VORTARO DE

Jen estas la gramatiko kaj la listo de tiuj vortoj, per kiuj vi komprenas chiujn tekstojn de nia internacia revueto por lernejanoj kaj komencantoj. Che redaktado de la vortaro ni konsideris la oftecajn vortlistojn de la Esperanto-Akademio (1974), prenante sen-shanghe chiujn vortojn de la unuaj ses vortgrupoj kaj la pli-multon de la sepa grupo. Konsider'ante la bezonojn de junulara revuo ni al-donis chirkau 100 vortojn, kiuj montrighis la plej necesaj en nia plur'jara praktiko. Tiel la listo konsistas el 1500 tre oftaj vortoj. Inter krampoj vi trovas ciferon, kiu montras al kiu ofteca grupo apartenas la koncerna vorto. Ju pli malgranda estas la nombro, des pli ofta estas la radiko. Vorto sen cifero indikas, ke ni aldonis la radikon kiu, cetere, ne apartenas al la sep unuaj grupoj.

Estus por ni granda ghojo, se vi povus aper'igi la vortaron en via nacia lingvo kaj se vi informus nin pri tio, au se vi el-dirus opinion pri viaj spertoj chi-rilataj.

Atenton!

Anstatau chapel'itaj literoj ni uzas lau la konsilo de Zamenhof la subajn diagramojn:

ch = c^, gh = g^, hh = h^, jh = j^, sh = s^, u = u / u kun duoncirklo

La vort'fin'ajhoj (-o, -a, -i) montras la gramatikan karakteron de la radiko.

GRAMATIKAJ FINAJHOJ

finajho signifo ekzemplo
-o substantivo homo
-a adjektivo homa (koro)
-j multe-nombro, pluralo homoj
-n akuzativo homon, homojn
-e adverbo home
-i infinitivo paroli
-u imperativo parolu!
-as prezenco nun li parolas
-is preterito hierau li parolis
-os futuro morgau li parolos
-us kondicionalo li parolus se

PARTICIPOJ


{ -o batanto tiu, kiu batas
-ant -a batanta batanta knabo (knabo, kiu batas)
  -e batante Batante li kri'egas (Kiam li batas, li kriegas.)
  { -o batinto tiu, kiu batis
-int -a batinta batinta knabo (knabo, kiu batis)
  -e batinte Batinte shin li for-iris. (unue li batis, poste li foriris)
  { -o batonto tiu, kiu batos
-ont -a batonta batonta knabo (knabo, kiu batos)
  -e batonte Batonte li sidis sen-mova. (antau ol bati)
 
     
  { -o batato tiu, kiun iu batas
-at -a batata batata knabo (knabo, kiun iu batas)
  -e batate Batate li plor'egas. (Kiam oni batas lin, li ploregas.)
  { -o batito tiu, kiun iu batis
-it -a batita batita knabo (knabo, kiun iu batis)
  -e batite Batite li svenis. (Post kiam iu lin batis, li svenis.)
  { -o batoto tiu, kiun iu batos
-ot -a batota batota knabo (knabo, kiun iu batos)
  -e batote Batote li fi-parolis. (Antau ol iu batis lin, li fiparolis.)

PREPOZICIOJ

al anstatau antau
apud che chirkau
da de dum
ekster el en
ghis inter je
kontrau krom kun
lau malgrau per
po por post
preter pri pro
sen sub super
sur tra trans

AFIKSOJ

PREFIKSOJ

BO- bofrato parenca rilato lau geedzigho
DIS- disiri al multaj au chiuj direktoj
EK- ekiri, ekvidi komenco au momento de ago
EKS- eksregho iama regho
FI- fiparoli morale tre negativa
GE- gepatroj kolektivo el ambau seksoj
MAL- malfermi rekte kontraua
MIS- miskompreni erare, malbone
PRA- praavo grandagha
RE- redoni denove, returne

