1. . . .- ., 1957.- 47 .
 2. . . .- : . . .-, 1977.- 286 .
 3. . ., . ., . . // . . . -.-1961.-. 93, . 4.-. 297-303.
 4. . . - // - .-., 1977.-. 37-41.
 5. . , . . // . .- 1980.- 6.- . 23-31.
 6. . , . . // .- 1956.- 6.- . 65-78,
 7. . ., . . // . ., . . .- ., 1973.- 247 .
 8. . .- ., 1924.
 9. . 7 1928 // . .- 1928.- 3/4.- . 305.
 10. . . . // . . .- 1983.- 6/7.- . 23-24.
 11. . .- . : - . ., 1960.- 500 .
 12. . . / . . .- 1903.- 9-11.
 13. . . // . . . .-., 1963.-. 2.-. 139-140.
 14. . . //. .- 1928.- 5/6.- . 129-135.
 15. . . // .-., 1976.-. 21-25.
 16. . . // .- . 12-20.
 17. . . - .- . : 1982.- 488 .
 18. . . .- . : , 1954.- . 2.- 174 .
 19. . . .- . 1.- : . , 1952.- 446 .
 20. . . // .- 1960.- 5 .
 21. . . .- . : . , 1975.- 190 .
 22. // .- 1923.- 11 .
 23. . . i .- Xapi, 1931.- 127 .
 24. . . // .- 1958.- .-. 10-24.
 25. . . . (. . , ., 1925, 34, . 116).
 26. // .- 1970.- 4 .
 27. i-i . . ...: . : , 1977.-304 .
 28. . . // .- ., 1976.-. 35-54.
 29. . . // . . 4.- ., 1963.
 30. . . // . .-1966.- 1.-. 37-46.
 31. . . // . . . . I.- , 1966.
 32. . . // .-., 1976.-. 92-114.
 33. . . . ; . , 1887.- 40 . + 2 .
 34. . . ( ).- ., ., 1928.
 35. . - , .- . : - , 1929.- 131 .
 36. . . .- ., 1931.- 81 .
 37. . . // .- 1933.- 1.- . 20-25.
 38. . . / .- ., 1976.- . 114-130.
 39. . . // Interlinguistica Tartuensis. III. . (. . . -, . 671).- , 1984 - . 3-38.
 40. . . .- , 1894.
 41. .- 1926.- 5/6.
 42. .- 1979.- 1.- 16 .
 43. . . . . // .- ., 1976.- . 5-11.
 44. . . ? // .- 1979.- 12.
 45. . . - // - .- ., 1977.- . 69-72.
 46. . . // .- ., 1976.- . 26-34.
 47. I . I. ii ii i // .- 1978.- 5.- . 3-11.
 48. . . .- . : , 1981.- 86 .
 49. . ., . . - ? // .- 1974.- 5.- . 18-19.
 50. . . // . .- 1959.- 11.- . 18.
 51. . . // Interlinguistica Tartuensis. III. (. . . -).- , 1984.- . 74-107.
 52. . . // . . .- 1981.- 5/6.- . 24-28.
 53. . 9488 /7 .- 1977.- 31 .
 54. . . // .- ., 1976.-. 60-78.
 55. . . .- . : , - . , 1987.- 206 .
 56. . . .- . : , - . , 1982.- 80 .
 57. . i ii .- i - : , 1922.- 132 .
 58. // .- 1928.- 3/4.-. 1.
 59. // .- 1922.- 15 .
 60. // .- 1923.- 30 .
 61. : . / . . .- . ; ., 1928.
 62. : / . . .- . : , 1976.
 63. . .: La kvinjaro de Sovetlando ( . . ) // ., ., . .- 1923.- 54 (1791).
 64. - / . . .- . : , 1966.- 536 .
 65. . . ?- . : , 1968.- 287 .
 66. 3. ., . . .- . : , 1984.-244 .
 67. . . .- . : - . , 1961.- 128 .
 68. // .- 1923.- 7 .
 69. . . - .- 2- .- . : - . -, 1962.- 189 .
 70. // ., ., . .- 1923.- 4 .
 71. . . : 90 .- . : . ., 1952.-. 50.
 72. . . : 90 .- . : . ., 1953.- . 63.
 73. . . : 90 .- . : . ., 1953.-. 64.
 74. . . : 90 .- . : . ., 1953.- . 66.
 75. . . : 90 .- . : . ., 1955.-. 67.
 76. . . : 90 .- . : . ., 1954.-. 73.
 77. . . : 90 .- . : . ., 1955.- . 80.
 78. . . : 90 .- . : . ., 1956.-. 81.
 79. // ., ., . .- 1923.- 28 .
 80. . // .- 1922.- 19 .
