Grigorij DOLGIN. SPEKTRO DE L' TEMPO (5)

PLANEDO de RACIO
(balad-kanto)

Baldau levighos Auroro - dormas la ter'
Kaj dum lastnokta horo dormetas river'.
El oceanaj ondoj sub hela lun'
Al ni en songh' respondas regho Neptun'.

La ter', per polvo vin ne kovros vent' -
Jarcentoj flugis preter foraj steloj.
Sed al la Sun' levighis homa gent',
Sed kantis pri juneco menestreloj.

Spac' malproksime de Suno estas dezert' -
Ringojn Saturno turnas tra morta silent'.
Sed kontrau nigra inferno sonas belkant':
Gloru, Racio eterna! Vivu, florant'!

Jen kreskas viaj infanoj, ho panjo-Ter',
Kredu, samideanoj: ekzistos prosper'!
Gardistoj de pac', rigardu: lumas Auror',
Ghi militbruligantojn jhetos for, for!!

La Ter', per polvo vin ne kovros vent' -
Jarcentoj flugis preter foraj steloj.
Sed al la Sun' levighis homa gent',
Sed kantis pri juneco menestreloj!

Prikantas la junecon menestreloj...

1985 j.


(-)

- :
, .
,
, .

, -
,
,
.

- .
.
, .
?

, .
, , ?
, -, .
: , !!

, -
.
,
!

...


1985 .


Al I. A. Jefremov

LA KORO RESTAS JUNA
(muz. balado)

Se ech tempiojn tushis blanka fum'
Kaj sagho en rigardo via brilas,
Sed koro restas juna ankau nun,
Sed, kiel mar', ghi restas maltrankvila.

Tra shtormoj kaj la muta kosma frid',
Kun revo pri felicho celas hom'.
Kaj tra inferno nigra, sen hezit'
Por ni belsonos chiam via nom'...

El viv' malaperas mizera destin',
Alvok' via dauros eterne, sen fin'
Trakribras jen fingroj la sablon de l' Temp',
Sed ili kuraghe, kun sama kreem', -
Kun vervo juneca, impete, kun flam', -
Facetas kaj pentras figuron de l' Am'.

Por vi ne estas pauzo, kompromis',
Por ni brilegas chie via vort':
"Kunfratoj, ne forgesu pri deviz':
Kvieto en kreado estas mort'!"

Se ech tempiojn tushis blanka fum'
Kaj sagho en rigardo via brilas,
Sed koro restas juna ankau nun,
Sed, kiel mar', ghi restas maltrankvila.

Tradukis el rusa L. Sobariskij (Litovio),
1985 j.

.
. . ...


(. )

,
,
,
- , !

,
,
,
, , !

? - .
, .
, ...
,
,
.

,
,
:
" !"

,
,
,
- , .

1970 .


Provu traduki mem, kara leganto

* * *

, - ?
-?
:
,
,
, , ,
...
, !
,
,
. -
.
,
!
, ,
- .
, ! - ,
- ,
:
.

, ,
1977 . . .


* * *

Superu, venku vin! -
Trashiru, kvazau tergraviton, tuj
Kutiman movon vian. For nebul',
Malvirta rond'!

Kaj povas esti do
Atendas vin post horizonta lim'
En temp' alia ghojo por anim' -
Stelplena Mond'.

Ho, povas esti en
La malproksim' brilegos ros-fabel',
De pensoj viaj diamantos bel',
Altighos pint'.

Superu, venku vin!
Kaj vi konscios en la harmoni':
Meritas vi altecon de geni',
Jen vi - kreint'!

januare 1993

* * *

!
-
,
.

,

,
.

,

.
- .

!
,
,
- !

1973 .


Lau libro de I. A. Jefremov
"Klingo de razilo"

TILLOTTAMA
(vokaliz-balado por dueto)

Se libron faman tralegis vi,
Mem vi respondis jam:
Chu povas vi iri lau klingo de viv',
Kiel Tama kaj Dajaram.

Ho, Tillottama - de l' Ter' melodi',
Ho nia sankta bel', -
Finbrulu ech lasta la sunradi',
Sed lumos tra nokt' via stel'.

Nigra nubar' ne timigos vin,
Venkos kruelon Am',
Se vivas belkanto en via anim' -
Tillottama kaj Dajaram.

(muz.)

Se vivas belkanto en via anim' -
Tillottama kaj Dajaram.

Kantas Auror'
Kaj mia kor'.
Amas mi vin,
Amo flamu sen Fin'. (2 f.)

aprile 1986

. ..
" "


(-) -

,
-
,
.

,
,
-
!

,
.
,
!

! -
:

. (2 p.)

1986 .


AL RACIKUNFRATOJ

Super nokta, super laca Tero,
Tra senfino de konstelacioj,
Reflektantan per enigma sfero,
Vidas mi planedon de Racio.