SUFIKSOJ

-ACH- domacho malbonkvalita, malbela
-AD- promenadi fari ripete plurfoje au chiam
-AJH- konstruajho konkreta manifestigho
-AN- klubano membro de io
-AR- arbaro multaj au chiuj individuoj
-CHJ- pachjo karesa formo de virnomoj
-EBL- manghebla oni povas fari la agon
-EC- beleco kvalito
-EG- pordego tre grandmezura
-EJ- loghejo loko por
-EM- parolema volonte faras
-END- pagenda oni devas nepre fari
-ER- fajrero tre malgranda parteto
-ESTR- klasestro chefo, gvidanto
-ET- rivereto malgranda, malo de -EG-
-I- Hungario lando
-ID- ranido infano de iu, io
-IG- lacigi fari ion / iun ia / iu / io
-IGH- lacighi ekesti ia / io / iu
-IL- ludilo instrumento por fari ion
-IN- fratino, bovino femalo
-IND- laudinda meritas ion
-ING- cigaredingo ujo kiu parte entenas ion
-ISM- kristanismo idearo
-IST- instruisto, marksisto profesiulo, sekvanto de idearo
-NJ- panjo karesa formo de virinaj nomoj
-OBL- duobla multiplikilo
-ON- duono frakciilo
-OP- duope grupe
-UJ- monujo, pomujo, Danujo io kio entenas ion, arbo, lando
-UL- junulo homo kiun karakterizas io
-UM- plenumi sufikso kun nedifinita senco (lernenda kiel nova vorto)

VORTOJ

-n post i-vortoj indikas transitivecon.

A abunda (7) acida (7) acheti -n (3)

adiau (7) admiri -n adreso (5)

aero (4) afabla (3) afero (2)

afabla (3) afero (2) agi (5)

aglo (7) agordo (7) agrabla (4)

agho (4) ajn (1) akcepti -n (4)

akcidento (7) akiri -n (6) akompani -n (6)

akra (6) aktiva aktoro

aktuala akvo (3) alia (2)

almenau (1) alta (2) alumeto (7)

ami -n (2) amaso (4) ambau (1)

amiko (2) amuzi -n (5) angulo (4)

animo (5) ankau (1) ankorau (1)

anonci -n (6) aparato (7) aparta (4)

aparteni (6) apenau (1) aperi (4)

apogi -n (6) aprilo (5) aprobi -n (6)

aranghi -n (5) arbo (3) arghento (5)

arko armi -n/o (6) armeo (7)

arto (3) artikolo (7) aspekti (7)

ataki -n (6) atendi -n (3) atenta (4)

atesti -n atingi -n (5) au (1)

audi -n (3) augusto (5) auskulti -n (4)

autobuso (7) automato (7) autoro

autuno (4) avo (4) avantagho

avara (6) aventuro (7) averti -n (6)

avida azeno (5)
B babili (7) baki -n balai -n (6)

baldau (1) bani -n (5) banko (7)

baro (7) barbo (6) bastono (6)

bati -n (3) batali (4) bedauri -n (6)

beko (6) bela (2) bendo

benko (5) bero (7) besto (4)

bezoni -n (3) bieno (7) biero (7)

bildo (3) bileto (7) birdo (3)

blanka (7) blinda (7) blonda (7)

blovi -n (6) blua (4) boli (6)

bona (2) bori -n (7) bordo (4)

boto (7) botelo (6) bovo (5)

brako (4) brancho (6) brasiko (7)

breto (7) briko (7) brili (4)

broso (6) brovo (7) bruli (3)

brui (4) bruna (5) brusto (5)

bruto bulo (7) burgho (7)

busho (7) butero (5) butono (6)
C cedi -n celo (4) cent (1)

centro (7) cerbo certa (3)

cetera (5) cifero (6) cigaredo (7)

cirko cirklo (7) citrono (7)
CH chagreni -n chambro (2) championo

chapo (7) chapelo (4) chapitro (6)

char (1) charma (7) chasi -n (6)

chelo chemizo (6) cherpi -n

chesi (5) chevalo (3) chi (1)

chielo (3) chifono (7) chokolado (7)

chu (1)

D danci -n (6) danghero (5) danki -n (3)

dato (7) dauri/o (4) decembro (5)

decidi -n (5) dedichi -n defendi -n (6)

dek (1) deklari -n deklivo (7)

dekstra (3) delikata (6) demandi -n (2)

demokrato densa (6) dento (4)

desegni -n (6) detala detrui -n (7)

devi (2) dezerto (7) deziri -n (2)

dio (4) difekti -n (7) diferenci (6)

difini -n (7) dika (4) dikti -n

diligenta (7) dimancho (5) diri -n (2)

direkto (4) direktoro (7) disko

diskuti (7) distanco (7) distingi -n

distri -n (7) diveni -n (7) diversa (4)

dividi -n (7) do (1) doktoro (6)

dolcha (3) doloro (4) domo (3)

domaghi -n (7) doni -n (2) donaco (5)

