...


, " " . , , . "-":

. Tio estas la sama homo.
. Tio estas la plej bona homo.
. Li mem tion konfirmis.
(, ). Li venis sola.
. Efektive.
. Che la bordo mem.
-. Li ricevis kvinoblan rikolton.

- "". :

. Frato kaj fratino.
, . Vi iros en arbaron, mi ankau iros kun vi.
. Ghuste tiel li komencis sian paroladon.
, . Ghojus la animo trafi en paradizon, sed pekoj ne lasas.
. Kun vi ech sen vi.
. Mi ankau konsentas kun vi.
! Mirinde, kiel li povis rakonti!
, . Nepre mi veturus, sed mankas tempo.
. Ech mem ne ghojas.
. Ech pensi pri tio mi ne povas.
, . Ne nur (sole) kantas, sed ankau dancas.
. Ghuste pri li oni parolas.
, ! Ve, sufichas! Nu, vane! Fino, lasu!
! Jen fiajhon produktis.
. Tiel, bedaurinde, li ne finis.

- "", "" "" " ".

, . Apenau li tushis la pordon, ghi tuj malfermighis.
, . Apenau li levighis, tuj ek al laboro!
, . Dubindas, chu estas vera tio, kion vi diras.
, . Kvankam legas multe, sed scias malmulte.
. Almenau unu fojon ankorau bonshancu viziti tiun lokon.
, , . Pro tio, kion li faris, li estos punita.
. Kompense li havas bonan koron.

, , , .

-- (: -- ). : " , ". : Konversacio sen senco, sen scio. Chebarila babilo pri lila kamomilo. Longa parolo pri rolo de lolo.

, ! : " !" Prosperon (sukceson, progreson) facilflugann plume-lanugan!

! Eble-subite-dubeevite! Eble-hazarde-bonshance-bonfarte!

( ). Sen altruda elmontro de autora intenco. Sen altrudo per kruda aludo.

... Zeloti pri... Enmeti animon por sukceso.

. Zeloto. Kunemocia sportspektanto. Kunsufera sport-spektanto. Sporta kunsuferulo.

. Fable-neprobable alta prezo. Fable alta prezo-salto.

. Jheti ombron de firenomo je honesta homo.

. Regalo per betula vergaro.

. Bati larghsvinge (vastsvinge).

. Kriachi senshtope. Stride kriachi kvazau buchate.

. En plena senco (porto) de la vorto.

. Lau skribito kaj spirito. Lau vorto kaj forto. Lau litero kaj esenco. Lau la realo kaj materialo.

. Multas-tumultas (la venanta popolo). Svarme-svarmas.

. Supranivela renkonto. Pintnivela renkonto. Renkonto de shtatestroj.

-. Tuje. Venontmomente. Surlime de. Jen-jen.

. En disblovo. En disfloro. En arda brulo. En sino de kulmino.

. Kapti esencon de la senco.

. Aeraj palacoj.

. Kun rapideco de lumo. Fulmrapide.

. Eksplodo de rido.

. Chiuvoje-chiusojle. Chiuvoje-chiustrate. Chiukampe-chiuroke.

. Disperso kaj disblovo. En cindron kaj polvon.

. Plengase. Plenvapore.

. Piede-super-verte.

- . Ghuste en tio esenco (kerno, chefa punkto, la gravajho)

. Jen ghuste pro tio mi decidis.

. Rondsence-cirkonference. Rondkure-chirkauire. Rondpashe-chirkausalte.

. Koroda ironio. Amara ironio. Maldolcha ironio. Dolora ironio.

. Arda sezono. Urgha tempo. Urghage. Varmega dumo.

! Bruston parade eligu rade! Elstarigu ripojn rade!

. Najlo de l' sezono.

- ( ). Ie povas esti aliel (sed en maro sufichas). Ie eblas alio (sed en maro plenas).

. Distanco de vasta spaco. Distanco de ega bilanco.

. Sub miro sen spiro. Senspiro pro miro kaj admiro.

, ... La afero ghisis... La afero alnivelis...

. Mikrokanala disko.

! Tenu vin firme (forte, fide)! Kiom eble plej kroche!

. Tute ne chie. Malproksime de tio, ke estu chie.

(). Pluvo ghisis chiun fibron.

. Ghis medolo.

- ( ). Apenau-sin-teno je vivofadeno. Plej ete.

! Kaj kiel aliel? Nur tio mankus! Certe! Sendube!

. Atendi multeplion.

. Iniciatulo.

. Absurdaj ideoj. Piede-super-nuboj-starantaj ideoj.

. Stumbligilo.

. Tenajlisto de kritiko. Tenajlulo fanatika por kritiko.

. Embarasa. Ruze kunmetita. Perplekseska. Paraboleska. Mallapidareska.