 81. . . , .- : . , 1927.
 82. . .- ., 1950.
 83. // . .- 1923.- 2.- . 9.
 84. pi . i i .- i, 1907.- 76 .
 85. 10 // ,- 1985.- 19 .
 86. Actes de Deuxieme Congres international de linguistes.- Paris, 1933.
 87. Actes de Sixieme Congres international de linguistes.- Paris, 1949.
 88. Auld W. Kio estas la Akademio de Esperanto? // Hungara Vivo.- 1981.-N 1.- P. 7.
 89. Auld W. Pashoj al plena posedo. Progresiga lernolibro de Esperanto kun lingvaj ekzercoj.- 5-a eld.- Budapetto; Madrido : Hungara Esperanto- Asocio kaj Heroldo de Esperanto, 1984.- 240 p.
 90. Auld W., Dinwoodie J. S., Francis J., Rossetti R. Kvaropo.- 2-a eld.- Budapest : Hungara Esperanto-Asocio, 1977.- 256 p.
 91. Bastien L. Naulingva etimologia leksikono.- Kettering; London, 1950.-317 p.
 92. Baza literatura krestomatio / Red. V. Benczik.- Budapest: Hungara Esperanto-Asocio, 1979.- 266 p.
 93. Benczik V. Studoj pri esperanta literaturo.- Tagasago-si (Japanio): Kritikanto - Mine Yositaka, 1980.
 94. Blanke D. Esperanto und Wissenschaft : (Zur Plansprachenproblematik).- Berlin : Kulturbund der DDR Esperanto-Verband, 1982.- 80 p.
 95. Comenius J. A. Janua linguarum reserata.- Dantisci : G. Rhet, 1631.
 96. Couturat L. Etudes sur la derivation des mots en Esperanto.- Paris, 1907.
 97. Csiszar A., Kalocsay K. 6000 frazeologiaj esprimoj hungaraj-Esperantaj.- Budapeshto : Hungara Esperanto-Asocio, 1975.- 197 p.
 98. Enciklopedio de Esperanto. I kaj II volumoj. (Represo de la unua eldono) / Red. L. Kokeny kaj V. Bleier, iniciatinto-chefredaktoro I. Shirjajev.- Budapest : Hungara Esperanto-Asocio, 1979.- 604 p.
 99. Faulhaber F. Ne tiel, sed tiel chi! - Aabyhoj, 1965.- 64 p.
 100. Fernandez A. Senghenaj Dialogoj : Popularscienca esploro de fundamentaj demandoj.- L. Laguna : J. Regulo, 1971.- 199 p.
 101. Gilbert V. kaj aliaj. Koncize pri MEM 1953/1978.-Praha, 1978.
 102. Giybowski . esperancie.- Warszawa : Polski zwiazek esperantystow, 1962.-86 s.
 103. Grosjean-Maupin E. Plena Vortaro de Esperanto.- Paris : SAT, 1971.- 511 p.
 104. Gvidlibro por supera ekzameno (historio, literaturo, metodologio) Red. A. Pechan.- Budapest : Hungara Esperanto-Asocio, 1979.- 358 p.
 105. Ghivoje M. Panorama rigardo super Esperanta literaturo.- Zagreb 1979.
 106. Hube W. Jan Amos Komensky - pioniro de internacia lingvo - Pferov (Cefioslovakio), 1970.- 16 p.
 107. Hube W. 50 jahre Internationales Esperanto Museum // Biblos.- Wien, 1978.- Jg. 27.- H. 4.
 108. Interlinguistica Tartuensis I. .- , 1982. (. . . -; . 613).
 109. Interlinguistica Tartuensis II. .- , 1983. (. . . -; . 644).
 110. Interlinguistica Tartuensis III. .- , 1984. (. . . -; . 671).
 111. Isajev M. Pri la stato kaj pliefiko de laboro de sovetaj esperantistoj kaj plibonigo de iliaj internaciaj ligoj // Moscow News.- 1979.- N. 16 (2848).-P. 15-16.
 112. Jarlibro 1984 (de UEA).- Rotterdam : UEA, 1984.
 113. Jons R. K. Language universalization for improved information management // The necessity for Esperanto-inform, processing management.- 1978.- Vol. 14, N 6.- P. 363-368.
 114. Jubilea Universala Kongreso Esperantista Albumo.- Krakow, 1912.
 115. Kalocsay K. Lingvo - Stilo - Formo (studoj).- Budapest, 1931.- 142 p.
 116. Kalocsay K., Waringhien G. Plena Analiza Gramatiko de Esperanto.- Rotterdam : UEA, 1980.- 599 p.
 117. Kalocsay K., Waringhien G., Bernard R. Parnasa gvidlibro.- Varsovio : Pola Esperanto-Asocio en kunlaboro kun Heroldo de Esperanto, 1968.- 160 p.