dormi (3) dorso (5) dramo

drato (7) drinki -n droni (7)

du (1) dubi (4)
E ebena (6) ebria ech (1)

eduki -n (6) edzo (3) efektiva (5)

efiki (5) egala (5) eklezio

ekologio eksciti -n (7) ekskursi (7)

ekzameni -n (7) ekzemplo (4) ekzerci -n (7)

ekzisti (6) elekti -n (4) elektro (7)

embaraso (7) eminenta energio (7)

enigmo entrepreni -n enui (7)

envii -n epoko (7) erari (4)

escepto esenco esperi -n (4)

esplori -n (7) esprimi -n (7) esti (2)

estimi -n (5) estingi -n (6) etagho (7)

etendi -n (7) eterna (7) etno

evidenta (7) eviti -n (6) evolui (7)
F fabelo facila (2) fadeno (6)

fajfi (7) fajro(4) fako (6)

fakto (6) fali (3) faldi -n /o (7)

falsa/i -n (6) fama (6) familio (3)

fari -n (2) farti (7) faruno (7)

favora (7) feo februaro (5)

felicha (2) fenestro (3) fero (4)

ferio (7) fermi -n (3) festi -n (4)

fiancho (7) fidi -n (6) fidela (6)

fiera (6) figuro (7) fiksi -n /a (5)

filo (3) filmo (7) fini -n (2)

fingro (3) firma (6) fisho (4)

flanko (2) flago (6) flamo (7)

flati -n flava (5) flegi -n (6)

floro (4) floso (7) flui (5)

flugi (3) fojo (2) fojno (7)

folio (5) folkloro fonto (5)

for (1) forgesi -n (4) forghi -n (7)

forko (6) formo (2) forno (6)

forta (2) fortika (7) fosi -n/o (6)

fot(ograf)i -n (7) frandi -n (7) frapi -n (4)

frato (3) fraulo (3) fremda (4)

freneza (7) fresha (5) frida

fromagho (6) frosto (7) froti -n (7)

frua (3) frukto (3) frunto (6)

fughi fulmo (7) fumo (6)

fundo (5) fungo
G gaja (4) gajni -n (4) gardi -n (5)

gaso (6) gasto (6) gazeto (4)

genuo (5) geografio glacio (5)

glaso (4) glata (7) gliti (6)

globo (7) gloro golfo

gorgho (7) grado (7) granda (2)

graso (6) grava (2) greno (5)

griza (5) grundo (7) grupo (5)

gusto (7) guto (6) gvidi -n (6)
GH ghardeno (4) gheni -n (6) ghenerala (6)

ghentila (6) ghi (1) ghoji (2)

ghui -n (7) ghusta (4)
H ha! (1) haki -n (7) halti (3)

haro (3) hauto (6) havi -n (2)

haveno (7) hazarda hejmo (3)

hejti -n (6) hela (4) helpi -n (2)

herbo (5) heroo heziti (7)

hierau (1) historio (4) ho! (1)

hodiau (1) homo (2) honesta (6)

honoro (6) honti (6) horo (3)

horlogho (5) hospitalo hotelo (7)

humoro (7) hundo (4)
I ideo (4) ideala identa

ili (1) ilustri -n imagi -n (6)

imiti -n (6) imperio indigheno

individuo industrio (6) infano (2)

informi -n (6) inko (5) insekto (7)

insisti instinkto (7) instrui -n (5)

insulo (6) intenci (5) intereso (3)

interna (4) inviti -n (5) iri (2)

izoli -n

J ja (1) jako (6) jam (1)

januaro (5) jaro (2) jen (1)

jes (1) jughi -n (5) julio (5)

juna (2) junio (5) jupo (7)

justa (4)

JH jhaudo (5) jheti -n (3) jhus (1)
K kadro (7) kafo (5) kagho

kaj (1) kajero (6) kalkuli -n (4)

kameno (6) kampo (2) kampanjo

kanti -n (3) kapo (2) kapabla (5)

kapro (6) kapti -n (4) kara (4)

karaktero (7) karbo (6) karto (5)

kashi -n (4) kato (4) kauzo (4)

kavo (7) ke (1) kelo (6)

kelka (2) kelnero (7) kesto (6)

kilogramo (6) kisi -n (6) klara (2)

klaso (5) klasika klera (7)

klini -n (5) klingo (7) klubo

knabo (3) koko (5) kolo (4)

kolekto (4) koleri (4) koloro (3)