Tie estas al la Ter' simila
Chio: de l'dezert' kaj maraj ondoj
Ghis blankeco negha sur la montoj,
Ghis matotlaj floroj kaj multmilaj.

En facetoj de la miriadaj
Kombinecoj per atomoj, genoj
La Natur' senfine imitadas
Chion, kio estis kaj revenos.

Proksimigu vi la firmamenton,
La senliman stelan kovrigilon
Kaj eksentos venton de flugiloj,
Kaj ekvidos novan monumenton.

Dormas Mondo dolche. Kaj subite
Malaperas tempo super stratoj.
Ie malproksime lau orbito
Festas renkontighon la kunfratoj.

le?! Eble nur en stelabismo?
Chu ne estas homkonstelacioj
En la patrolando de Racio? -
Chu proksime fratoj ne ekzistas?

Jen audighas noktaj intersonoj
Kaj ne trovos vi silentan lokon.
Senerare, kvazau kamertonoj,
Sendas kor' al koro la alvokon!

novembre 1964,
decembre 1985


VERDAJ INSULOJ
(kanto-himno)

Esperantujo! - Grandaj kaj etaj
jen unuighoj sur globo de l' Ter'.
Verdaj insuloj kaj insuletoj
Formas la landon de nia esper'.

Verdaj, verdaj insuloj,
Chie sur Tera surfac'
Estas vi, verdaj insuloj -
Land' de espero, lando de pac'.

Jen estas klubo, rondo, tendaro -
Sonas invitoj, audighas gratul'.
Jen festas nupton paro post paro -
Tiel grandighas insul' post insul'.

Lingvo komuna homojn kunligis,
Malgrau la raso, malgrau naci'.
Samideanoj, ni bonvenigas! -
verdaj insuloj estas por vi.

Verdaj, verdaj insuloj,
Chie sur Tera surfac'
estas vi, verdaj insuloj -
Land' de espero, lando de pac'.

Verdaj insuloj - land' de espero
Chie, chiam estas por vi,
Estas por vi!
Estas por vi.

Vortoj de Inita Tamoshiuniene
Muziko de Grigorij Dolgin
Vilnius-Odeso. Oktobre, novembre 1984


Memorante pri "Velura sezono" de 1985 (Krimeo)

FESTIVALA URBO
(kanto)

Dum festivalo, festivalo
Senlace dancis ni kaj kantis najtingale,
Fajreris ghojo ghis finalo
Audighis Esperanta parolad'.

Kaj inter chio sonis ofte sola vorto -
Ghi por amikoj sonis kun mirakla forto.
Ni pli gasteman vorton ech ne konis -
Per kron' de amo ghi nin kronis!

Jalta, Jalta - festivala mondo:
Montar' smeralda che lazura ondo
Kaj la muzik' sonora de estrado
En chiu koro, en rigardo.

Jalta, Jalta akvarelkolora -
Lumigas urbon belulin-Auroro
Kaj harmonias ghojon sen enuo
Neforgesebia rendevuo,

Dum festivalo, festivalo
Ridetoj floris, kiei rozoj en la valo
Kaj la cipresoj nin reale
Invitis kiel verda amikar'.

Kaj ne bezonas vi bileton, kontramarkon -
Koncertaj haloj ighis inter stratoj, parkoj.
Kun ni, amikoj, nun prikantu feston -
Jen akompane jam orkestroj!

Jalta, Jalta - festivala mondo:
Montar' smeralda che lazura ondo
Kaj la muzik' sonora de estrado
En chiu koro, en rigardo.

Jalta, Jalta akvarelkolora! -
Lumigas urbon belulin-Auroro
Kaj harmonias ghojon sen enuo
Neforgesebla rendevuo.

Ho, dankon, Jalta!..

Vortoj kaj muziko de Grigorij Dolgin
januare 1990
()

,
,
,
-.
,
.
,
!

, , - :
,
,
, .

, ,
, !
-
!

,
- ,
,
.

, -
.
, , ,
, !

, ,
, .
-
!

, , - :
, ,
,
, .

, ...

.
1987 ., 1990 .( )

,
!
-
.

, ,
,

.

,
, ,
, ,
.

,
, !
-
!

,
,
! -
.

,
, ,
, ,
.


1969 . .ODESA AURORO

Levighis odesa auror' super mar'
Kaj sunon salutas la blua ondar'.
Mi kuras al maro kun ghojo en kor' -
Min vokas odesa auror'.

Jen super haven' helas la firmament'
Kaj tushas karese vizaghon la vent'.
Mi vidas, ke homa torento sen fin'
Fluadas al mia uzin'.

Jen super mar' ekflugis lar',
Chemaran urbon gloras ghi,
Mielodoras foliar'
De nia blanka akaci'.

Jen super la maro levighas auror'
Kaj sendas saluton al Viv', al Labor'.
Mi estas felicha nun pashi lau voj',
Renkonti auroron en ghoj'.

