinamulido".
Knabino, kiu amas knabon, estas "ulidamulidino".
Knabino, kiu amas knabinon, estas "ulidinamulidino".

Esperanto - perfekta lingvo!

PRI TUTKOMUNA LINGVO
PRI RUSA LINGVO
PRI ANGLA LINGVO
PRI ALIAJ NACIAJ LINGVOJ
BATALO DE LINGVOJ
ARTIKOLOJ PRI ESPERANTO
"" PRI "KONKURENTOJ" DE ESPERANTO
LECIONOJ DE ESPERANTO
.KONSULTOJ DE E-INSTRUISTOJ
ESPERANTOLOGIO KAJ INTERLINGVISTIKO
TRADUKO DE MALSIMPLAJ FRAZOJ
TRADUKOJ DE DIVERSAJ VERKOJ
FRAZEOLOGIO DE ESPERANTO
, . VERKOJ DE ZAMENHOF KAJ PRI LI
, PROKSIMAJ MOVADOJ
ELSTARAJ PERSONOJ KAJ ESPERANTO
PRI ELSTARAJ ESPERANTISTOJ
. EL HISTORIO DE RUSIA E-MOVADO
KION ONI SKRIBAS PRI ESPERANTO
ESPERANTO EN LITERATURO
. KIAL E-MOVADO NE PROGRESAS
HUMURO PRI KAJ EN ESPERANTO
- ESPERANTO POR INFANOJ
DIVERSAJHOJ
INTERESAJHOJ
PERSONAJHOJ
/ DEMANDARO / RESPONDARO
UTILAJ LIGILOJ
IN ENGLISHPAGHOJ EN ANGLA LINGVO
PAGHOJ TUTE EN ESPERANTO
NIA BIBLIOTEKO


. miresperanto.com !