kombi -n (6) komenci -n (2) komerci (4)

komforta (6) komitato (7) kompari -n (6)

kompati -n (5) kompreni -n (2) komputi -n

komuna (4) komuniki -n (7) koni -n (2)

koncerni -n (7) kondicho (6) konduki -n (4)

konduti (6) konfesi -n (6) konfuzi -n

kongreso (7) konkurso konscii -n (6)

konsenti (4) konservi -n (5) konsideri -n (7)

konsili -n (3) konsisti (6) konsoli -n (7)

konstanta (6) konstati -n (7) konstrui -n (3)

konsumi -n kontakto kontenta (4)

konvena (6) konvinki -n kopii -n

koro (2) korbo (5) korekti -n

korespondi (6) korno (6) korpo (4)

korto (3) kostumo koverto (5)

kovri -n (4) krajono (5) kravato (6)

krei -n (5) kredi -n (2) kremo (7)

kreski (3) krevi (7) krii (3)

krimo (6) krochi -n (7) kruco (5)

kruda (7) kruro (5) kudri -n (7)

kuiri -n (4) kuko (5) kulero (5)

kulpa (5) kulturi -n (6) kuri (3)

kuraci -n (5) kuragha (3) kurbo (7)

kurso (7) kurteno kushi (4)

kutimo (4) kuvo (6) kuzo (5)

kvadrato (7) kvalito (7) kvankam (1)

kvanto (7) kvar (1) kvazau (1)

kvieta (6) kvin (1)
L la (1) labori (2) laca (4)

lanchi -n lago (5) lakto (4)

lama (7) lampo (6) lando (2)

lango (5) largha (4) larmo (7)

lasi -n (3) lasta (2) laudi -n (7)

lauta (7) lavi -n (4) leciono (6)

ledo (7) legi -n (2) legomo (6)

legho (5) leki -n leono (7)

leporo (7) lerni -n (2) lerta (5)

letero (3) levi -n (2) li (1)

libera (2) libro (3) ligi -n/o (4)

ligno (4) limo (5) linio (4)

lingvo (3) lipo (6) listo

lito (3) litero (7) litro (7)

logi -n (7) loko (2) longa (2)

loti lui -n (7) ludi -n (4)

lukso (7) luli -n lumi (3)

luno (5) lundo (5)
M majo (5) majstro (7) makulo (7)

mano (2) manghi -n (3) maniero (5)

maniko (7) manki (3) mantelo (7)

mapo maro (3) mardo (5)

marko (4) marshi (5) marto (5)

martelo (7) mastro (5) mashino (6)

mateno (3) materialo (7) matraco (7)

matura (6) meblo (6) mediti

mem (1) membro (7) memori -n (3)

mendi -n (6) mensogi (6) mentono (7)

meriti -n (6) merkredo (5) mesagho

meti -n (2) metalo (6) metio (7)

metro (7) mezo (4) mezuri -n (4)

mi (1) mielo mieno (6)

migri miksi -n (6) mil (1)

milda (7) miliono (6) militi (2)

minaci -n (6) minuto (4) miri (3)

mizero (7) modo (7) modesta

moki -n (5) mola (5) momento (4)

mono (3) monato (4) mondo (2)

monto (3) montri -n (2) moro (7)

mordi -n (7) morgau (1) morti (2)

movi -n (2) mueli -n (7) multa (2)

muro (3) murdi -n murmuri (7)

musho (6) muta (7) muzeo

muziko (5)

N nacio (2) naghi (6) najbaro (6)

naski -n (3) naturo (4) nau (1)

nazo (4) ne (1) nebulo (7)

necesa (3) negho (4) nek (1)

nepo (6) nepra (6) nesto (7)

nevo (6) ni (1) nigra (3)

nokto (4) nomo (2) nombro (4)

nordo (6) nova (2) novembro (5)

nu (1) nubo (4) nuda (7)

nul (6) numero (5) nun (1)

nur (1) nutri -n (7)
O obei -n (6) objekto (5) oceano

odori (7) ofendi -n oferti -n (7)

ofico (5) oficiala ok (1)

okazi (2) okcidento (6) oktobro (5)

okulo (3) okupi -n (3) ol (1)

oleo (6) ombro (5) ombrelo

ondo (6) oni (1) onklo (4)

opinii -n (4) oportuna (7) oro (6)

orangho (7) ordo (4) ordinara (5)

ordoni -n (4) orelo (4) organo (7)

