Chapitro XVIII

En la sekvinta tago, kiam sinjorino Odincov aperis por la teo, Bazarov longe sidis klinita super sia taso kaj subite ekrigardis shin Shi sin turnis al li, kvazau li pushis shin, kaj al li shajnis, ke shia vizagho iom palighis dum la nokto. Shi baldau foriris en sian chambron kaj revenis nur por la matenmangho. De la mateno la vetero estis pluva, ne eble estis promeni. La tuta societo kunvenis por legi. Arkadio prenis la lastan numeron de revuo kaj komencis legi. La princidino, lau sia kutimo, esprimis sur sia vizagho miron, kvazau li farus ion nekonvenan, poste shi kolere rigardis lin; sed li tute ne turnis atenton al shi.

"Eugeno Vasilich", ekparolis Anna Sergeevna, "ni iru en mian chambron Mi volas demandi vin Vi rekomendis al mi hierau lernolibron " Shi levighis kaj sin direktis al la pordo. La princidino rigardis chirkaue kun tia mieno, kvazau shi dezirus diri: "Rigardu, rigardu, kiel mi miras!" kaj ree turnis siajn okulojn al Arkadio, sed li plilautigis la vochon kaj intershanghinte rigardon kun Katja, apud kiu li sidis, daurigis la legadon.

Sinjorino Odincov per rapidaj pashoj atingis sian kabineton. Bazarov rapide sekvis shin, ne levante la okulojn kaj nur kaptante per la oreloj la siblon kaj murmureton de la silka vesto, glitanta antau li. Sinjorino Odincov sidighis sur la sama segho, sur kiu shi sidis hierau. Ankau Bazarov okupis sian hierauan lokon.

"Kia estas la titolo de la libro?" komencis shi post mallonga silento.

"Pelouse et Fremy: Notions generales " respondis Bazarov. "Mi povas ankau rekomendi al vi: Ganot. Traite elementaire de physique experimentale (elementa lernolibro pri eksperimenta fiziko). En la lasta verko la desegnajhoj estas pli klaraj kaj entute la lernolibro . .

"Eugeno Vasilich, pardonu al mi. Sed mi invitis vin tien ne por paroli kun vi pri lernolibroj. Mi dezirus rekomenci nian hierauan interparolon. Vi foriris tiel subite Vi ne enuos?"

"Mi estas al via dispono, Anna Sergeevna. Sed pri kio ni parolis hierau?"

Sinjorino Odincov jhetis oblikvan rigardon al Bazarov. "Mi parolis kun vi, se mi ne eraras, pri la felicho. Mi rakontis al vi pri mi mem. Char mi diris la vorton felicho, mi devas fari unu demandon: kial, kiam ni ghuas, ekzemple, muzikon, belan vesperon, interparolon kun simpatiaj homoj, kial chio chi shajnas al ni pli aludo al iu senlima, ie ekzistanta felicho, ol vera felicho, felicho, kiun ni mem ghuas? Au eble vi sentas nenion similan?"

"Vi konas la proverbon: Tie estas bone, kie ni ne estas", respondis Bazarov, "cetere, vi mem diris hierau, ke vi ne estas kontentigita. Kaj efektive, tiaj pensoj neniam venas en mian kapon."

"Eble ili shajnas al vi ridindaj?"

"Ne, sed ili ne venas en mian kapon."

"Chu vere? Mi tre dezirus scii, pri kio vi pensas?"

"Kiel? Mi vin ne komprenas."

"Auskultu, jam antau longe mi deziris malkashe interparoli kun vi. Superflue estus diri al vi, ke vi ne estas ordinara homo - vi mem scias tion. - Vi estas ankorau juna; la tuta vivo, estas ankorau antau vi. Al kio vi vin preparas? Kia estonteco atendas vin? Kia estas la celo. al kiu vi iras? Kion vi havas sur la fundo de via koro? Unuvorte, kiu vi estas, kio vi estas?"

"Vi mirigas min, Anna Sergeevna. Vi scias, ke mi min okupas per la natursciencoj kaj kiu mi estas "

"Jes. Kiu vi estas?"

"Mi jam diris al vi, ke mi estas estonta distrikta kuracisto."

Anna Sergeevna faris senpaciencan movon. "Kial vi diras tion? Vi mem ne kredas al tio. Arkadio povus tiel respondi al mi, ne vi."

"Sed per kio, mia amiko "

"Chesu! Chu estas eble, ke vin kontentigas tiel modesta agado? Chu vi mem ne asertas chiam, ke la medicino ne ekzistas por vi? Vi, kun via ambicio, distrikta kuracisto! Vi tiamaniere respondas al mi, por vin liberigi de mia scivolo, char vi havas neniom. da konfido al mi. Tamen Eugeno Vasilich, kredu al mi, mi povus kompreni vin: mi mem estis malricha kaj ambicia, kiel vi; mi trairis eble samajn provojn, kiel vi."

