- (6)

, . Laboro ne estas leporo, ghi haltos, ne
forsaltos.

- . Granda parolisto, malgranda faristo.
. Unu fojon por chiam.
, . Kalkulebla sur la fingroj.
, . Animo al paradizo deziras, sed pekoj
retiras.

, ! Mi montros al vi, kie la kankroj pasigas la
vintron! (mi drashos vin!)

. Se mankas chevalo, konvenas azeno. Se forestas la
suno, sufichos la luno. Ne trovante bovinon, oni shtelas kokinon.

. Forfluas infano kune kun la bano.
, . Dek fojojn mezuru, unu fojon detranchu.
- . Kiu ne riskas, tiu ne gajnas. Kiu nenion hazardas,
nenion gajnos. Kiu ne kuraghas, tiu ne profitas.

. Al porko Dio kornojn ne donas.
, . Bato de patrino ne
longe doloras.

. Al la busho de oni neniu povas ordoni. Ne
eblas shlosi fremdan bushon.

. Sia estas pli kara ol najbara. Glaso negranda,
sed mia. Pli valoras propra chemizo, ol fremda plena valizo.

-. Tiri profiton el io.
. Transiri Rubikonon. Bruligi post si la pontojn.
. Doni sian garantion pri iu.
-. Fari ion rutine / automate. Liaj manoj adaptighis al
tiu laboro.

. Sidi kun krucitaj brakoj. Nenifari piedbalance.
. Levi murdan manon kontrau si mem. Reguligi la kontojn
kun sia vivo.

. Li havas bateman manon.
. Augura / profeta songho.
. Liaj manoj atingas malproksimen. Liaj brakoj estas
longaj.

. Gluaj manoj.
. Felicha karaktero. Felicha naturo.
, . Nek lakto, nek selakto / nek viando, nek fisho.
. Esti en sia elemento. Farti kiel fisho en akvo.
. Fishisto fishiston rekonas demalproksime.
Trovas malbonulo malbonulon pli grandan.

. Kavaliro sen timo kaj riprocho.
. Ne shovu la nazon en fremdan vazon.
. De sama koloro, de sama valoro. La unu estas nau, la alia
dek minus unu. Unu paseron alian valoras. Ambau floroj de samaj valoroj.
Sinjorino kaj sinjoro, unu alian valoras. Bela paro por altaro.

. Che botisto la shuo estas chiam kun truo. Sonorilo vokas
al preghejo kaj mem neniam eniras.

. Ghis la edzigho venos resanigho.
. Rangeto rangon respektu kaj modestan lokon elektu.
. Ekspedi iun en la alian mondon.
. Pro tio la terglobo ne turnighos el sia akso.
. De malgranda kandelo forbrulis granda
kastelo.

, . Li estas kompetenta, kiel besto pri
arghento. Li komprenas predikon, kiel bovo muzikon.
. Sanktum sanktorum. Sanktujo de sanktejo.
. Chirkau sanktuloj diabloj vagas.
. Kontrau faro farita ne helpas medito.
. Vi sekrete vorton diros, ghi tra l' tuta mondo iros.
Vi sekretos al edzino, shi sekretos al fratino, tiu chi al rondo, tiu chi al
la tuta mondo.

. Chiu familio havas sian kriplulon.
. La kuragho sinkis en la krurojn.
. Deziro leghojn ne konas.
, . Pli valoras tuj ovo, ol poste
bovo. Pasero kaptita estas pli bona ol aglo kaptota.

, . Rapide iras la vortoj,
sed ne rapide la faroj.

, . Kiun malghojo ne turmentis, tiu
ghojon ne sentas. Nur suferinto shatas felichon.

. Li jam estas trans montoj kaj maroj. Trovi nur malvarman
spuron de iu. Post lia forkuro kapteblas nur spuro.

. Ne servas larmo anstatau armo.
- . Inter blinduloj regas la strabuloj.
. Li vorton en posho ne serchas. Li ne
bezonas pruntepreni langon.

, . Sub seruro promesojn tenu, sed
doninte ne reprenu.

, - . Kiam vorto eliris, vi ghin jam ne
retiros. Vorto dirita al la mondo apartenas kaj neniam revenas.

. Oni devas eltiri per tenajlo el li la
vortojn.

. Pro vorta ludo li ech patron ne
domaghas.
. Nek famo, nek spuro (pri iu).
. Kuragho chion atingas. Kiu kuraghe aliras, facile
akiras. Kuraghon helpas fortuno.

, . Du mortojn vi ne havos, de unu
vi vin ne savos.

. En amaso ech morto estas pli gaja. En kompanio ech
morto facilighas. Malfelicho komuna estas malpli premanta.