oriento (7) organizi -n (6) ornami -n

osto (6) ovo (5)
P paco (3) pacienca (6) pafi -n (6)

pagho (5) pako (5) pala (7)

pano (4) pantalono (6) papero (4)

paro (6) pardoni -n (4) parenco (6)

paroli (2) parto (3) partio (7)

pasi (3) pasporto (7) pasto (6)

pastro (7) pashi (4) patro (2)

peco (3) peki (7) peli -n (6)

peni (4) pendi (5) pensi -n (3)

penti -n pentri -n (6) perdi -n (3)

permesi -n (3) persono (3) pesi -n (7)

peti -n (2) petoli (7) peza (5)

piedo (3) piki -n (6) pilko (6)

pinglo (6) pinto (6) pizo (7)

placo (7) plachi (5) plado (7)

plafono (5) plani -n /o (7) planko (4)

planto (6) plasto plata (6)

plej (1) plena (2) plendi (4)

plezuro (4) pli (1) plori (4)

plu (1) plugi -n (6) plumo (4)

pluraj (6) pluvo (4) poemo

poento polico (6) polvo (6)

politiko (7) pomo (6) ponto (6)

popolo (3) populara pordo (3)

porko (5) porti -n (2) posedi -n (6)

postuli -n (3) posho (5) poshto (5)

poto (6) potenco (7) povi (2)

praktiko (6) prava (4) precipa (6)

preferi -n (5) preghi (6) premi -n (3)

premio (6) preni -n (2) prepari -n (5)

presi -n (6) preskau (1) prestigho

preta (4) prezo (6) prezenti -n (3)

prezidi (7) printi -n printempo (4)

privata (7) produkto (5) profito

profunda (4) progresi (6) prokrasti -n

proksima (2) proksimuma (7) promeni (5)

promesi -n (5) propra (3) protekti -n (7)

protesti (7) provi -n (3) proverbo

prudenta (7) prunto (5) pruvi -n

publiko (6) puni -n (6) punkto (3)

pupo pura (3) pushi -n (5)

puto (7)

R rado (6) radio (5) radiko (7)

rajdi (7) rajto (3) rakonti -n (3)

rando (6) rapida (2) raporti -n

raso razi -n (7) reala

redakti -n regi (3) regiono (5)

registro (5) regno (6) regulo (6)

regho (5) reghimo reklamo

rekomendi -n (6) rekompenci -n rekordo

rekta (5) relo (7) religio (5)

renkonti -n (3) renversi -n (7) reprezenti -n (7)

respekti -n (6) respektiva respondi -n (2)

resti/o (2) restoracio (7) reto (6)

revuo rezervi -n rezulti (6)

ricevi -n (2) richa (2) ridi (2)

rifuzi -n (6) rigardi -n (3) rikolti -n (6)

rilati (6) rimarki -n (3) rimedo (3)

ringo (7) ripari -n (6) ripeti -n (5)

ripozi (4) riprochi -n (6) riski -n

rivero (4) rizo (7) roko (7)

rolo romano rompi -n (4)

rondo (4) rosti -n rozo (4)

rubriko rugha (2) ruli -n (5)

ruza (7)

S sabato (5) sablo (7) sagha (5)

sako (5) salo (6) salajro (7)

salti (4) saluti -n (4) sama (2)

sana (4) sango (4) sankta (6)

sapo (6) sata (4) savi -n (6)

sceno (7) scii -n (2) scienco (6)

scivola (7) se (1) sed (1)

segho (4) seka (5) sekcio

sekura sekreto (6) sekundo (7)

sekvi -n (2) semo (6) semajno (3)

senco (5) sendi -n (2) senti -n (3)

sep (1) septembro (5) serchi -n (3)

serio (6) serioza (5) serpento (6)

seruro (7) servi (4) ses (1)

severa (7) sezono (6) si (1)

sidi (2) signo (6) signifi -n (7)

silenti (4) simila (5) simpatia

simpla (3) sincera (7) sinjoro (2)

sistemo situacio skalo (7)

skatolo (6) skrapi -n (6) skribi -n (2)

skui -n socio (7) societo (7)

soifi (6) sola (3) soldato (6)

solvi -n (7) somero (4) soni (3)

songhi -n (7) sonoro (7) sorto (6)

sovagha spaco (7) speco (4)

speciala (6) spegulo (6) spekti -n

sperta (6) spezi -n (6) spico (6)

spiri (5) spirito (5) sprita

stacio (4) stari (2) stato (4)

stelo (5) sterni -n (7) stilo

stomako (7) stranga (6) strato (4)

strechi -n (6) streko (7) studi -n (5)

subita (6) sudo (6) suferi (4)

suficha (4) suko (7) sukcesi (5)

sukero (4) sumo (5) suno (3)

supo (6) supozi -n (7) supro (4)

surda (6)