. Chiutaga. Ghis-forfroto-uzita. Maloriginala.

. Sub sekura protekto.

. Palaco sur sablo.

. Ech sen movo de brovo. Ech neniu movo de brovo.

. Fajrero de spirito. Fajrero de viglo. Fajrero de karaktero. Fajrero de virineca charmo.

... Chu oni povas ne... Chu oni audacus (kuraghus, kapablus) ne...

. Stumbliga shtono. Bara shtono. Shtono de kontraupusho.

. Kiel fromagho en butero.

. Kiel du akvogutoj. Kiel du pizeroj. Kkiel sono kaj ehho.

. Bolas pasioj.

. Bolas eventoj. Svarme pasias eventoj. Remburite per eventoj.

-. Kiel salsolo lau venta volo. Vage rulighas kiel salsolo trans lolo. Rulighas kiel salsolo sub blovo de eolo.

. Unuvorte. Koncize dirante. Koncizadire. Resume.

. Leona ono. Ono de leono.

. Frauda lertulo.

. Ventokapa shoforo. Shoforo-malobservanto de signaloj. Neglektsignala fush-shoforo.

. Frosto surhauta. Formikoj surhautaj. Nokauto-sur-hauto.

, . Laktaj riveroj, kiselaj bordoj.

. Prude teneri. Timo de ago. Neprudentaj mol-agoj.

. Ne estas neceso. Mankas bezono. Ne necesas. Superfluas.

, . Senaspre-senrajpe. Sendorne-senborne. Senkorode-senaspre. Sennajle-senfajle.

. Neperfektajhoj kaj fushagordoj. Fushagoj kaj misghustigoj. Achaj kunlachoj. Fushfaktaj kontaktoj. Sentaktaj fushaktoj. Klachaj kunlachoj. Malakordoj misordaj.

, . Rampaprogrese-etsukcese.

. Virga novalo. Virge fekunda grundo. Netushita civito. Netushita tero ermita. Netushita edeno spirita. Netushita aero evita. Netushita granito. Netushita grundo mita. Netushita heredito. Netushita intermito.

-. Nul-nule.

. Dum krimago mem. Che viktimo de jhusa krimo. Che la loko de krimo farata. Dum krima faro.

. Ekzisto de bona volo ambauflanke. Cheesto de bona volo ambauparte.

. Vivado per neperlaboritaj bonoj. Vivi per mangho de subpieda furagho.

. Ame porti surbrake.

. Subite-senmedite. Senpripense. Subite kvazau frap-okcipite.

. Trafi kalkanojn de antaukuranto. Trafi kalkanojn de atingato dum vetkuro.

. Eksterdezire. Surpriz-hazarde. Senintence.

. Shargho super eblecoj. Netrafarebla laborpleno. Amasigho de laboroj super homaj kapabloj.

. Traen.

. Nula videblo. Neniu videblo. Sen spureto de videblo.

. Nek pro kauzo, nek pro klauzo. Nek pro tio, nek pro alio. Nek de tio, nek de alio. Nek pro genio, nek pro nenio.

. Sur la sepa chielo.

. Sur lakea loko.

! Jen kian achon faris!

. Kaskadi (sinforgese) per sonoj, piruetoj, jhonglajhoj.

. Malkovri (malfermi, foliumi) novan paghon en la analo.

. Ekkonscio de kregenio. Epifanio de kreanto.

. En nebremsebla elano. Kun stoika audaco. En senretreta impeto. Sinjhete-impete.

... Malregulajhoj (pauzoj, misoj, interrompoj, intermitoj, fushado) en livero (fluo, procedo)...

. Fiaskis. Malprosperis. Bankrotis.

. Lau unua alvoko. Lau unua signalo. Lau alvoka sono de trumpeto (tamburo).

. Lau esenco de scienco. Lau vero de afero. Lau artikolo de interpolo. Lau realo de materialo. Lau litero (karaktero, konsidero) de l' afero. Lau esenco (kerno) de la afero.

, . Lau bezono, sed ne impono. Lau igo, sed ne anima inklino. Lau determino, sed ne anima inklino.

. Lau vojo. Lauvoje. Samvoje. Samdirekte. Oportunavoje por ambau (chiuj). Vojo, akceptebla por kelkaj. Vojoj, irotaj de opoj.

. Pli simpla ol simplo. Pli simpla ol pomo. Pli simpla ol samovaro.

. Renkonti urtike. Akcepti histrike per bajonetoj.

. Dense-intense. Mile-defile. Abunde-fekunde. Gige-dige.

. Ekmovo per brovo. Mieni per brovo.

. Dolche farnienti. Malhaste prokraste. Atende-kontente.

! Sufichas! Plu ne necesas! Ne plu!

... Temas pri...