 118. Klemensiewicz Z. Czy warto sie zajmowac esperantem? - Warszawa : Polski Zwiazek Esperantystow, 1965.- 70 s.
 119. La internacia lingvo oficialigita por kibernetikistoj // Heroldo de Es peranto.- 1980.-N 15 (1673).-P. 1.
 120. La kurso de Andreo Cseh.- Haag. 1947.- 155 p.
 121. Lapenna I. Doni dignon al la Internacia Lingvo // Esperanto.- Rotterdamo, 1988.-N 2.-P. 21.
 122. Lapenna I. La internacia lingvo: Faktoj pri Esperanto.- Londono, 1954.- 192 p.
 123. Lapenna I. Retoriko.-Rotterdam : UEA, 1971.-294 p.
 124. Lapenna I., Lins U., Carlevaro T. Esperanto en perspektivo.- London : Rotterdam, 1974.- 876 p.
 125. Larghe stimuli la sciencan diskutadon: (Intervjuo de d-ro D. Blanke kun prof. G. F. Meier) /7 Esperanto.- 1985.- N 952/4.- P. 69-70.
 126. Manders W. Interlingvistiko kaj esperantologio.- Purmerent, 1950.
 127. Martinet A. La linguistique et les langues artificielles // Word.- 1946.-N 1.
 128. Meillet A. Les langues dans l'Europe nouvelle.- Paris, 1928.
 129. Meillet A. Opinion d'un linguiste sur la langue artificielle : Extrait du livre Les langues dans l'Europe nouvelle.- Paris, 1919.
 130. MEM 30 jara / Red. S. Balint. Budapeshto : Hungara MEM-Sekcio, 1983.- 74 p.
 131. Mitrovich P. An essay on interlinguistics.- Sarajevo, 1954.
 132. Peevski V. La scienco kaj la internacia lingvo // Scienca mondo.- 1977.- N 2.- P. 9-15.
 133. Peewski W. Wspolny jgzyk swiatowej nauki // Problemy.- 1978.- N 11.- S. 58-62.
 134. Privat E. Esprimo de sentoj en Esperanto.- Haag, 1937.
 135. Rakusha R. Metodiko de la Esperanto-instruado : Gvidilo por instruantoj de la Lingvo Internacia.- Ljubljana : Mladiska kniga, 1970.- 190 p.
 136. Ratkai R. Chapitroj el la historio de la internacilingva movado // Hungara vivo,-1982.-N ).-P. 10-11; N 2.-P. 56-57; N 3.- P. 88-89; N 4.- P. 134-135; N 5.-P. 172-173; N 6.-P. 212-
  213.
 137. Saussure R. de. La Construction logique des mots en Esperanto.- Geneve, 1910.
 138. Sciencaj studoj / Red. de P. Neergaard.- Kopenhago : ISAE, 1958.- 239 p.
 139. Shaw B. Problem of Common Language.- Atlantic (. .: . ?- . : , 1968.- . 160).
 140. S(imo) M(ilojevic'). Asocio por tergloba sesono//Esperanto.- 1979.- N 881 (5).- P. 81-82.
 141. Socipolitikaj aspektoj de la Esperanto-Movado / Red. D. Blanke.- Budapest : HEA, 1978.- 228 p.
 142. Stojan P. E. Bibliografio de internacia lingvo.- Geneve : UEA, 1929. (Fotorepreso : Olms, Hildesheim, 1973).
 143. Szerdahelyi 1. Esperanto I. Internacia lernolibro por la lerneja junularo.- Budapest : Libro-eldonejo, 1979.- 260 p.
 144. Szerdahelyi I. Esperanto 2. Esperanto-lernolibro por 10-14 jaraj infanoj.- Budapest : Tankonyvkiado, 1980.- 228 p.
 145. Tarkony L. De pagho al pagho- Budapest : HEA, 1976.- 121 p.
 146. Tokarev B. V. Psifiologio kaj metodiko de Esperanto-instruado : (Gvidlibro por Esperanto-instruistoj), 1984.- 48 p.
 147. Tolstoj L. Prudento kaj kredo // La Esperantisto.- 1895.
 148. Tolstoj L. Raporto pri paco// Internacia Socia Revuo.- 1910.- N 7.- P. 49-52.
 149. Tonkin H. Equalizing language //J. of communication.- 1979.- Vol. 29, N 2.- P. 131-133.
 150. Tonkin H. Esperanto kiel objekto de universitata instruado kaj scienca esploro // Esperantologiaj kajeroj.- 1977.- Vol. 2.