"Chio chi estas tre bela, Anna Sergeevna, sed vi pardonu al mi, mi entute ne havas kutimon fari konfidenciojn: inter vi kaj mi estas tia interspaco "

"Kia interspaco? Vi ree diros al mi, ke mi estas aristokratino? Lasu tion, Eugeno Vasilich. Shajnas, ke mi pruvis al vi "

"Kaj krom tio", interrompis Bazarov, "mi ne komprenas la plezuron paroli kaj pensi pri la estonteco, kiu plejparte ne dependas de ni. Se aperos okazo fari ion, tre bone; se ne, oni almenau estos kontenta, ke oni antaue ne vane babilis."

"Vi nomas amikan interparolon babilo Au eble vi min, kiel virinon, ne trovas inda de via konfido? Vi ja malestimas nin chiujn."

"Vin mi ne malestimas, Anna Sergeevna, vi tion scias."

"Ne, mi scias nenion , sed ni supozu, ke estas tiel. Mi komprenas, ke vi ne deziras paroli pri via estonta agado; sed tio, kio okazas nun en vi"

"Okazas!" ripetis Bazarov, "chu mi estas regno au societo? En chiu okazo, tio tute ne estas interesa. Cetere, chu ni chiam povas laute diri chion, kio en ni 'okazas."

"Vere mi ne scias, kial oni ne povus diri chion, kion oni havas en la koro."

"Vi povas?" demandis Bazarov.

"Mi povas", respondis Anna Sergeevna post mallonga shanceligho.

Bazarov klinis la kapon.

"Vi estas pli felicha ol mi."

Anna Sergeevna demande rigardis lin.

"Vi povas aserti, kion vi volas", daurigis shi, "tamen io diras al mi, ke ne vane ni renkontis unu la alian, ke ni estos bonaj amikoj. Mi estas certa, ke via - mi ne scias, kiel ghin nomi - ke via rigideco, via manko de konfido fine malaperos."

"Kaj vi rimarkis en mi rigidecon kaj mankon de konfido, kiel vi nomis tion?"

"Jes."

"Kaj vi dezirus koni la kauzon de chi tiu rigideco, vi dezirus scii, kio okazas en mi?"

"Jes", ripetis sinjorino Odincov kun la timo, kiun shi ankorau ne komprenis.

"Kaj vi ne koleros kontrau mi?"

"Ne."

"Ne?" Bazarov staris, turninte al shi la dorson. "Do sciu, ke mi amas vin malsaghe, freneze Jen kion vi atingis."

Anna Sergeevna etendis antauen ambau manojn. Bazarov apogis la frunton sur la fenestra vitro. Li sufokighis; lia tuta korpo videble tremis. Sed tio ne estis la tremo de junula timo, ne la dolcha teruro de la unua konfeso ekregis lin: tio estis la pasio, kiu bolis en li, forta kaj peza pasio, simila al la malico kaj eble parenca kun shi Sinjorino Odincov eksentis samtempe timon kaj kompaton al li.

"Eugeno Vasilich", diris shi kaj nevola karesemo eksonis en shia vocho.

Li sin turnis rapide, jhetis sur shin manghegantan rigardon kaj kaptinte ambau shiajn manojn, subite altiris shin al sia brusto. Shi ne tuj liberigis sin de lia chirkaupreno; sed post unu momento shi jam staris malproksime en angulo kaj rigardis de tie Eugenon. Li sin jhetis al shi

"Vi ne komprenis min", murmuretis shi rapide kun teruro. Shajnis, ke ankorau unu lia pasho, kaj shi ekkrius Bazarov mordis la lipojn kaj foriris.

Post duonhoro, chambristino transdonis al Anna Sergeevna karteton de Bazarov; ghi konsistis el unu sola linio: "Chu mi devas forveturi hodiau au chu mi povas resti ghis morgau?" Sinjorino Odincov respondis: "Kial forveturi? Mi ne komprenis vin, vi ne komprenis min", kaj shi diris al si: "Ankau min mem mi ne komprenis."