- . Kia vivo, tia morto.
. Se la morto pigrus kiel li, ni vivus eterne.
, . Plej bone ridas, kiu laste ridas.
, . Hundo bojas, homo / pasanto / karavano vojas.
, . Bojanta hundo ne mordas. Ne timu
hundon bojantan, timu hundon silentantan. Ne chio batas, kio tondras. Kiu
multe minacas, ne estas danghera.

-. Li scias, kiel fari. Li konas la trukon de chio. Li
scias, kio estas kio. Li estas spertulo-lertulo. Li scias, per kio ghi
tiktakas.

, . Kie regas konkordo, regas ordo.
. Se la arbo falis, chiu branchon
derompas. Sur arbon klinighintan saltas la kaproj. Falinton chiu atakas.
Shipon rompitan chiuj ventoj atakas.

, . Bona kaporalo revas esti
generalo.

. Malsatulon la fabloj ne nutros.
. Dronanto ech herbeton kaptas avide. Li
volas krochighi al herbeto kaj pajlero. Krochighi al ia ajn savtabulo.

, . Konigho venas per
kunlogho.

, . Se chiu balaos antau sia
pordo, tiam en la tuta urbo estos ordo. Balaajhon el korto eksteren ne
elportu. Tolajhon malpuran lavu en la domo.

. Oni ne pagas per gloro al sia tajloro.
, . Kiu dormas multe, vivas
malmulte. Dormo estas duonmorto.

- . Tro rapida faro estas nur baro. Tro rapida
akcelo ne kondukas al celo. Laboro subita, laboro fushita. Tro rapida
laboro, tro malgranda valoro.

. Vin ne urghas la diablo. Ne brulas la domo.
. Agho maljuna ne estas oportuna. Agho tro matura ne
estas plezura.

. Ech kiu plej bone pafas, tamen iam maltrafas.
. La felo tanadon ne valoras.
. Kurioza homa ekzemplero. Stranga homfiguro.
. Timo havas grandajn okulojn. Tra vitro de teruro
pligrandighas la mezuro. Antau tima okulo potencighas ech kulo.

. Ne en unu tago elkreskis Kartago ().
. Li volus de honto sin kashi sub tero. Li deziras
pro honto sinki en la teron.

, . Ne kondamnu alian, oni vin ne kondamnos.
. Se decidos la sorto, helpos nenia forto. Ankorau
neniu evitis sian sorton.

. Vantajho de vantajhoj.
. Formeti en arkivon.
. Li iras / turnighas kun la vento. Li estas ventoflago /
hhameleono.

. Eliri sen frakaso el granda embaraso. Tiri sin el la
afero sendifekte. Eskapi kun sendifekta hauto.

, . Kiun la sorto karesas, al
tio chio sukcesas. Al felichulo ech koko donas ovojn.

. Chiu kreas sian forton, chiu forghas sian
sorton.

, . Felicho fierigas,
malfelicho saghigas.

. Al mi ghi estas jam ghistede suficha. Mi estas jam
ghiskreve sata de / pri tio.
. Sana menso en sana korpo. En sana korpo sana
spirito.

. Mi ne dezirus lin
renkonti en loko malluma / meze de arbaro.

- . Amo venas post kunvivo.
, , . Post sufero venas prospero.
- . Kiu tro rapide saltas, tiu baldau haltas. Iru
senhaste por ne veni laste.

, . Kie maldike, tie rompighas.
. Du militas, tria profitas.
. Trio plachas al Dio.
. Ne venas rato mem al kato. Rostita
kolombeto ne flugas al busheto. Kiu laboras - tiu akiras, kiu mem ne penas -
nenio al li venas. Ne gutas mielo el la chielo.

. Per pacienco kaj fervoro sukcesas chiu laboro.
. Kontentigi chiujn ech anghelo ne povas. Ankorau neniu
plachis al chiu.

. Unu hako kverkon ne faligas. Hako post hako
estas plej efika atako.

... Unua atesto estas la vesto.
. Bona ideo venas post la pereo. Venis prudento, kiam
pasis la momento. Sagha hundo post la vundo. Bona ideo en la shtuparejo.

. Haltas la radoj de la menso. Stop al la cerbo. La menso
paneas.

. Li havas pli en la kapo, ol alia en biblioteko.
. Por saghulo sufichas aludo. Sagha kapo
duonvorton komprenas.

, . Falis el mano - prenu satano! For el la manoj,
for el kalkulo.

. Enskribi ion en la kapo. Fiksi ion en la cerbo.
. Dormo donos konsilon. Post dorma trankvilo venas bona
konsilo. Konsulti sian kapkusenon.
, . Scienco havas semon enuan, sed
frukton bonghuan.

- . Instruante aliajn, ni lernas mem.
- . Fisho scias pri nagho ankau sen via sagho.
Lecionoj al profesoro estas vana laboro.

- . Homo lernas la tutan vivon. Por sperto kaj lerno ne
sufichas eterno.