 151. Waringhien G. ABC de Esperanto, a l'usage de ceux qui aiment le lettres.- Paris, 1946.
 152. Waringhien G. Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto.- Paris : SAT, 1981.- 1300 p.
 153. Waringhien G. Suplemento (al Plena Vortaro de Esperanto).- Paris, 1954.- 63 p.
 154. Warszawski A. Pri nomoj de hhemiaj elementoj en Esperanto//Apliko de Esperanto en scienco kaj tehhniko (kolekto de la referajhoj el la internacia seminario).- Brno, 1984.- P. 168-174.
 155. Westermann D. (. :) Oeste W. Th. Esperanto, Mittler der Welt-literatur // Zeitschrift Fur Phonetik und algemeine Sprachwissenschaft.- 1953.- H. 5-6.
 156. Wuster E. B. Enciklopedia vortaro Esperanto-Germana.- Leipzig, 1923. (. . 1925, 1926, 1929).
 157. Wuster E. B. Esperantologio jak esperantologoj // Esperanto Triumfonta.- 1921,- N 41-42.
 158. Wuster E. B. Internationale Sprachnormung in der Technik.- Berlin, 1931.- (. Bonn, Beiheft N 2, 1968).
 159. Wuster E. B. Mashinfaka Esperanta Vortaro, 1923.
 160. Zamenhof L. L. Aldono al la dua libro de l' lingvo internacia.- Varsovio, 1888.
 161. Zamenhof L. L. Dua libro de lingvo internacia.- Varsovio, 1888.
 162. Zamenhof L. L. Fundamenta Krestomatio de la lingvo Esperanto.- Riksmanworth, 1954.
 163. Zamenhof L. L. Fundamento de Esperanto.- Marmande : Pola Esperanto-Asocio, 1987.- 182 p.
 164. Zamenhof L. L. Plena verkaro : En 12 vol.- Kioto : Eld. Ludovikito, 1974-1984.
  Kajero: 1. Unuaj libroj por esperantistoj (sen j.); 2. Ni laboru kaj esperu, 1974; 3. Antauen al la laboro, 1974; 4. Tamen la afero progresas, 1975; 5. Hebreo el la geto, 1976; 6. Kun grandaj pashoj eksterlanden, 1979; 7. Klopodis organizi, sed vane, 1980; 8. Por kaj kontrau reformoj, 1980; 9. Mortinta, sed senmorta, 1981; 10. Postrikolto de Ludovikajhoj, 1984; I bis. La inkunabloj de Esperanto, 1979; 7 bis. Neforgeseblaj kongresoj, 1974.
  Kromkajero N 1. Senlegenda biografio de Zamenhof, 1972; N 2. Korespondaro Ludovikologia, 1982.
 165. Zamenhof L. L. Proverbaro Esperanta.- La Laguna, 1961.- 161 p.
 166. Ziegler S. Uber Esperanto und Esperantologie // Zeitschrift fur Phonetik und algemeine Sprachwissenschaft.- 1951.- H. 1/2.
 167. Ziolkowska M. Doktoro Esperanto.- Warszawa : Wiedza powszechna, 1959.- 336 s.
 168. Zytynski J. Esperanto i esperantysci.-Warszawa, 1987.-160 s.

<<

PRI TUTKOMUNA LINGVO
PRI RUSA LINGVO
PRI ANGLA LINGVO
PRI ALIAJ NACIAJ LINGVOJ
BATALO DE LINGVOJ
ARTIKOLOJ PRI ESPERANTO
"" PRI "KONKURENTOJ" DE ESPERANTO
LECIONOJ DE ESPERANTO
.KONSULTOJ DE E-INSTRUISTOJ
ESPERANTOLOGIO KAJ INTERLINGVISTIKO
TRADUKO DE MALSIMPLAJ FRAZOJ
TRADUKOJ DE DIVERSAJ VERKOJ
FRAZEOLOGIO DE ESPERANTO
, . VERKOJ DE ZAMENHOF KAJ PRI LI
, PROKSIMAJ MOVADOJ
ELSTARAJ PERSONOJ KAJ ESPERANTO
PRI ELSTARAJ ESPERANTISTOJ
. EL HISTORIO DE RUSIA E-MOVADO
KION ONI SKRIBAS PRI ESPERANTO
ESPERANTO EN LITERATURO
. KIAL E-MOVADO NE PROGRESAS
HUMURO PRI KAJ EN ESPERANTO
- ESPERANTO POR INFANOJ
DIVERSAJHOJ
INTERESAJHOJ
PERSONAJHOJ
/ DEMANDARO / RESPONDARO
UTILAJ LIGILOJ
IN ENGLISHPAGHOJ EN ANGLA LINGVO
PAGHOJ TUTE EN ESPERANTO
NIA BIBLIOTEKO


. miresperanto.com !