Shi ne montris sin antau la tagmangho kaj senchese pashis en la chambro de unu ekstremo en la alian, metinte la manojn sur la dorso, de tempo al tempo haltante jen antau la fenestro, jen antau la spegulo kaj malrapide frotante per naztuko la kolon, sur kiu shi sentis varmegan makulon. Shi demandis sin, kio devigis shin peni akiri la malkashan konfeson de Bazarov, kaj chu shi ne suspektis ion "Mi estas kulpa", diris shi voche, "sed mi ne povis tion antauvidi." Shi meditis kaj rughighis, rememorante la preskau bestan vizaghon de Bazarov, kiam li sin jhetis al shi "Au?" diris shi voche, kaj haltis, skuante la buklojn Shi ekvidis sin en la spegulo; shia kapo, posten klinita, kun mistera rideto sur la duonfermitaj, duonmalfermitaj okuloj kaj lipoj, shajne, diris al shi en tiu chi momento ion, pro kio shi mem ektremis "Ne", decidis shi fine. "Dio scias, kien tio alkondukus; oni ne povas sherci kun tio; tamen la trankvileco estas la plej bona afero en la mondo."

Shia trankvileco ne estis skuita; sed shi malghojighis kaj ech vershis kelke da larmoj, mem ne sciante kial; certe ne la ricevita ofendo estis la kauzo. Shi ne sentis sin ofendita; ghustadire shi sentis sin kulpa. Sub la influo de diversaj malklaraj sentoj de la konscio pri la pasanta vivo, de deziro de io nova, shi devigis sin iri ghis certa limo, devigis sin rigardi trans ghin kaj ekvidis tie ech ne senfundajhon, sed malplenon au abomenajhon.


XVIII

, , ,
, ...
, , ,
.
. , .
.
. , ,
, ,
; .
- , - , -
... ... ...
.
, : ", ,
!" - , ,
, , .
.
,
.
, , .
- ? -
.
- Pelouse et Fremy, Notions generales... - . - ,
Ganot, Traite elementaire de physique
experimentale*.   ,
...
______________
* , " " (.).

.
- , , ,
.
. ... ?
- , .
?
.
- , , .
. , "". , ,
, , , ,
, -
, - , ,
, ? ? , ,
?
- : " , ", - , -
, . ,
, .
- , ?
- , .
- ? , , ?
- ? .
- , . , -
, - ;
- . ʠ ?
? ߠ - ,
, ? , , ?
- , . ,
, ...
- , ?
- , .
.
- ? .
, .
- ...
- ! ,
, ,
. - - ! ,
, .
, , :
, ; , , ,
.
- , , ...
, ...
- ? , ? ,
; , , ...
- , - , -
, ?
- - , -
, .
- ... , , ,
, ?
.
- , , .
- , ... :
; , ...
- ! - , -
! , ;
, ""?
- , , .
- ? - .
- , - .
.
- .
.
- , - , - - - ,
, . , ,
, , ?
- ... ...
?
- .
.
- Ƞ , ,
?
- , - -, , .
- ?
- .
- ? - . - , ,
, ... .
,
. ; .
, :
, - , , ,
... .
- , - ,
.
, - ,
, .
;
. ...
- , - . ,
, ... .
;
: " -
?" - " ? ߠ -
", - , : "ߠ
".

, , ,
, ,
. , "",
,  , 蠠 堠 蠠
-... " , - , -
". ,
, ...
"?" - , , ...
;
, , ,
- , ...
", - , - , ,
, - ".
;
, , .
: .
, ,
,
- , ... .

<< >>

PRI TUTKOMUNA LINGVO
PRI RUSA LINGVO
PRI ANGLA LINGVO
PRI ALIAJ NACIAJ LINGVOJ
BATALO DE LINGVOJ
ARTIKOLOJ PRI ESPERANTO
"" PRI "KONKURENTOJ" DE ESPERANTO
LECIONOJ DE ESPERANTO
.KONSULTOJ DE E-INSTRUISTOJ
ESPERANTOLOGIO KAJ INTERLINGVISTIKO
TRADUKO DE MALSIMPLAJ FRAZOJ
TRADUKOJ DE DIVERSAJ VERKOJ
FRAZEOLOGIO DE ESPERANTO
, . VERKOJ DE ZAMENHOF KAJ PRI LI
, PROKSIMAJ MOVADOJ
ELSTARAJ PERSONOJ KAJ ESPERANTO
PRI ELSTARAJ ESPERANTISTOJ
. EL HISTORIO DE RUSIA E-MOVADO
KION ONI SKRIBAS PRI ESPERANTO
ESPERANTO EN LITERATURO
. KIAL E-MOVADO NE PROGRESAS
HUMURO PRI KAJ EN ESPERANTO
- ESPERANTO POR INFANOJ
DIVERSAJHOJ
INTERESAJHOJ
PERSONAJHOJ
/ DEMANDARO / RESPONDARO
UTILAJ LIGILOJ
IN ENGLISHPAGHOJ EN ANGLA LINGVO
PAGHOJ TUTE EN ESPERANTO
NIA BIBLIOTEKO


. miresperanto.com !