. Ne laudu la tagon antau vespero.
, . Edzo edzinon laudas,
edzino edzon aplaudas.

. Nian panon chiutagan donu al ni hodiau.
. Ne sole per pano vivas la homo.
. De superfluo malbonighas la ghuo. Tro multe da salo /
sukero malbonigas la manghon. Chio supermezura estas malplezura.

- . Plibono estas malamiko de bono.
- , . Kion ni havas, por ni ne valoras -
kiam ni ghin perdas, ni ploras. Valoron de objekto ni ekkonas post difekto.

. Iame-laufame. En pratempo de pratempoj.
! Dio donu al li trankvilon! Dio donu al li ripozon
eternan!

. Vidi chion rozkolora. Rigardi la mondon tra
rozkoloraj okulvitroj.

, . Ne ekzistas kareso sen intereso. Oni lekas la
manon, sed celas la panon.

. Senkonscie vi agis, konscie vi pagos.
, / . Homo proponas, Dio
disponas. Homo fidas, fortuno decidas. Homo projektas, Dio direktas.

. Nigran kornikon sapo ne blankigos. Lavu
tutan jaron, negro ne blankighos.

. Tie, kien ech birdo ne flugas.
, . La diablo ne estas tiel nigra / timiga,
kiel oni ghin pentras.
, . Honoro pli valoras ol oro. Pli bona
virto sen oro, ol oro sen honoro. Mono perdita, nenio perdita - honoro
perdita, chio perdita.

. Kvanto sen mezuro, nombro sen kalkulo.
. Ne doloras frapo sur fremda kapo. Najbaro ne
ghemas, kiam boto nin premas. Fremda doloro ne kondukas al ploro. Fremda
mizero ne estas sufero. Fremda mizero - ridinda afero.

. Al fremda pano ne malfermu la bushon. Al
pano fremda la manon ne etendu.

-. Ili remas en la sama boato. Ili gurdas la saman
melodion. Ili kuiras la saman kachon.

. Sako alenon ne tenas, ghi baldau elvenas. Shtelita
kuniklo elshovas orelon el la korbo.

. Fordoni anseron, por ricevi paseron.
, . Ekzistas ezoko, ke fishetoj ne
dormu. Dormus leporo, se ghi chasiston ne timus.

. Ne falas frukto malproksimen de l' arbo.
Kia arbo, tia frukto. Kia naskinto, tiaj naskitoj.

- . Kiu multe babilas, al si mem malutilas. Kiu multe
parolas, malamikon konsolas. Kiu langon ne tenas, mem sin malbenas.

, ! Ne parolu, sed faru! Vortojn shparu,
agojn faru!

. Li havas bonan bekon / parolilon.
. Plej bona gvidilo estas la lango.
, . Kio sur la koro, tio sur la lango.
. Shia lango ne konas bridon. Shia lango en babilo -
kiel muelilo.

, . Ne timu tranchilon, timu babilon. Lango vundas plej
profunde.

. Ovo kokinon ne instruu. Ne prediku knabino al la
patrino. Ne iru okuloj super la frunton.

- . Kiu fosas sub alia, falos mem en la
foson.

. Fari sian lastan transloghighon. Transloghighi inter ses
tabulojn.

PRI TUTKOMUNA LINGVO
PRI RUSA LINGVO
PRI ANGLA LINGVO
PRI ALIAJ NACIAJ LINGVOJ
BATALO DE LINGVOJ
ARTIKOLOJ PRI ESPERANTO
"" PRI "KONKURENTOJ" DE ESPERANTO
LECIONOJ DE ESPERANTO
.KONSULTOJ DE E-INSTRUISTOJ
ESPERANTOLOGIO KAJ INTERLINGVISTIKO
TRADUKO DE MALSIMPLAJ FRAZOJ
TRADUKOJ DE DIVERSAJ VERKOJ
FRAZEOLOGIO DE ESPERANTO
, . VERKOJ DE ZAMENHOF KAJ PRI LI
, PROKSIMAJ MOVADOJ
ELSTARAJ PERSONOJ KAJ ESPERANTO
PRI ELSTARAJ ESPERANTISTOJ
. EL HISTORIO DE RUSIA E-MOVADO
KION ONI SKRIBAS PRI ESPERANTO
ESPERANTO EN LITERATURO
. KIAL E-MOVADO NE PROGRESAS
HUMURO PRI KAJ EN ESPERANTO
- ESPERANTO POR INFANOJ
DIVERSAJHOJ
INTERESAJHOJ
PERSONAJHOJ
/ DEMANDARO / RESPONDARO
UTILAJ LIGILOJ
IN ENGLISHPAGHOJ EN ANGLA LINGVO
PAGHOJ TUTE EN ESPERANTO
NIA BIBLIOTEKO
. miresperanto.com !