SH shafo (5) shajni (2) shanco (6)

shanghi -n (3) shargho (6) shati -n (5)

shelo sherci (6) shi (1)

shipo (4) shiri -n (6) shirmi -n (7)

shlosi -n (5) shnuro (6) shoforo

shovi -n shoveli -n (6) shpari -n (7)

shranko (6) shtato (5) shteli -n (5)

shtono (4) shtrumpo (6) shtupo (5)

shuo (6) shuldi -n (7) shultro (7)

shuti -n shveli (7) shvito (7)
T tabako (7) tabelo (7) tablo (3)

tabulo (6) tago (2) taksi -n (7)

tamen (1) tapisho (7) taso (6)

tasko (7) tauga (6) teo (6)

tegmento (6) teksi -n (7) teksto

telefono (6) telero (5) temo (7)

tempo (2) teni -n (2) tendo

tero (2) teruro (5) timi -n (3)

tiri -n (3) titolo (7) tolo (6)

toleri -n (7) tombo (7) tono

tondi -n (5) tondro (7) tradicio

traduki -n (7) trafi -n (5) trafiko

trajto tranchi -n (4) trankvila (3)

tre (1) tremi (6) tri (1)

trinki -n (3) tro (1) trompi -n (6)

trovi -n (6) truo (5) tualeto (6)

tubo (7) tuj (1) tuko (6)

turo (7) turni -n (3) tusi (6)

tushi -n (4) tuta (2)
U ungo (6) unu (1) urbo (3)

utila (4) uzi -n (3)
V vagono (4) valo (6) valizo (7)

valoro (3) vango (6) vaporo (5)

varbi -n varia varma (3)

vasta (5) vato (7) vazo (7)

ve (7) veki -n (4) veni (2)

vendi -n (4) vendredo (5) veneno

venki -n (6) vento (3) ventro (7)

vera (3) verda (4) verko (5)

vermo (7) verso (7) vershi -n (7)

vespero (3) vesto (3) vetero (4)

veturi (2) vi (1) viando (6)

vico (6) vidi -n (2) vigla (6)

viktimo vilagho (4) vino (5)

vintro (4) viro (2) vishi -n (6)

vitro (4) vivi (2) vizagho (3)

viziti -n (5) vocho (5) vojo (2)

vojaghi (3) voki -n (4) voli (2)

volonta (6) volvi -n (6) vorto (2)

vosto (6) vundo (6)
Z zono (7) zorgi (4) zumi

PRI TUTKOMUNA LINGVO
PRI RUSA LINGVO
PRI ANGLA LINGVO
PRI ALIAJ NACIAJ LINGVOJ
BATALO DE LINGVOJ
ARTIKOLOJ PRI ESPERANTO
"" PRI "KONKURENTOJ" DE ESPERANTO
LECIONOJ DE ESPERANTO
.KONSULTOJ DE E-INSTRUISTOJ
ESPERANTOLOGIO KAJ INTERLINGVISTIKO
TRADUKO DE MALSIMPLAJ FRAZOJ
TRADUKOJ DE DIVERSAJ VERKOJ
FRAZEOLOGIO DE ESPERANTO
, . VERKOJ DE ZAMENHOF KAJ PRI LI
, PROKSIMAJ MOVADOJ
ELSTARAJ PERSONOJ KAJ ESPERANTO
PRI ELSTARAJ ESPERANTISTOJ
. EL HISTORIO DE RUSIA E-MOVADO
KION ONI SKRIBAS PRI ESPERANTO
ESPERANTO EN LITERATURO
. KIAL E-MOVADO NE PROGRESAS
HUMURO PRI KAJ EN ESPERANTO
- ESPERANTO POR INFANOJ
DIVERSAJHOJ
INTERESAJHOJ
PERSONAJHOJ
/ DEMANDARO / RESPONDARO
UTILAJ LIGILOJ
IN ENGLISHPAGHOJ EN ANGLA LINGVO
PAGHOJ TUTE EN ESPERANTO
NIA BIBLIOTEKO


. miresperanto.com !