Al hejmo gepatra lau mola herbar'
Mi iras nun kune kun la amikar'.
Sur niaj vizaghoj kaj en chiu kor'
Jam brilas ridet' de l' Auror'.

Jen super mar' ekflugis lar',
Chemaran urbon gloras ghi.
Mielodoras Foliar'
De nia blanka akaci'.

Vortoj ruse kaj muziko de Grigorij Dolgin
Traduko E-te de Semjon Vajnblat
1969, 1984
u. Odeso


AL JUNA AMIKO
(kanto)

Fojmatene, se en lumo de l'Auror',
Vi eksentos, ke al voj' chiela
Vokas via kor', -
Povas esti, junamiko,
Ne timigos vin kompliko
Kaj dangher' de via stela hor'.

Se, amiko, restos tiam vi sur Ter',
Ne deziru, ne deziru havi forton sen sincer'.
Vane vi ne movu monton
Kaj ne malpurigu fonton,
Lasu oksigenon en aer'.

Festu vivon! Vin atendas bela Mond',
Ora Suno, verda kampo kaj rivera blua ond'.
Estu vi naturgardisto,
Estu vi Esperantisto
Kaj akceptos vin amika rond',
Amika rond'!!

januare 1989


POEZIO kaj PROZO

Mi salutas vin, vento! -
Audas mi kiel kantas vi super tegmento,
Kiel nun dancturnighas vi chirkau dometo,
Kie mi akompanas al vi per klarneto.

Jen provludas ni, vento -
Al mi shajnas, ke jam sub la noktfirmamento.
Per fajreroj briletas, aplaudas partero:
Nin atendas teatro, jen ghi - tuta Tero!

Jen koncertas ni, vento -
Chu vekighas en homa anim' nova sento?
Petas vin, fresha vent', mia kara edzino:
"Vi forpelu la fumon de granda uzino".

Kantshatanto, ho vento! -
Jam ne dubas edzino - nin tiras talento,
Sed por viv' chiutaga, krom kanto, - shi pravas,
Nin atendas prozajhoj kaj ili tre gravas.

Ni esperas, ho vento: Ighos iom pli sagha racia homgento,
Char aeron bezonas ne nur la dueto,
Sed monata en nia domet' nepineto.

Novembre 1990


Provu traduki, kara leganto:

* * *

,
,
.
,
?


? -
-
.

,
,

, , -
.


,
,
.

,
,
...
,
.

1973 .


ESPERO
(kanto-himno)

Esper', ho Espero! -
Vi min ne forlasu kaj ne malaperu -
Ekzistu eteme sur tero,
Ja gravas vi kiel aero, aero!

Espero, vi floru
En chiu anim', en amanta la koro.
Alvenos la temp' de rikolto,
Alvenos kaj nia renkonto, renkonto!

Esper', Esperanto...
Jen ridas juneco kaj sonas la kanto.
Ni vivas, ni revas ne vane,
Se estas felichaj infanoj, infanoj!

Espero, vi restu -
Vi vokas al vojo, invitas al festo
Kaj malgrau velkado autuna,
Aghulon vi faras pli juna, pli juna!

Esper', ho Espero! -
Vi min ne forlasu kaj ne malaperu -
Ekzistu eterna sur Tero,
Ja gravas vi kiel aero...

Espero, espero!

Vortoj kaj muziko de Grigorij Dolgin
januare 1988 u. Odeso


<<

PRI TUTKOMUNA LINGVO
PRI RUSA LINGVO
PRI ANGLA LINGVO
PRI ALIAJ NACIAJ LINGVOJ
BATALO DE LINGVOJ
ARTIKOLOJ PRI ESPERANTO
"" PRI "KONKURENTOJ" DE ESPERANTO
LECIONOJ DE ESPERANTO
.KONSULTOJ DE E-INSTRUISTOJ
ESPERANTOLOGIO KAJ INTERLINGVISTIKO
TRADUKO DE MALSIMPLAJ FRAZOJ
TRADUKOJ DE DIVERSAJ VERKOJ
FRAZEOLOGIO DE ESPERANTO
, . VERKOJ DE ZAMENHOF KAJ PRI LI
, PROKSIMAJ MOVADOJ
ELSTARAJ PERSONOJ KAJ ESPERANTO
PRI ELSTARAJ ESPERANTISTOJ
. EL HISTORIO DE RUSIA E-MOVADO
KION ONI SKRIBAS PRI ESPERANTO
ESPERANTO EN LITERATURO
. KIAL E-MOVADO NE PROGRESAS
HUMURO PRI KAJ EN ESPERANTO
- ESPERANTO POR INFANOJ
DIVERSAJHOJ
INTERESAJHOJ
PERSONAJHOJ
/ DEMANDARO / RESPONDARO
UTILAJ LIGILOJ
IN ENGLISHPAGHOJ EN ANGLA LINGVO
PAGHOJ TUTE EN ESPERANTO
NIA BIBLIOTEKO


. miresperanto.com !