. Kavoj kaj buloj. Fendoj kaj faukoj. Truoj kaj stumpoj. Blokoj kaj shokoj. Brechoj kaj faukoj. Tuberoj kaj kavoj. Ravenoj kaj blokaj terenoj.

. Paralele kun... Brak-che-brake kun... Man-en-mane kun...

. Frakasavenke disbati. Frakase venki.

. Fiaskigis. Malprosperigis. Malsukcesigis. Malaranghis.

. Sekvi lauspure.

. Malrare kaj are. Ofte kaj ope. Chiuloke-chiutempe. Apude kaj fore.

. Elanalerte. Lertakapable. Certe-lerte. Lerte-majstre.

. Inklini al la penso. Adheri al la penso (ideo). Alighi al penso.

... Gajne ekludi (elludi) ion. Fari prosperan finon al... per...

. Altfrenvenca movo per piedoj. Altfrekvenca pashado.

. Defendi sian pozicion. Firme adheri sian vorton (diron, proponon). Insiste pledi por sia pozicio. Obstine adheri propran vidpunkton.

. Menssalte-pensfalte. Elpafi proponon de rezono histriona.

. Pene-svene.

. Knaras per plumoj.

. Vorto vokis vorton. Vorto krochis vorton. Vorto tiris vorton. Vorto chenis vorton. Vorto sekvis vorton.

-. De vorto-lukto barakta. De senca-lukto-barakta. De logiko-lukta barakto. De penso-lukta barakto.

. Venis pli baldau ol oni atendis. Surprize li jam estis tie. Aperis, kiel falis de chielo. Tuje venis. Surprize aperis.

--. Strek-streke. Punkt-punkte. Strikt-strikte.

-. Frap-tra-frapar'. Frap-bru-triktrak'. Krak-tra-krak'.

. Duro kiel silika naturo. Malmola kiel shtalo. Malmola kiel dura alojo.

-. Tien-reen.

-. Tiel-aliel.

. Tio-plio-alio.

. Tio-alio. Tio kaj jeno. Jeno kaj diveno.

- . Ghuste en tio estas la kerni (esenco, chefajho, plej grava punkto).

. Oftas egalpauze (kun regulaj pauzoj, intermitoj).

, ... La samo, kio (kiel)...

... Kiel estus ghue... Kiel estus charme (agrable, bone, rave)...

. Amikaj ligoj.

. Ekzalti ghis larmoj (senhaltaj).

. Reveni ronde al mizera komenco. Che la fendita trogo. Fali en fino en primitivan mizeron. Fali en fino en mizeron de origino. Fino per komenca ruino.

, . Sentenco sen konkreta senco. Formulo, senigita de konkreta enhavo.

-. Malicaj sagacoj. Afablaj fraudoj. Flataj friponajhoj.

. Dominas (regas) la spirito de interkompreno kaj reciproka fido (konfido).

? Kie estas enhavo? Kie estas senco? Forestas senco. Estas sensence.

. Purigi plumojn (antau parado, revuo). Sin beligi antau alveno de atendataj gastoj.

. Plenspire. Plenvapore. Plengase. Tutaforte. Tutapotence.

. Impetas plenpove. Impetas kun plena rapido.

. Pomo de kontesto.PRI TUTKOMUNA LINGVO
PRI RUSA LINGVO
PRI ANGLA LINGVO
PRI ALIAJ NACIAJ LINGVOJ
BATALO DE LINGVOJ
ARTIKOLOJ PRI ESPERANTO
"" PRI "KONKURENTOJ" DE ESPERANTO
LECIONOJ DE ESPERANTO
.KONSULTOJ DE E-INSTRUISTOJ
ESPERANTOLOGIO KAJ INTERLINGVISTIKO
TRADUKO DE MALSIMPLAJ FRAZOJ
TRADUKOJ DE DIVERSAJ VERKOJ
FRAZEOLOGIO DE ESPERANTO
, . VERKOJ DE ZAMENHOF KAJ PRI LI
, PROKSIMAJ MOVADOJ
ELSTARAJ PERSONOJ KAJ ESPERANTO
PRI ELSTARAJ ESPERANTISTOJ
. EL HISTORIO DE RUSIA E-MOVADO
KION ONI SKRIBAS PRI ESPERANTO
ESPERANTO EN LITERATURO
. KIAL E-MOVADO NE PROGRESAS
HUMURO PRI KAJ EN ESPERANTO
- ESPERANTO POR INFANOJ
DIVERSAJHOJ
INTERESAJHOJ
PERSONAJHOJ
/ DEMANDARO / RESPONDARO
UTILAJ LIGILOJ
IN ENGLISHPAGHOJ EN ANGLA LINGVO
PAGHOJ TUTE EN ESPERANTO
NIA BIBLIOTEKO


. miresperanto.com !